Мосора Лариса Степанівна

Мосора Лариса Степанівна
Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Організація державної служби в Україні
Професійний досвід:
​​​​​​​Педагогічний стаж більше 10 років

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Публічна служба
Система публічного адміністрування
Публічні послуги

Наукова діяльність

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-правові засади відкритості державної служби в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпро).

Ідентифікатор ORCID https://orcid.org/0000-0003-4341-1937
Scopus ID 57217107710
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=-1DQKdIAAAAJ&hl=uk
 

Вибрані публікації
 1. Стельмащук Л. С. Організаційно-правові засади відкритості державної служби : монографія / Л. С. Стельмащук. – Івано-Франківськ: В-во ІФНТУНГ, 2015. – 296 с.
 2. Mosora L. Priorities of State Migration Policy Implementation in Ukraine Based on the Analyses of Migration Processes / Larysa Mosora // Public policy and economic development : Scientific and Practical Journal. – 2016. – Issue 7 (11). – Р. 146–160.
 3. Толуб’як В. С., Мосора Л. С. Роль держави у формуванні міграційної привабливості регіонів України. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. 2018. № 4 (64). С. 167-174.
 4. Mosora L. Procesy demograficzne i rozwój zjednoczonych wspólnot terytorialnych Ukrainy. Samorząt terytorialny wobec procesów centralistycznych: decentralizacja a recentralizacja: monografija. Kraków, 2020. P. 171–192.
 5. Kis S., Mosora L., Mosora Yu., Yatsiuk O., Malynovska G., Pobihun S. PERSONNEL CERTIFICATION AS A NECESSARY CONDITION FOR ENTERPRISE’ STAFF DEVELOPMENT. Management Systems in Production Engineering. 2020, Volume 28, Issue 2, pp. 121-126. Scopus, Web of Science.

Методичні матеріали:

 1. Молодцов О. В., Мосора Л. С. Система публічного адміністрування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ, 2019. 35 с.
 2. Мосора Л. С. Публічна служба: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ, 2020. 40 с.

Тези та матеріали конференцій:

 1. Мосора Л. С. Правові засади підвищення кваліфікації державних службовців. Публічне управління ХХІ ст.: портал можливостей: збірник тез ХХ міжнародного наукового конгресу. Харків, 26.04.2020. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, С. 49-52.
 2. Мосора Л. С. Проблеми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом стажування. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції. (Луцьк, 10 квітня 2020 р.). Т. 1. МЦНД. С. 65–67.
 3. Мосора Л. С. Особливості організації стажування державних службовців в Україні. Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (Київ, 27-28 березня 2020 р.). Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 47–50.
 4. Мосора Л. С. Нові аспекти забезпечення відкритості державної служби в епоху діджиталізації суспільства. Інноваційні підходи розвитку економіки та управління : сучасний стан актуальних проблем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 18 квітня 2020 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. С. 28–30.
Контакти

​​​​​​​+380992155295
Larysamosora85@gmail.com