Шавранський Михайло Васильович

Шавранський М.В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент

Наукові інтереси

Нечіткі (Fuzzy) системи керування процесом буріння в нестандартних умовах

Загальна інформація

Народився 28 липня 1963 року в с. Завадка, Калуського району, Івано-Франківської області.

З 1970 до 1978 р. навчався в Завадківській восьмирічній школі. З 1978 до 1982 р. навчався в Калуському хіміко-технологічному технікумі (КХТТ), де здобув кваліфікацію техніка-електрика за спеціальністю «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств міст і сільського господарства».

1982-1984 р.р. – служба в рядах Радянської Армії. З лютого 1985 р. до вересня 1986 р. працював слюсарем-електриком (черговим) на сульфатній фабриці в/о «Хлорвініл» м. Калуш.

З 1986р. до 1991 р. навчався у Івано-Франківському інститут нафти і газу за спеціальністю «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств міст і сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженера-електрика». З цього ж року почав працювати інженером кафедри ЕП і ЕО ІФІНГ. В 1996 році перейшов на кафедру АТП і МЕ де обіймав посади – інженера, асистента з 2001року, а з 2003 року доцента кафедри «Автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології».

З 1998р. по 2002р. – навчання в аспірантурі (заочна форма навчання).

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння» за спеціальністю «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» (науковий керівник - докт.тех.наук, проф., завідувач кафедри АТП і МЕ  Семенцов Г.Н). В 2007 році отримав вчене звання доцента.

Основний напрям досліджень пов'язаний з розробкою систем контролю і керування процесом буріння нафтогазових свердловин, а також автоматизацією теплоенергетичних процесів.

На даний час є автором близько 100 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором до десяти навчальних посібників за фахом.

Навчальна робота

1. Основи автоматики та автоматизації технологічних процесів.

2. Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації.

Наукова діяльність

«Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння», 2004.

Автоматизовані системи керування процесом буріння в ускладнених умовах (аварійні та передаварійні ситуації)

Патент України 119718 (Е21ВЗ/00; Е21В45/00) Індикатор крутного моменту ротора бурової установки, опубліковано 25.07.2019, Бюл.№14.

Вибрані публікації

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Видавництво, журнал (номер, рік) чи номер патенту на винахід

Об- сяг, стор.

Співавтори

1

Метод і пристрій прогнозування аварій - прихвата колони бурильних труб при бурінні свердловин на нафту і газ

Стаття

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 1998. - № 4. - С. 112-115.

4

-

2

Нечіткі алгоритми прогнозування передаварійних ситуацій і ускладнень у процесі буріння свердловин на нафту і газ 

Стаття

Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Вип. 35(6). - Івано - Франківськ: ІФДТУНГ. -  1998. - С. 51 - 55.

5

-

 

3

Система прогнозування передаварійних ситуацій і ускладнень на базі реміконта Р-130

Стаття

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 1998. - № 3. - С. 112-115.

4

-

 

4

Прогнозування прихвату інструменту при бурінні свердловин

Стаття

Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1999. - № 4. - С. 66 – 69.

Фахове видання.

4

-

 

 

5

Особливості розробки експертних систем (ЕС) для прогнозування передаварійних ситуацій і ускладнень при бурінні свердловин 

Стаття

Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. - Івано-Франківськ: Факел. - 1999. Вип. 36(6). - С. 60 - 64.

5

-

 

 

6

Бази знань для прогнозування передаварійних ситуацій 

Стаття

Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. - Івано-Франківськ: Факел. - 1999. Вип. 36(8). - С. 277 - 284.

7

-

7

Нечітка логіка газонафтоводопроявів при бурінні свердловин на нафту і газ

Тези

Тези наук.- техн. конф. проф.- викл. складу університету. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. - 1999. - С. 52 - 53.

2

-

8

Визначення основних параметрів контролю і частоти опитування давачів для прогнозування прихоплення бурового інструменту

Стаття

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2000. - № 4. - С. 36-38.

3

-

9

Експертна система прогнозування прихоплень бурильного інструменту

Тези

Зб. наук.пр.: Матеріали 6 – ої Міжнар. наук. – практ. конф. “Нафта і газ України – 2000”: У 3-х томах . – Том 1. – Івано-Франківськ: Факел. -  2000. – С. 251.

1

Г.Н.Семенцов

10

Фазі-моделювання для прогнозування прихоплень колони бурильних труб

Стаття

Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2001. - № 1. - С. 87 - 90.

4

-

11

Дослідження методу прогнозування прихоплень бурового інструменту  в режимі off - line

Стаття

Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Вип. 37 (6). - Івано – Франківськ. Факел. - 2001. - С. 110 - 115.

6

-

12

Прогнозування прихоплень бурового інструменту (труб, доліт)

Стаття

Наукові праці Донецького державного  технічного університету. Серія: Гірничо - геологічна. Вип. 24. - Донецьк: ДонДТУ, 2001. - С. 94 - 98.

5

-

13

Прогнозування аварії під час буріння – обвалу стінок свердловин – з використанням нечіткої логіки

Тези

Тези доповідей VII Міжнар. наук. – техн. конф. “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2003). – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”. -  2003. – С. 156.

1

Діжак Л.Б.

14

Імітаційне моделювання параметрів процесу буріння для запобігання аварійних ситуацій і ускладнень

Стаття

Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2005. - № 3 (12). - С. 89 - 93.

5

-

15

Нечітка модель керування регулятором напруги силового трансформатора

Стаття

 Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2006. - № 1 (13). - С. 83 - 87.

5

Шавранський В.М.

 

16

Система нечіткого виводу регулювання напруги мережі в програмному середовищі MATLAB

Стаття

Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2008. - № 3 (8). - С. 44 - 49.

6

Когуч Я.Р., Шавранський В.М.

17

Запобігання ускладнення – поглинання промивної рідини у процесі буріння свердловин

Стаття

Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2009. - № 1 (19). - С. 5.

5

Чигур І.І., Шавранський В.М.

18

Розробка системи контролю фізико-механічних властивостей гірських порід за допомогою методів нечіткої кластеризації 

Стаття

Науковий вісник. ІФНТУНГ. - 2009. - № 3 (21). - С. 99-103.

4

Когуч Я.Р., Кукурудз С.Ф., Королик В.М., Сабат Н.В., Чигур І.І.

19

Інтелектуальний пристрій на нечіткій логіці для розпізнавання образів у бурінні.

Стаття

Нафтогазова енергетика. ІФНТУНГ. – 2009. - № 1(10). С. 75-77.

3

Семенцов Н.Г., Чигур І.І., Когутяк М.І., Чигур Л.Я.,  Когуч Я.Р.

20

Ідентифікація параметрів моделі викривлення свердловини № 2 Новомихайлівської свити

Стаття

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. ІФНТУНГ. - 2010. -  № 1 (34). - С. 53 – 60.

8

Чигур І.І., Шавранська А.М., Процюк Г.Я.

21

Інформаційна система  для запобігання поглинання промивальної рідини у процесі буріння свердловин

Стаття

Нафтогазова енергетика. ІФНТУНГ. - 2010. – № 1(12). - С.111 – 115.

5

Мосора О.І., Шавранський В.М.

22

Нейронна мережа і регулятор з прогнозуванням процесу керування каталітичним реактором у нафтогазовій галузі

Стаття

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - № 4(26). - С. 90-97.

8

І.І. Чигур, В.М. Шавранський

23

Моделювання та ідентифікація викривлення свердловини № 3 Новомихайлівської світи

Стаття

Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - №2. – С.7-13.

7

О.В.Кучмистенко В.І.Олійник

24

Основи організації інтелектуального керування промисловим котлоагрегатом

Тези

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості»/Збірник тез доповідей. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015, 6-9 жовтня. – С.34-35.

2

Угриновський Р.В.

25

Аналіз математичних моделей процесу ректифікації установки (ГФУ)

Тези

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості»/Збірник тез доповідей. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017, 10-13 жовтня. – С.110-112.

3

Сорокопуд Р.О.

26

Дослідження функції передачі основних блоків теплової генерації електричної енергії

Стаття

Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науково-технічний журнал 2(28). - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -  С.111-118

ISSN 1993-9868 (Print); ISSN 2415-3109 (Online)

9

Кулик М.П.

27

Індикатор  крутного моменту ротора бурової установки

Патент 

опубліковано 25.07.2019, Бюл.№14.

-

Вощинський В. С., Вощинський В.В., Рудзінський Р. Ю., Бієнко О. В., Андрук М. С., Зеленяк С. В.

28

Ідентифікація процесу регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості / ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Збірник тез доповідей. – Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2019. – С.28-30.

1

Гой Б. В.

29

Автоматизація багатоагрегатних насосних установок

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості / ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Збірник тез доповідей. – Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2019. – С.30-32.

1

Кругляк О. А.

30

Ідентифікація та моделювання процесу зміни тиску пари в паропроводі котельного агрегату

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості / ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Збірник тез доповідей. – Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2019. – С.34-38.

1

-

31

Комплект приладів вимірювача крутильного моменту на роторі КПВМР1-60

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості / ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Збірник тез доповідей. – Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2019. – С.60-62.

3

Андрук М. С., Вощинський В. С.

32

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при керуванні процесом буріння свердловин в ускладнених умовах

Стаття

Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал. № 1(44) 2020. – ІФНТУНГ. С.119-137.

19

Шавранський В.М., Шекета В.І.

33

Комп’ютерно-інтегрована технологія раннього виявлення ускладннь у процесі буріння нафтових і газових свердловин

Тези

Матеріали VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», випуск 6. – Херсон: ХНТУ, 2020. – С.162.

1

Гой Б.В.

Контакти

Тел.:+380679511870

E-mail: m.shavranskyy@gmail.com