Мазур Тетяна Михайлівна

Мазур Тетяна Михайлівна
Alma mater

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича

Спеціальність

Фізика

Кваліфікаційний рівень

Фізик, викладач

Науковий ступінь

Доктор філософії

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

Загальна інформація

Тетяна Михайлівна народилась 16 липня 1973 року в с. Новоселиця, Долинського району Івано-Франківської області. Навчалась у Вигодській середній школі, яку з медаллю закінчила в 1990 році. Того ж року вступила на фізичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. В 1995 році, завершивши навчання на кафедрі оптоелектроніки за спеціальністю «Фізика» та отримавши кваліфікацію «Фізик, викладач», розпочала педагогічну діяльність в Чернівецькій середній школі №12.

З 2000 року проживає в Івано-Франківську, де працює вчителем у фізико-технічному ліцеї та викладачем факультету довузівської підготовки ІФНТУНГ. З 2011 року працює асистентом кафедри загальної та прикладної фізики ІФНТУНГ.

В 2020 році Мазур Тетяна Михайлівна закінчила аспірантуру у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія», навчання в якій Тетяна Михайлівна розпочала 1 жовтня 2016 року.

В 2021 році у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» блискуче захистила дисертацію та отримала науковий ступінь «доктор філософії». Тема дисертації «Дефектна підсистема, оптичні та електричні властивості бездомішкових і легованих плівок кадмій телуриду».

Одружена, виховує з чоловіком 3-х дітей.

Навчальна робота

Тетяна Михайлівна талановитий педагог. Надзвичайно відповідально відноситься до викладацької діяльності. Заняття проводяться на найвищому професійному рівні. Веде заняття для студентів всіх технічних спеціальностей університету. В тому числі читає лекції англійською мовою для студентів-іноземців. Є автором всіх методичних розробок англійською мовою для лабораторних робіт з фізики. Добре розуміє перспективи і тенденції розвитку системи вищої освіти. Користується заслуженим авторитетом серед студентів і колег.

Наукова діяльність

Наукова діяльність Тетяни Михайлівни стосується фізики новітніх джерел енергії. Зокрема вона досліджує: фізико-хімічні властивості та особливості формування тонких плівок кадмію телуриду; синтез та вирощування монокристалів CdTe та PbTe; технологію осадження та контроль властивостей тонких плівок на основі CdTe; точкові дефекти, оптичні та електричні властивості бездомішкових плівок CdTe; процеси дефектоутворення у легованих плівках; оптичні властивості та фотолюмінесценцію тонких плівок на основі CdTe; поверхнево-бар’єрні структури на базі підкладок CdTe:Li і CdTe:O та інші питання проблем фізики і технологій напівпровідникових матеріалів та наносистем.

Доцент Тетяна Мазур активно бере участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, є співорганізатором міжнародних конференцій.

Автор понад 45 наукових публікацій та патентів.

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196326493

 

https://orcid.org/0000-0002-4047-832X

Вибрані публікації
 1. Прокопів В.В., Горічок, І.В., Пилипонюк М.С., Бойчук В.М., Матеїк Г.Д., Мазур Т.М. Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах.  Фізика і хімія твердого тіла. 2016. Т. 17, № 4. С. 504-506. DOI: 10.15330/pcss.17.4.504-506.
 2. Mazur T.M., Makhniy V.P., Prokopiv V.V., Slyotov M.М. Thermal annealing effect on optical properties of the cadmiun telluride films. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. Vol. 9, No 5. P. 05047. DOI: http://doi.org/10.21272/jnep.9(5).05047. (Scopus).
 3. Prokopiv V.V., Nykyruy L.I., Voznyak O.M., Dzundza B.S., Horichok I.V., Yavorskyi Ya.S., Matkivskyi O.M., Mazur T.M. The Thermoelectric Solar Generator. Physics and chemistry of solid state. 2017. Vol. 18, No 3. P. 372-376. DOI: 10.15330/pcss.18.3.372-375. (WoS).
 4. Makhniy V.P., Mazur T.M., Berezovsky M.M., Kinzerska O.V., Prokopiv V.V.  Hole Conductivity of Thin Layers of Cadmium Telluride with Li and Ca Impurities. Physics and chemistry of solid state. 2018. Vol. 19, No 4. P. 313-315. DOI: 10.15330/pcss.19.4.313-315. (WoS).
 5. Mazur T., Prokopiv V., Turovska L. Quasi-chemistry of intrinsic point defects in cadmium telluride thin films. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018. 671(1). P. 85-89. DOI: 10.1080/15421406.2018.1542088. (Scopus).
 6. Dzundza B.S., Prokopiv V.V., Mazur Т.М., Yurchyshyn L.D. Automation of measurements of photoelectric parameters of high-impedance semiconductor films. Physics and chemistry of solid state. 2018. Vol. 19, No 4. P. 363-367. DOI: 10.15330/pcss.19.4.363-367. (WoS).
 7. Prokopiv V.V., Kostyuk O.B., Dzundza B.S., Mazur T.M., Turovska L.V., Matkivskyi O.M., Deychakivskyi M.V. Electrical properties of CdTe<Ca> thin layers. Physics and chemistry of solid state. 2019. Vol. 20, No 4. P. 372-375. DOI: 10.15330/pcss.20.4.372-375. (WoS).
 8. Mazur M.P., Dzundza B.S., Mazur T.M., Prokopiv V.V.  Method of research of photoelectric parameters of high impedance semiconductor films. Journal of New Technologies in Environmental Science. 2019. Vol. 3, No. 1. P. 30-36.
 9.  Makhniy V. P., Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Mazur M. P., Mazur T. M., Prokopiv V. V.  Prospects of using surface and barrier CdTe-diodes in solar energy. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2019. Vol. 16, No. 2. P. 32-42. DOI: 10.18524/1815-7459.2019.2.171227.
 10.  Mazur T.M., Prokopiv V.V., Slyotov M.M., Mazur M.P., Kinzerska O.V., Slyotov  O.M.  Optical properties of CdTe doped Ca. Physics and chemistry of solid state. 2020. Vol. 21, No. 1. P. 52-56. DOI: 10.15330/pcss.21.1.52-56. (Scopus, WoS).
 11.  Prokopiv V.V., Dzundza B.S., Sharyn S.V., Mazur T.M., Turovska L.V., Matkivskyi O.M.  Electrical Properties of Cadmium Telluride Thin Films Doped with Calcium and Lithium. Physics and chemistry of solid state.  2020.  Vol. 21, No. 2. P. 232-237. DOI: 10.15330/pcss.21.2.232-237. (Scopus, WoS).
 12. Prokopiv V., Horichok I., Mazur T., Matkivsky O., Turovska L. Thermoelectric materials based on samples of microdispersed PbTe and CdTe. Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2018. 01SPN57 1-4 (2018). DOI: 10.1109/NAP.2018.8915357 (Scopus).
 13.  Dzundza, B., Kostyuk, O., & Mazur, T. (2019, April). Software and Hardware Complex for Study of Photoelectric Properties of Semiconductor Structures. In 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (pp. 635-639). IEEE DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783544 (Scopus).
 14.  Патент України №136588 Мазур Т. М. Спосіб отримання шарів телуриду кадмію з дірковою провідністю №u2019 02327, МПК (2019.01) H01L 21/00;  заявлено 11.03.2019, опубліковано 27.08.2019. Бюлетень №16.
Контакти

tetiana.mazur@nung.edu.ua

Зображення видалено.