Мельник Василь Миколайович

В. М. Мельник
Alma mater

Івано-Франківський інститут  нафти і газу

Спеціальність

Автомобілі та автомобільне господарство

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри автомобільного транспорту

Загальна інформація

Мельник В.М. народився 13.07.1980 р. у с. Чорнолізці, Івано-Франківської області. У 1997 році закінчив Чорнолізську ЗОШ І-ІІІ ступенів, а у 2003 році закінчив ІФНТУНГ. Свою трудову діяльність розпочав в 2003 році з посади інженера кафедри НГТТіТ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та у 2007 року переведений на посаду асистента. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив» за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. У 2013 році присвоєно наукове звання доцента.

Наукові інтереси Мельника В.М. стосуються підвищення рівня екологічної безпеки автомобільного транспорту та використання альтернативних палив. Наукові здобутки понад 65 друкованих праць та два патенти  на винахід.

Навчальна робота

«Вступ до фаху», «Організація автосервісу», «Природоохоронні технології на транспорті», «Методи визначення властивостей робочих тіл», «Технологічне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів», «Експлуатаційні матеріали», «Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Організація перевезень спеціальних вантажів».

Наукова діяльність

альтернативні види палив для ДВЗ, підвищення рівня  екологічної безпеки автомобільного транспорту.

Вибрані публікації

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193357999

1. Developing a system and criteria for directed choice of technology to provide required quality of surfaces of flexible coupling parts for rotor machines Melnyk, V.Vlasovets, V.Konoplianchenko, I., ...Semirnenko, Y.Semirnenko, S. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1741(1), 012030

2. Regularities of Wear of Metal-Polymer Friction Couples Under the Influence of Tribocurrents Kryshtopa, S.I.Prun’ko, I.B.Dolishnii, B.V., ...Bogatchuk, I.M.Mel’nyk, V.M. Materials Science, 2019, 55(2), стр. 187–194

3. Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil Kryshtopa, S.Melnyk, V.Dolishnii, B., ...Zakhara, I.Voitsekhivska, T. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(10-100), стр. 1–8

4. Surface Hardening of 40KH Steel by Electric-Spark Alloying Kryshtopa, S.І.Petryna, D.Y.Bogatchuk, I.М.Prun’ko, I.B.Меl’nyk, V.М. Materials Science, 2017, 53(3), стр. 351–358

5. Examining the effect of triboelectric phenomena on wear-friction properties of metal-polymeric frictional couples Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Bogatchuk, I.Prunko, I.Melnyk, V. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 1(5-85), стр. 40–45

6. Experimental research on diesel engine working on a mixture of diesel fuel and fusel oils Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Melnyk, V., ...Prunko, I.Demianchuk, Y. Transport Problems, 2017, 12(2), стр. 53–63

Номер ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5793-5486.

Research ID:  J-2505-2017.

​​​​​​​Scholar google:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=e7h4MHwAAAAJ&hl=uk.

Контакти

Мельник В.М. - vasjamel1380@gmail.com, 0665368288, 0974435603