Передерко Віталій Петрович

Додаткова інформація
Передерко В.П.
Alma mater

Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Спеціальність

історія

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, начальник відділу туризму

Наукові інтереси

туризм, регіональний розвиток, маркетинг

Державні нагороди

подяка Прем’єр-міністра України (2018 р.)

Загальна інформація

Народився 09.05.1982 р. в м. Івано-Франківську.

Закінчив Українську гімназію № 1 (м. Івано-Франківськ, 1999 р.). У 2004 р. закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Магістр історії.

2008 р. – кандидат історичних наук, 2013 р. доцент.

З 2004 р. – державний службовець, з червня 2016 р. працюю на посаді начальника відділу туризму в Управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

З 2005 р. за сумісництвом працюю викладачем. Стаж наукової роботи: 11 років.

Основні напрямки наукової роботи: державне і регіональне  управління туризмом, нормативно-правове регулювання туризму, маркетинг туризму, регіональний розвиток, історія туризму.

Видання: понад 50 наукових публікацій (у т.ч. 3 монографії), присвячені актуальним темам розвитку туризму в світі, Україні та Івано-Франківській області.

Учасник реалізації ґрантових туристичних проєктів: «ВелоКраїна» (2008–2010 рр.); «Знаємо, куди йдемо. Співпраця органів самоврядування у сфері розвитку Карпатської системи туристичної інформації (КСТІ)» (2010 р.); «Маршрут доброти Івано-Франківщиною» (2010–2011 рр.); «Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» (2010–2012 рр.); «Почни свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм)» (2011 р.); «Мистецька палітра Прикарпаття» (2012–2013 рр.); «Івано-Франківська область – край для туризму» (2014–2017 рр.); «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці» (2019-); «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території» (2019-); «Розвиток транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України» (2019-); «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» (2019-).

Автор та співавтор нормативно-правових документів у сфері регіонального туризму: 1) Положення про Акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території Івано-Франківської області (2005 р.); 2) Програма розвитку туризму в області на 2009–2010 рр. (2009 р.); 3) Регіональна цільова Програма розвитку туризму в області на 2011–2015 рр. (2010 р.); 4) Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки (2015 р.); 5) Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік (2020 р.).

Навчальна робота

Історія туризму,

Державне та регіональне управління туризмом

Цифровий маркетинг туризму

Наукова діяльність

Тема дисертації: «Галичина в зовнішній політиці Російської імперії (1900-1914 рр.)» (2008 р.)

Напрями наукової роботи:

державне і регіональне  управління туризмом, нормативно-правове регулювання туризму, маркетинг туризму, регіональний розвиток

 

Вибрані публікації
 1. Передерко В.П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області // Бізнес Інформ. № 5. 2016. С. 139-146.
 2. Передерко В.П. Стан імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: сфера туристичних послуг 2015 – початок 2017 рр. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 6. 2017 С. 68-74. // market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/15.pdf.
 3. Передерко В.П. Інноваційний підхід до статистичного обліку в’їзних туристських потоків (на прикладі Івано-Франківської області) // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Випуск 22. Квітень 2018 р. С. 641-651. // http://global-national.in.ua/archive/22-2018/122.pdf.
 4. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2016-2017 рр. за даними мобільного зв’язку. Частина 1 // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 23. Випуск 6 (71). Одеса, 2018. С. 36-47.
 5. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2017 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 2 // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 33. Херсон. 2019. С. 32-43.
 6. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2017 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 3 // Регіональна економіка та управління. 2 (24) травень 2019 р. Частина ІІ. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 56-66.
 7. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2017 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 3 (закінчення) // Економічні студії. Науково-практичний економічний журнал. 2 (24) червень 2019. Львів. С. 159-165.
 8. Передерко В.П. Надмірний туризм у суспільстві споживання: витоки, еволюція, наслідки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 76 с. // https://www.morebooks.de/store/gb/book/Надмірний-туризм-у-суспільстві-споживання/isbn/978-620-0-11797-7
 9. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 1 // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. Вип. 15. Т. 2. C. 52-64.
 10. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму Івано-Франківській області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 2 // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 29. С. 108-113.
 11. Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму Івано-Франківській області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 3 // Науковий погляд: економіка та управління. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 1 (67). С. 41-46.

У співавторстві:

 1. Звіт про результати аналітичного дослідження соціально-економічного потенціалу туристичної галузі Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ, 2015. 196 с. // https://drive.google.com/file/d/0BzSKQF994UU9MUJ2Tjd1Y2x1QWs/view.
 2. Архипова Л.М., Передерко В.П., Гнатюк Н.М., Нєвєнченко А.І.,  Долгопола Г.Є. Туристична привабливість Космача: перспективи розвитку // Космач: традиція і сучасність : збірник науково-популярних нарисів.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016.  С. 78-87.
 3. Кропельницька С.О., Передерко В.П. Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку новоствореної об’єднаної територіальної громади // Актуальні проблеми розвитку регіону: науковий журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 12.  Т. 2.  С. 149-158.
Контакти

0342 55 19 25,

067 902 35 70