Петренко Віктор Павлович

Петреноко В.І.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу у 1971 році за спеціальністю «Автоматизація і електрифікація гірничих робіт», гірничий інженер-електрик.

Вчене звання

Доктор економічних наук, професор 

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Державні нагороди

грамоти і подяки керівництва інституту, університету, міста, області, нафтогазової галузі, міністерства освіти і науки.

Загальна інформація

Доктор економічних наук, професор, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів (1991 р.), професор кафедри менеджменту і адміністрування (2011 р.).

Навчальна робота

Економіка управління
Теорія організацій (Організаційні структури і процеси)
Організаційний менеджмент
Економічне врядування та публічні фінанси (Забезпечення розвитку соціально-економічних систем суспільства)

Наукова діяльність

​​​У 2009 році захистив докторську дисертацію «Управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем» (Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, м. Львів).
Вчене звання професора присвоєно по кафедрі менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ у 2011 році.
У 1989 році захистив кандидатську дисертацію «Пневматичні двоходові аналого-цифрові перетворювачі слідкуючого врівноваження» (Азербайджанський інститут нафти і хімії ім. М. Азізбекова, м. Баку).
Вчене звання доцента присвоєно у 1991 році по кафедрі автоматизації виробничих процесів ІФІНГ.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-9354-8371
Web of Science Researcher IDL-9379-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6ZQNN68AAAAJ&hl=ru

 

Вибрані публікації
  1. Петренко В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах : наукова монографія/ В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2006. - 352c.; іл.

  2. Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління : монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2009. – 196 с.

  3. Petrenko V. The Process of Intelligence Usage as a Fundamental Problem of Rationalizing the Human Use of Earth’s Natural Resources / V. Petrenko, S. Kis, Ya. Kalambet // International Interdisciplinary Scientific Journal CZ-WNS. – 2018. – #1. – pp. 20-30.

Методичні матеріали:

  1. Короп І. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. В. Короп, В. П. Петренко // За заг. ред. Петренка В. П. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ «Факел», 2008. – 208 с.

  2. Дев’ять нарисів з управління змінами : навч. посіб. / Вербовська Л. С., Дзвінчук Д. І., Петренко В. П., Ясіньска Й. / За заг. ред. проф. Петренка В. П. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2018. – 164 с.

Тези та матеріали конференцій:

  1. Петренко В. П. Концепція інтелектокористування як основа новітньої парадигми практичного менеджменту / В. П. Петренко // «Сучасні тенденції розвитку наукової думки». Збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. – Одеса: InPress, 2011. – C. 103 – 107.

  2. Петренко В. П. До ідентифікації основних проблем інтелектуалізації та інтелектуально-інноваційного розвитку українського суспільства / В. П. Петренко // «Ключевые инструменты организации человеческого общежития: экономика и право». Збірник матеріалів ХІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: InPress, 2011. – C. 74 – 77.

  3. Петренко В. П. Інновації, інтелектокористування і технології мислення: аналіз та синтез / В. П. Петренко / Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 140 - 142.

  4. Петренко В. П. Економіка інтелектокористування як основа економіки природокористування / Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28- 29 квітня 2020 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – С. 223 - 226.

Контакти

+380509887525
pvp.sspp@i.ua