Соломчак Олег Володимирович

Соломчак О. В. 2020
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства

Кваліфікаційний рівень

Інженер-електрик

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри ЕЕМ

Наукові інтереси

1. Розрахунки та оптимізація режимів електричних мереж

2. Компенсація реактивної потужності

3. Оптимізація електричних мереж технологічних комплексів нафтогазової промисловості

4. Енергозаощадження та енергоаудит

5. Електроосвітлювальні установки і пристрої

Загальна інформація

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. 1989 - стажер-дослідник, 2. 1993 - ассистент кафедри, 3. 1997 - доцент кафедри

Завершені наукові розробки

1. Програма розрахунку розгалуженої розподільної мережі з одностороннім живленням. Управління з експлуатації електричних мереж і електрообладнання НГВУ «Самотлронефть» (Росія). 1990 р.

2. Програма оптимізації розподільних мереж 6-35 кВ з багатостороннім живленням. Управління з експлуатації електричних мереж і електрообладнання НГВУ «Самотлронефть» (Росія). 1990 р.

3. Програма оптимізації місць нормальних розривів розподільних електричних мереж. Херсонське ОПЕМ ПЕО «Одесаенерго», 1991 р.

4. Методика поліоптимізації місць нормальних розривів розподільних електричних мереж нафтогазовидобувних промислів. Самотлорське управління з експлуатації електричних мереж і електрообладнання (Росія), 1992 р.

5. Розрахунок та оптимізація електричних мереж. Івано-Франківське обласне підприємство електричних мереж, 1992 р.

6. Методика оптимізації схем розподільних електричних мереж нафтових промислів. НГВУ «Надвірнанафтогаз», 1994 р.

7. Оптимізація режимів реактивної потужності та аналіз електроспоживання в електромережах ВАТ «Івано-Франківський лісокомбінат», 2001 р.

8. Аналіз втрат електроенергії в розподільних мережах 10 кВ Лисецького РЕМ, 2002 р.

9. Аналіз та оптимізація режимів споживання реактивної електроенергії виробничо-технічними об’єктами ВАТ „Укрнафта”. НГВУ „Долинанафтогаз”, НГВУ „Надвірнанафтогаз”, НГВУ „Бориславнафтогаз”, НГВУ „Охтирканафтогаз”, Охтирське УБР, Качанівський ГПЗ,- 2003р., НГВУ „Полтаванафтогаз”, НГВУ „Чернігівнафтогаз”, Гнідинцівський ГПЗ”, Прикарпатське УБР, 2004р.

10. Аналіз та порівняння технічних характеристик світильників вуличного освітлення. ВАТ «Промприлад», 2006 р.

11. Реконструкція освітлення книгосховища бібліотеки ІФНТУНГ,2007р.

12. Держбюджетна тема № “Науково – методологічні основи діагностування та управління у нафто-газовій промисловості для оптимізації витрат енергоресурсів”, 2006 – 2007 р.р.

13. Держбюджетна тема № “Розроблення методології оптимізації витрат енергоресурсів у вищих навчальних закладах МОН України (на прикладі ІФНТУНГ”, 2008 р.

14. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми «Техніко-економічне обґрунтування реконструкції ПС 35/10 кВ "Цуцилів" та ПС 35/10 кВ "Рожнів" з встановленням регульованого пристрою компенсації реактивної потужності». Угода  № 200/2017

Навчальна робота

Електроосвітлювальні установки

Основи науково-дослідної роботи

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики

Електропостачання підприємств НГП

Наукова діяльність

Аспірантура - Івано-Франківський інститут нафти і газу (1989-1992), 15.14.02 – Електричні станції (електрична частина), мережі, електроенергетичні системи та керування ними.

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук з 1994 р.; КН № 005364, 13.06.1994 р.,

Вчені звання, роки присвоєння - Доцент, 1999р. ДЦ № АЕ 001627, 24.06.1999 р.

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - Поліоптимізація місць нормального розриву розподільних електричних мереж нафтових промислів. Київський політехнічний інститут.

Виступав опонентом наступних дисертаційних робіт:
1. Нанака О.М. "Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах спожива-чів і енергопостачальних компаній", 2011 р.
2. Бандура І. О. "Моделі та методи симетрування напруг і компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній", 2012 р.
3. Войтюк Ю. П. «Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями». 2017 р.

Керівник студентів-призерів:
1. Бойко С.Я. - 1-у місце у Всеукраїнському конкурсі - захисті студенських наукових робіт в галузі "Нафтова і газова промисловість", 2015 р.
 2. Стахів Г.І. - 2-е місце у Всеукраїнському конкурсі - захисті студенських наукових робіт в галузі "Нафтова і газова промисловість", 2017 р.
3. Стахів Г.І. - 1-е командне місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіаді зі спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання", 2018р.

Патенти:

1. Пат. 51945 UA, МПК G01R19/145 (2006.01) G01D5/14 (2006.01) Пристрій для виявлення позаоюлікового споживання електроенергії [Текст] / Соломчак О.В. ; заявник Соломчак О.В. – № а 2001117450 ; заявл. 01.11.2001 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12, 2002 р.
2. Пат. 69054 UA, МПК H02J 3/00 (2006.01)  Розподільна електрична мережа трифазного змінного струму напругою 950 вольт [Текст] / Соломчак О.В. ; заявник Соломчак О.В. – № а 2003119876  ; заявл. 04.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8, 2004 р.

Вибрані публікації

Основні публікації за напрямом

1. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Федорів М. Й. Вибір оптимальної потужності силових трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі // Нафтогазова енергетика, 2015. №1. с. 45-51.
2. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В. Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа // Нафтогазова енергетика, 2016. № 1. с. 61-67.
3. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В. Вибір оптимальної конфігурації траси магістральної лінії нафтового промислу //Нафтогазова енергетика, 2017. № 1. с. 32-38.
4. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Чорноус В. М. Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності //Нафтогазова енергетика. 2018. № 2(30). с. 49-54.

5. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Гложик М. В. Аналіз економічної ефективності роботи нафтопромислових розподільчих електричних мереж //Нафтогазова енергетика, 2019. № 2(26).  с. 22.

6. Yu. F. Romaniuk, O. V. Solomchak, P. M. Nykolyn, U. M. Nykolyn. Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, №5, p.99-106. DOI: 10.29202/nvngu/2019-5/15  SCOPUS.  05_2019_romaniuk.pdf

http://orcid.org/0000-0003-1011-1014

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xT0tfPsAAAAJ&hl=uk&oi=sra

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212217475

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Solomchak

Останні методичні праці:

1. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики: Методичні вказівки / Практикум /  О. В. Соломчак, І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 93 с.
2. Соломчак О.В. Основи науково – дослідної роботи: Практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.
3. Соломчак О.В. Електроосвітлювальні установки: Практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.
4. Соломчак, О. В. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

5. Соломчак О.В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики: конспект лекцій.   Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020.  91 с.
6. Соломчак О. В., Яремак І. І. Електроосвітлювальні установки. Практикум. ІФНТУНГ, 2021.   49с.
7. Соломчак О. В., Михайлів М. І. Електропостачання підприємств. Курсове проектування, вид. 3-тє, доп.   Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 101 с.  
8. Михайлів М. І., Соломчак О. В., Яремак І. І. Електропостачання підприємств. Практикум: ІФНТУНГ, 2022.  106 с.  
9. Гладь І. В., Бацала Я. В., Кіянюк О. І., Михайлів М. І., Соломчак О. В. Комп’ютерні технології в електроенергетиці. Конспект лекцій.–   Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021.  180 с.  
10. І. І. Яремак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О.В. Соломчак. Керування системами електропостачання ІФНТУНГ, 2022. 58с.

Контакти