РОМАНИШИН Тарас Любомирович

Романишин Т. Л.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Обладнання нафтових і газових промислів

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

Наукові інтереси

Удосконалення техніки і методів очищення свердловин від металу з використанням постійних магнітів.

ORCID ID: 0000-0002-0856-1537

Google Scholar

 

Загальна інформація

Народився 28 жовтня 1987 р. у м. Івано-Франківськ. У 2004 р. поступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на спеціальність "Обладнання нафтових і газових промислів". Після закінчення університету в 2009 р. залишився працювати на кафедрі нафтогазового обладнання. З 2010 р. по 2013 р. навчався в очній аспірантурі ІФНТУНГ за спеціальністю "Машини нафтової та газової промисловості". В 2015 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів". З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри нафтогазового обладнання. У 2019 р. отримав вчене звання доцента кафедри нафтогазових машин та обладнання.

​​​​​​​

Навчальна робота

Лекційні курси з дисциплін "Машини та обладнання для буріння нафтових і газових промислів", "Бурові машини та комплекси", "Бурове обладнання". Крім того, керує курсовим проектуванням, магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів.

​​​​​​​

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень: удосконалення техніки і методів очищення свердловин від металу з використанням постійних магнітів. Романишин Т. Л. є автором більше 50 наукових праць, в тому числі 18 наукових статей, сім з яких включені до наукометричної бази Scopus, та 6 винаходів.

​​​​​​​

Вибрані публікації

Romanyshyn T. Design and research of fishing tools with rational parameters of magnetic systems / T. Romanyshyn, A. Dzhus, L. Romanyshyn // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – vol. 4, no. 5 (88). – p. 17-22.

Romanyshyn T., Romanyshyn L., Mosora Yu. The possibilities of using magnetic tools for repair works in mining workings. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie: monografia.  Kraków.  2017. P. 253-260.

Study of the efficiency of the large-diameter fishing tools with the moving magnetic systems / T. Romanyshyn, V. Sheketa, L. Romanyshyn, M. Buchynskyi. New trends in production engineering. 2019. Vol. 2 (1). P. 206–213.

Assessment of the technical level of magnetic fishing tools / T. Romanyshyn, L. Romanyshyn, M. Bembenek, I. Mokhnii. Management systems in production engineering. 2020. Vol. 28, Issue 2. P. 78-83.

Магнітний ловильний пристрій: пат. 117421 Україна, МПК E21B 31/06 / Т. Л. Романишин, Л. І. Романишин, П. Є. Фещенко. № а201704411; заявл. 03.05.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. 5 с.

Контакти