Петруня-Пилявська Наталія Анатоліївна

Додаткова інформація
Петруня-Пилявська Наталія Анатоліївна
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника ,1977рік.

Спеціальність

вчитель історії та суспільствознавства

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри суспільних наук

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів : історія та теорія світової та української культури

orcid.org/0000-0003-1972-7202

Загальна інформація

Народилась 8 березня 1955 року в м.Ніжині Чернігівської області.

У 1977 році з відзнакою закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника

1977-1978рр.працювала вчителем історії та суспільствознаства Путильскої середньої  школи . З 1978 року працює на кафедрі історії інституту нафти і газу. У 1982-1986 році навчалася в цільовій аспірантурі в Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка

В тому ж році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.

Виховала трьох синів.

Громадська діяльність: член громадянського парламенту жінок України, член Політради Народно-Демократичної партії

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: Історія України, історія української культури

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії// Міжнародний науковий журнал»Інтернаука». Збірник наукових праць №3(65),2019

Проблематика теоретичної моделі культури //Науковий журнал «Молодий вчений» №3(67), березень 2019

Значенневі домінанти в теорії культури// Науковий журнал «Науковий огляд » № (55), 2019

 Прикладна культурологія як конструкт культури// Міжнародний науковий журнал» Інтернаука». Збірник наукових праць №18(80),2019

Концептуальні підходи теорії культури // Науковий журнал «Молодий вчений» №12(76),  грудень 2019

Методичні матеріали: - Курс підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України  2017 ( електронний курс)  у співавторстві доц.. Штанько Я.В.

- Методичні рекомендації курсу «Історія України та української культури», 2019

Тези та матеріали конференцій: Розвиток інтелектуальної власності в Україні: історична ретроспектива та сучасний стан //Круглий стіл  на тему «Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги,оцінка ефективності. Комерціалізація, 13-15 березня 2019

Бзунько Г.Б., Петруня-Пилявська, Н.А.Білоус Л.В. Створення  системи закладів вищої освіти в Східній Галичині( 1867-1914 рр) // Міжнародний науковий журнал  « Інтернаука».2022. N 10 (129) с. 6-13.(Index Copernicus International) .https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-10-8250

Контакти

 Карпатська 15, Івано-Франківськ,76019 natapilava@gmail.com

nataliia.petrunia-pyliavska@nung.edu.ua