Мельниченко Юрій Гримиславович

Додаткова інформація
Мельниченко Юрій Гримиславович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

Наукові інтереси

Обчислювальна механіка та гідрогазодинаміка, протикороційні полімерні покриття

Загальна інформація

У 2000 році поступив на перший курс Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу на факультет нафтогазопроводів, який закінчив у 2005 році з відзнакою, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища» та здобув кваліфікацію магістра.
В 2005 році поступив в аспірантуру в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на форму навчання з відривом від виробництва, яку закінчив в грудні 2008 року.
В 2009 році прийнятий до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на посаду доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ де і працюю на даний момент.
В 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою: Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях.
В 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів та газонафтосховищ.
В 2018 році отримав міжнародний сертифікат про підтвердження знання англійської мови на рівні В2 (FCE).

Навчальна робота

Капітальний ремонт газонафтопроводів

Спорудження трубопроводів

Насосні та компресорні станції

Основи транспортування та зберігання вуглеводнів

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація за темою: Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях (2010).

Напрями наукової роботи:

обслуговування та ремонт магістральних газонафтопроводів без звільнення від продукту;

прогнозування напружено-деформованого стану під час укладання магістральних трубопроводів у складних умовах;

осушення газопроводів від рідинних відкладень.


Ідентифікатор ORCID

Профіль в Scopus

Профіль у Google Scholar

 

Вибрані публікації

1.Determination of preconditions leading to critical stresses in pipeline during lowering Melnychenko, Y.,Poberezhny, L.,Hrudz, V.,Zapukhliak, V.,Chudyk, I.,Dodyk, T. 2021 Lecture Notes in Civil Engineering 102 ,pp.241
2.Обґрунтування вибору робочих параметрів роботи стінгера під час укладання морських трубопроводів S-методом ЮГ Мельниченко, Андрій Ігорович Станецький, ВБ Ільчишин, Любомир Ярославович Побережний, 2019/9/24, Праці Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування “
3.CURRENT STATE AND PROBLEMS CONCERNING LOCALISATION TECHNOLOGIES OF OIL PIPELINES FOR THEIRS REPAIR WITH TERMINATION OF OPERATING ЮГ Мельниченко, ГГ Мельниченко, ТЯ Додик PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, 2018, 170-178
4.Melnychenko, Y. G. ., Melnychenko, G. G. ., & Dodyk, T. Y. . (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДІЛЯНОК ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ІЗ ЗУПИНКОЮ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКТУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(46), 170-178.
5.Обґрунтування допустимості застосування технології локалізації ділянок магістральних нафтопроводів за допомогою перекривальних пристроїв
ТЯ Додик, ЮГ Мельниченко, ГГ Мельниченко, ОМ Марчук Прикарпатський вісник НТШ. Число, 4, 2016, 267-273
6.Мельниченко Ю. Г. Розрахунок форми поверхні гумової манжети перекривального пристрою, яка притискається до внутрішньої поверхні труби / Ю. Г. Мельниченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 41-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr_2015_1_6.
 

Контакти
Кімната 0420. Тел.: 72-71-38

E-mail: ruramel13@gmail.com