Савчин Ірина Зіновіївна

Савчин І.З.
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2002 р.

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра теорії економіки та управління, доцент

Наукові інтереси

формування  ефективної економічної регіональної політики; емоційний інтелект в менеджменті; прогресивні макроекономічні моделі управління

Загальна інформація

Навчалася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «Російська  мова і література» та здобула кваліфікацію спеціаліст. У 2002 р. пройшла перепідготовку в Інституті післядипломної освіти і здобула кваліфікацію бухгалтер-економіст зі спеціальності «Облік і аудит».

Працювала асистентом на кафедрі «Економічної теорії» ІФНТУНГ. Паралельно була здобувачем і захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання і аналізування конвергенції в економічному розвитку регіонів України». 
Отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ДК № 045030) у 2017 р.

 

Навчальна робота
 • Основи економічної теорії
 • Макроекономіка
 • Національна та регіональна економіка
Наукова діяльність

Тема дисертації:
Оцінювання і аналізування конвергенції в економічному розвитку регіонів України, 2017р.

Напрями наукової роботи:

 • обґрунтування ключових показників ефективності розвитку регіонів
 • організаційний підхід до формування політики економічного розвитку регіонів
 • розроблення теоретичних і прикладних засад оцінювання та аналізування економічного розвитку регіонів України
 • удосконалення концепції конвергентного розвитку регіонів
 • розробка методики оцінювання і аналізування економічного розвитку регіонів
 • використання ігрових технологій навчання для формування ключових компетентностей майбутніх управлінців
Вибрані публікації
 1. Савчин І.З. Конвергенція, дивергенція і бар′єри економічного розвитку України. Науковий Вісник  Прикарпатського національного університету. 2017.1(29). С.93-102.
 2. Савчин І.З. Аналіз показників чисельності, структури та зайнятості населення в економічному розвитку регіонів України.  Бізнес-Інформ. 2018. № 10. С.121-130.
 3. Савчин І.З., Царева Л.С. Огляд інтернет-комунікацій як одного з аспектів конвергентного розвитку регіонів України . Прикарпатський  вісник НТШ. 2018 . 4(49). С.299 – 309.
 4. Савчин І.З. Окреслення шляхів аналізування ефективності методики формування політики економічного розвитку регіонів. Держава і регіони. Серія: Економіка. 2019. 2(107). С. 146-153.
 5. Савчин І.З. Умови і  інструменти підвищення ефективності економічної політики розвитку регіонів. Причорноморські економічні студії. Вип.40. 2019. С.166 – 172.
 6. Савчин І.З. Теоретико-концептуальні положення аспектів конвергенції: огляд і дослідження. Молодий вчений. 2020. № 4. 145-154.
Контакти