Ріщук Лілія Іванівна

Ріщук Лілія Іванівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 2000 р.

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент

Наукові інтереси

 

 • менеджмент підприємницької діяльності
 • управління ризиками в організаціях
 • технології тайм менеджменту в діяльності керівника
Загальна інформація

Навчалася в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Менеджмент організацій», який успішно закінчила в 2000 році, отримавши диплом з відзнакою, та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту. 

Після закінчення університету почала працювати асистентом  кафедри „Управління виробництвом” ІФДТУНГ (факультет Економіки та менеджменту”). Паралельно працювала в ГЦ «Ділові ініціативи»  асистентом та координатором проектів. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах».

Отримала диплом кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(ДК № 059574 від 01.07.2010 р.). Присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та адміністрування (12ДЦ №029865 від 19.01.2012 р.).
 

Навчальна робота

 

 • Менеджмент
 • Управління ризиками
 • Організація і планування виробництва
 • Розроблення start-up проектів
Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту:
Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах, 2010 р.

Напрями наукової роботи:

 • менеджмент підприємницької діяльності;
 • управління ризиками в організаціях;
 • технології тайм менеджменту в діяльності керівника;
 • інноваційний розвиток та стратегічне планування у закладах вищої освіти.
Вибрані публікації
 1. Mariya Petryna, Nataliia Stavnycha, Lesya Tarayevska, Liliia Rishchuk and Oksana Kushlyk. A methodological approach to the evaluation of the effectiveness of innovative projects. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, 2020, Vol.166, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018. 
 2. Ріщук Л. І., Тараєвська Л. С. До питання доцільності і ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України. Вчені записки Таврійського національного університету ім. Вернадського. 2019. № 2. С. 149–153.
 3. Ріщук Л. І.  Проблеми та особливості розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 2018. Вип. 14. Т. 1. С. 113–118.
 4. Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні і національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 296–300.
 5. Ріщук Л. І., Тараєвська Л. І. Екологічна складова інтегрованого внутрішнього ризику організації. Вісник Прикарпатського університету. 2017. Вип. 12. С. 55–61.
 6. Ріщук Л. І. Методичний підхід до оцінки внутрішніх ризиків підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 442–447. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017.
 7. Тараєвська Л.С., Ріщук Л.І. Екологічні стартапи у fashion індустрії. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Видавництво «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вип. 17, т.2., 2021. С. 273-281. doi: 10.15330/apred.2.17.273
   
Контакти