Процюк Василь Романович

Процюк Василь Романович
Alma mater

 Львівський державний університет ім. І.Франка факультет прикладної математики і механіки

Спеціальність

Прикладна математика

Кваліфікаційний рівень

математик

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри прикладного програмування та обчислення

Наукові інтереси

Математичне та інформаційне моделювання у технічних системах. Системи комп’ютерної математики.

Загальна інформація

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра прикладної математики:

1980-1981- інженер;

1982-1985,1989-1990- асистент;

1991- по теперішній час-доцент.

 115 наукових і навчально- методичних праць.

 

Навчальна робота

Інформатика та програмування; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови;  Інформатика; Дискретна математика; Чисельні методи в інформатиці

Наукова діяльність

Розробка теорії та пристроїв формування рулонних матеріалів, 05.02.05 –Роботи , маніпулятори і робототехнічні системи .

30.10.1990 р.,

 Математичне та інформаційне моделювання у технічних системах

 

Вибрані публікації

  

1. Вовк Р.,Процюк В.,  Шекета В. Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах. Вісник Національного університету “ Львівська політехніка “    

“ Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. 2011. № 694-С.189-199.

2. Демчина М.,     Процюк В., Шекета В. Моделювання нафто-газової предметної області на основі фреймово-продукційного підходу. Збірник наукових праць  НГУ . – Д.: Державний вищий навчальний заклад ” Національний гірничий університет”.2012.№36,т.1.-С.98-105   

3. Грудз В., Костів Я.,    Процюк В., Тимків Д.     Математичне моделювання складних газотранспортних систем в комплексі з ПСГ. Науковий журнал «Science Rise» - Харків. 2016. № 4/2(21)  - с. 46-50. 

4.  Nykolaychuk L, Pitukh I,  Protsiuk H,  Protsiuk V.. Information and legal aspects of the communication functions of the computerized system operator.   Modern Problems of  Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the13th International Conference on TCSET Lviv-Slavsko, Ukraine Februare 23-26, 2016 (внесено до науковометричної бази Scopus)

5. Пітух І., Процюк В.,  Процюк Г.  Алгоритми опрацювання моніторингових даних у діалогових системах. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки:  зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, 2019.  Вип. 19.  С. 132-138 

Контакти

0503389384