Остап’як Василь Іванович

Остап’як Василь Іванович
Alma mater

Івано-Франківський інституті права, економіки та будівництва (2006)

Спеціальність

Фінанси

Науковий ступінь

доктор політичних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах;
транс атлантичні дослідження;
стратегічне партнерство;
європейська інтеграція;
професійне навчання державних службовців.

​​​​​​​Громадська діяльність:
член Асоціації випускників магістратури державної служби ІФНТУНГ

сертифікований тренер УКРАЇНСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ 

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування. Івано-Франківський інституті права, економіки та будівництва (2006), бакалавр «Фінанси». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2007), спеціаліст «Облік і аудит»

Навчальна робота

європейська інтеграція і глобалізація
​​​​​​​міжнародна політика

Наукова діяльність

кандидат політичних наук (2013)
доктор політичних наук (2020)

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-9374-1956

​​​​​​​Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=Evw-kkIAAAAJ&hl=uk

 

Вибрані публікації
  1. Остап’як В.І. Антикризові стратегії партнерства в умовах глобалізації : [монографія] / В. Остап'як; ред.: Б. І. Канцелярук. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. - 148 c. - Бібліогр.: с. 127-145

  2. В. І. Остап’як, Н. О. Піпченко Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах / Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах. Монографія – К.: Вадекс, 2018. – с. 45-7

  3. Остап’як В.І.Пріоритети стратегічного партнерства у сучасній системі міжнародних відносин: [монографія] / Василь Остап'як ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Івано-Франківськ :Симфонія форте, 2018. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-415

​​​​​​​
Тези та матеріали конференцій:

  1. Остап’як В.І. Comprehensive strategic partner ship and public administration. Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності :матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 травня 2020 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2020. – С. 120 – 122

  2. Остап’як В.І. Кризи глобального простору та пандемії. Збірник тез доповідей «Актуальні проблеми сучасної науки», ХLІI Міжнародна науково практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. – Ч.12, С. 36 - 38​​​​​​​

  3. Остап’як В.І.  Types off oreign relationsas partner ships and management. Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 березня 2020 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. С. 95 - 97

Контакти