Олеськів Роксолана Євгенівна

Додаткова інформація
Олеськів Роксолана Євгенівна
Alma mater

В 2017 р. захистила дисертаційну роботу в Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) та отримала вчене звання кандидата технічних наук;

В 2014 р. закінчила навчання в Університеті «Львівська політехніка», Інститут Геодезії, кафедра Кадастр територій, здобувачем.

В 2005 р. отримала диплом магістра геодезії в Івано-Франківському Національному Технічному університеті нафти і газу

Спеціальність

Геодезія, фотограмметрія та картографія

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Загальна інформація

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Основи топографії
 • Геодезія
 • Інженерна геодезія
 • Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі
Наукова діяльність
 • Кандидатська дисертація на тему: «Дослідження напружено-деформованого стану свердловин підземних сховищ газу на основі геодезичних вимірів»
 • Є автором 14 наукових публікацій.

       ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0334-3028

Вибрані публікації
 • Олеськів Р.Є. Аналіз моделей визначення напружено-деформаційного стану обсадних колон свердловин на основі геодезичних вимірювань / Р.Є. Олеськів // Геодезія, картографія та аерофотознімання : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 78. – С.180 – 182.
 • Олеськів Р.Є. Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні / Р.Є. Олеськів, В.М. Сай // Геодезія, картографія та аерофотознімання : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2015. – Вип. 81. – С. 82 – 89.
 • Олеськив Р. Деформация земной поверхности на подземных хранилищах газа Украины / Р. Олеськив, В. Сай // Baltic surveying. Procoedings of scientific methodical conference, vol.15. Jelgava, 2015. – С. 49–53.
 • Олеськів Р.Є. Перспективи застосування результатів геодезичних спостережень на територіях підземних сховищ газу // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції КНУ «Розвиток промисловості та суспільства» – Кривий Ріг:, 2019. – Том 1. – С. 66.
 • Oleskiv R.Ye. Geodetic observations of pipeline movements at sections of air crossings // 9th International Conference “Collection and processing of surveying and economic data”. October 24-25, 2019. Kielce Poland.
 • Олеськів Р.Є. Сучасні геодезичні методи моніторингу технічного стану наземних об’єктів нафтогазової промисловості / Олеськів Р.Є., Гера О.В.  // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія “Технічні науки”. – Київ, 2019. – Том 30 (69), № 6. – С. 221 – 225. (INDEX COPERNICUS)

Громадська діяльність:

 • Член Західного геодезичного товариства «Громадська спілка “Українське товариство геодезії і картографії ” (ГС "УТГК");
Контакти