Пригоровська Тетяна Олексіївна

Pryhorovska Tetiana Oleksiivna_photo
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Технологія машинобудування

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Вчене звання

-

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, асистент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Наукові інтереси

Моделювання руйнування порід, моделювання роботи інструментів, удосконалення технології

Державні нагороди

-

Загальна інформація

асистент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; автор більше 40 наукових і методичних праць, включно із 20 статтями, представленими в Scopus та інших науково-метричних базах, 4 патентів на корисні моделі, 2 прав на комп’ютерні програми; Сертифікат із подякою за визначний внесок у рецензування Measurement https://www.journals.elsevier.com/measurement

Computer Applications in Engineering Education http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0542

Навчальна робота

Інженерна та комп’ютерна графіка

Інтернет-технології у економіці 

Основи дизайну і візуальної графіки у маркетингу

Наукова діяльність

Тема дисертації: ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОЛІТ РІЖУЧЕ-СТИРАЮЧОЇ ДІЇ

Напрями наукової роботи: моделювання руйнування порід, моделювання роботи інструментів, удосконалення технології

Патенти:

1.     Пат. на корисну модель № 106084. Україна, МПК (2016.01) G01B 5/14. Пристрій для контролю биття бурового долота / Т. О. Пригоровська, Л. Я. Роп’як, О. В. Рогаль, М. В. Шовкопляс. – № u201804522 ; заявл. 24.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.

2.     Пат. на корисну модель № 129444. Україна, МПК (2016.01) E21B 10/00, E21B 12/00, G01B 5/14. Пристрій для контролю параметрів бурового долота / Т. О. Пригоровська, Л. Я. Роп’як, О. В. Рогаль, М. В. Шовкопляс. – № u201805867; заявл. 25.05.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. 20.

3.     Патент України № 131571 МПК E21B 21/06(2006.01). Пристрій для дослідження фільтрації бурових технологічних рідин через зразки гірських порід / Чудик І.І., Юрич Ю.Р., Різничук А.І., Пригоровська Т.О., Малишевська О.С., Роп’як Л.Я. Заявник і патентовласник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; № u201806981; заявл. 21.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254956

4.     Патент України на корисну модель № 140283, МПК (2006.01) С04В 18/04. Будівельна суміш з техногенних відходів / В.Л.Челядин, Л.І.Челядин, М.М.Богославець, Л.Я.Роп'як, Т.О.Пригоровська, А.С.Величкович; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № u201908295; заявл. 16.07.201; опубл. 10.02.2020, бюл. № 3. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=265968

Проєкти:

проект, що фінансується із загальної частини держбюджету

"Розробка комплексної технології покращення експлуатаційних властивостей виробів машинобудування мікродуговим оксидуванням”  (0119U002231, 2019 – 2020).

Вибрані публікації

1.     Pryhorovska T. O. Probabilistic estimate of PCD drill bit wear rate / T. O. Pryhorovska, S. S. Chaplinskiy // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2014. – Вип. 5. – С. 39 – 45.

2.     Pryhorovska T.O. Finite element modelling of rock mass cutting by cutters for PDC drill bits / T. O. Pryhorovska, S. S. Chaplinskiy, I. O. Kudriavtsev // Petroleum Exploration and Development. – 2015. – Vol. 42. – Iss. 6. – Р. 888 – 892.

3.     Pryhorovska T. O. Study on rock reaction force depending on PDC cutter placement / T. O. Pryhorovska // Machining Science and Technology. – 2017. – Vol. 27. – Iss. 1. – Р. 37 – 66.

4.     Pryhorovska T. Rock heterogeneity numerical simulation as a factor of drill bit instability / T. Pryhorovska // Engineering Solid Mechanics. – 2018. – Vol. 6. – Iss. 4. – P. 315–330.

5.     Bulbuk, O., Velychkovych, A., Mazurenko, V., Ropyak, L. & Pryhorovska, T. (2019). Analytical estimation of tooth strength, restored by direct or indirect restorations // Engineering Solid Mechanics, 7(3), 193–204. http://growingscience.com/beta/esm/3273-analytical-estimation-of-tooth-strength-restored-by-direct-or-indirect-restorations.html.

6.     Tatsiy, R. M., Pazen, O. Y., Vovk, S. Y., Ropyak, L. Y., & Pryhorovska, T. O. (2019). Numerical study on heat transfer in multilayered structures of main geometric form made of different materials // Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol. 13(2), 36–55. http://www.sscm.kg.ac.rs/jsscm/downloads/Vol13No2/Vol13No2_04.pdf

7.     Velychkovych A., Andrusyak A., Pryhorovska T., Ropyak L. (2019) Analytical model of oil pipeline overground transitions, laid in mountain areas // Oil & Gas Science and Technology. Art. No 74. 10.2516/ogst/2019039.

8.     Ropyak, L. Y., Pryhorovska, T. O., & Levchuk, K. H. Analysis of Materials and Modern Technologies for PDC Drill Bit Manufacturing. Progress in Physics of Metals, 21, No. 2: 274–301 (2020)  https://ufm.imp.kiev.ua/en/abstract/v21/i02/274.html

Pryhorovska T.О. Numerical study on heat transfer in multilayered structures of main geometric forms made of different materials / R. Tatsiy, O. Pazen, S. Vovk, L. Ropyak, T. Pryhorovska // Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics. – 2019. – Vol. 13. – Iss. 2. – P. 36–55.          (Scopus).

Контакти

t.pryhorovska@nung.edu.ua

ORCID:   0000-0002-1311-6622

SCOPUS: 56437677700

h-index: 5