Михайлишин Володимир Петрович

Додаткова інформація
Михайлишин Володимир Петрович
Alma mater

У 2009 р. здобув вищу освіту за спеціальністю «Геодезія»,  та здобув кваліфікацію інженер-геодезист;

В 2012 р. закінчив навчання в аспірантурі ІФНТУНГ.

Спеціальність

Геодезія

Кваліфікаційний рівень

Інженер-геодезист

Місце роботи, посада

Завідувач лабораторіями кафедри геодезії та землеустрою

Загальна інформація

Завідувач лабораторіями кафедри геодезії та землеустрою

Наукова діяльність

Вдосконалення геодезичного контролю експлуатаційної  надійності вантажопідіймального обладнання.

Основною метою геодезичних вимірювань при експлуатації підкранових колій є забезпечення нормальної безаварійної роботи вантажопідйомних кранів і підкранових конструкцій. Досягнення цієї мети забезпечується регулярним геодезичним контролем геометрії підкранових колій.

Створення оптимальних методик геодезичного контролю заснованих на використанні сучасних електронних приладів в залежності від виду обладнання.

Дослідження точності визначення геометричних параметрів обладнання електронними методами.

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2236-1707

 

Вибрані публікації

1. . Pakshyn M. Estimation of earth’s surface moves and deformation  of the territory of mine "Khotin" of kalush-golinskyy field by method of radar interferometry / Pakshyn M., Lyaska I., Burak K., Kovtun V., Dorosh L., Hrynishak M., Mykhailyshyn M., Grytsyuk T. / Geodesy and cartography. Vilnuc, 2019 – Volume 45, Issue 1. Pages 37-42.1. 

2. Михайлишин В. П., Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану зорв аес з ввер-1000/ Бурак  К. О., Гринішак М.Я., Шпаківський О.П. //Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011.- Вип 74. – С.68-70

3. Михайлишин В. П., Визначення точності відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра/ Бурак  К. О., Гринішак  М. Я., Ковтун  В. М., Шпаківський О.П.  //Вісник геодезії і картографії. – 2012. - №2(77) . – С. 15-17.

4. Михайлишин В. П., Особливості геодезичного моніторингу та прогнозування геотехногенної динаміки на шахтних полях калійних родовищ/ Бурак К.О., Кузьменко Е. Д.,  Багрій С. М., Гринішак М. Я., Мельниченко Г. Г., Ковтун В. М. //Вісник геодезії і картографії. – 2014. - №5 . – С. 11-14.

5. Михайлишин В. П., Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій/ Бурак К.О., Михайлишин В. П. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Том 28, №5. – С. 130-135.

Контакти

 

volodymyr.mykhailyshyn@nung.edu.ua

vovamychgeo@gmail.com