Стехна Роксолана Михайлівна

Стехна Роксолана
Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, доцент

Загальна інформація

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Основні напрямки наукової діяльності:
– фізико-хімічне модифікування поверхні керамічної лицьової цегли гідрофобізуючими захисними речовинами;

– визначення принципів одержання низькоемісійних багатокомпонентних цементів для мурування, модифікованих добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії;

– закономірності формування структури модифікованих низькоемісійних багатокомпонентних цементів для мурування з пониженим клінкер-фактором та фізико-хімічні процеси їх гідратації;

– фізико-хімічні, механічні та технологічні основи композиційної побудови будівельних розчинів на основі модифікованого цементу для мурування з регламентованими показниками якості.

 

Вибрані публікації

– Гивлюд М.М. Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, І.В. Ємченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2016. – № 844. – С. 53–58.
– Гивлюд М.М. Оптимізація складу захисного покриття та його вплив на водоі морозостійкість керамічної цегли / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, Я.Й. Коцій // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 22(1194). – С. 44–49.
– Пат. 109910 Україна, МПК С09D5/00. Атмосферостійке захисне покриття / Гивлюд М.М., Семенів Р.М. - № u201603937; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. – 4 с.
– Cеменів Р.М. Визначення фізико-технічних властивостей керамічної цегли та її гідрофобний захист / Р.М. Семенів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2017. – № 877. – С. 187– 192.
– Кропивницька Т.П. Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів / Т.П. Кропивницька, Г.С. Іващишин, Р.М. Семенів // Вісник ОДАБА. – 2017. – № 68. – С. 70–75.
– Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій / Т.П. Кропивницька, М.А. Саницький, Р.М. Семенів, А.Т. Камінський // Науковий вісник будівництва. – 2018. – Т.91, №1. – С. 146–151.
– Impact of modifiers on the properties of brick masonry construction / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, M. Chekaylo, A. Kaminskyy // The international journal Sustainable development. – 2018. – Vol. 2. – P. 77–82.
– Studying the effect of nano-liquids on the operational properties of brick building structures / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, R. Kotiv, A. Kaminskyy, V. Gots // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5/6(95). – P. 27–32.