Матеїк Галина Дмитрівна

Матеїк Галина Дмитрівна
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника

Спеціальність

Фізика і математика

Кваліфікаційний рівень

Вчитель фізики  і математики

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

Доцент кафедри загальної та прикладної фізики

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

 

Загальна інформація

Народилася 26 листопада1964 року в с. Кінашів  Галицького району Івано-Франківської області.. 1972-1982 р. – навчалася в середніх  загальноосвітніх школах: № 4, № 16, № 10.   У 1982 році вступила на фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту  ім. В.С.Стефаника, який закінчила у 1987 році.       Педагогічну діяльність розпочала учителем фізики в професійно-технічному училищі  8. В подальшому  працювала на посаді лаборанта в Прикарпатському національному університеті  ім. В.Стефаника.

       В 1999 році за рішенням спеціалізованої вченої ради Волинського державного  університету ім. Лесі Українки Міністерства освіти України присуджено науковий ступень кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності ‘’фізика напівпровідників і діелектриків’’. І в тому ж році прийнята на посаду асистента кафедри  фізики Івано-Франківського інституту нафти і газу (тепер – ІФНТУНГ). На цій посаді працювала до  2006 року. У січні цього ж року була переведена на посаду доцента кафедри фізики новітніх технологій. Відтоді понад 20 років працює на педагогічній та науковій ниві.

Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень: дослідження атомних дефектів у тонких плівках АIV ВVI . Сполуки володіють напівпровідниковими властивостями. В  звичайних умовах не проводять струм, а при підвищенні температури проводять струм. На основі досліджень опублікував понад 100 наукових праць та 2 монографї, 10 патентів.    Доцент Матеїк Г.Д. є співорганізатором 3 міжнародних конференцій з проблем фізики і технологій напівпровідникових матеріалів та наносистем.

Вибрані публікації

1. Никируй Л.І., Дзумедзей Р.О., Ахіска Р., Матеїк Г.Д. Особливості високотемпературного розсіювання носіїв заряду у легованих індієм кристалах плюмбум телуриду PbTe:In  Фізика і хімія твердого тіла.- 2010.- Т.11 № 4, С. 844-848.

2. R.Ahiska, L.I.Nykyruy, G.Omer, G.D.Mateik The thermoelectric solar panels Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol.3, No. 1 (2016), P12-17, м. Івано-Франківськ.

3.  Прокопів В.В.,   Горічок І.В.,   Семко Т.О., Дзумедзей Р.О.,   Матеїк Г.Д., Хшановська О.І.  Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену Фізика і хімія твердого тіла – 2019

4. O.M. Chernikova, H.D.Mateik, Y.V.Ogorodnik Influence AtomsofCo, Ni, Cu on the Catalytic Activity of Small Pt  Clasters: First Principles Calculations / Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 21, №3 (2020) С. 415-419с.

5.  Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 232 с. http://194.44.112.13/chytalna/1365/index.html

6. Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : практикум / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 112 с. .

7. Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій. Ч. 1 / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 253 с. http://194.44.112.13/chytalna/5047/index.html

8. Фреїк Д. М., Чобанюк В. М.,  Готра З. Ю., Матеїк Г. Д. Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки: курс лекцій Івано-Франківськ: в-цтво Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010.-263 с.

Контакти