Лукомська Зоряна Володимирівна

Лукомська З.В.
Alma mater

НУ “Львівська політехніка“

Спеціальність

Архітектура будівель та споруд

Науковий ступінь

Доктор архітектури 

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Професор кафедри  архітектури та містобудування,  доктор архітектури

Громадська діяльність: Член Національної Спілки архітекторів України; Член правління Архітектурної палати України; Член ГО Центр "Генеза"

Загальна інформація

З 2015 до вересня 2021 року - завідувач кафедри «Архітектури та містобудування» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В 2018 р. захистила докторську дисертацію та здобула вчений ступінь доктора архітектури;

В 2017 р. закінчила навчання в докторантурі НУ “Львівська політехніка“;

В 2014 р. здобула вчене звання доцента кафедри архітектурного проектування;

З 2006 р. до 2015 р. працювала викладачем, доцентом кафедри «Архітектурного проектування» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В 2007 р. закінчила навчання в аспірантурі НУ “Львівська політехніка“, захистила кандидатську дисертацію та здобула вчений ступінь кандидата архітектури;

В 2002 р. отримала диплом магістра архітектури з відзнакою в НУ “Львівська політехніка“.

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проєктування. Вступ
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів та ансамблів
 • Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд
Наукова діяльність
 • Докторська дисертація на тему: Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.);
 • Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток розпланувально-композиційної структури міста Івано-Франківська (Станіславова) XVII – XX ст.
 • Є автором близько 40 наукових публікацій:
Вибрані публікації
 • Лукомська, З. (2015), "Особливості історико – містобудівного розвитку міста Стрия", Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн.збірник, Вип. 38, КНУБА, Київ, сс. 334-342.
 • Лукомська, З., Поліщук Л. (2016), "Особливості містобудівного розвитку історичного міста Почаєва", Архітектурний вісник КНУБА, Вип.10, КНУБА, сс. 197-204.
 • Лукомська, З. (2017), “Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів”, Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн.збірник, Вип. 49, КНУБА, Київ, сс. 330-343.
 • Лукомська, З. (2017), “Містобудівна спадщина Івано-Франківської області XVII – XVIII ст.,” Архітектурний вісник, Вип. 13, КНУБА, Київ, сс. 230-247.
 • Лукомська, З. (2017), “Історичні містобудівні комплекси XVII – XVIII ст. у сучасній об’ємно-розпланувальній структурі міст Тернопільщини,” Науковий вісник будівництва, Вип. 4 (90). ХНУБА, Харків, сс.42-48.
 • Лукомська, З., Малишко, О. (2015), "Містобудівна спадщина Калуша періоду XV – XVIII ст.", Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології, Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України, Вип. 11, Фенікс, Київ, сс. 183-188.
 • Бевз, М., Лукомська, З. (2017), “Замок як туристичний об’єкт: реставраційний та адаптаційний аспекти (на прикладі вибраних замків Західної України)”, Current issues in research, conservation and restoration of historic fortification – Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій, Число 9, Chelm – Львів, сс.34-46.
 • Лукомська, З. (2017), "Методика ознакування втраченої історико-архітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці)", Архітектурний вісник КНУБА, Вип.11-12, КНУБА, сс. 78-88.
 • Лукомська З. (2018), “Туристичний потенціал історичної фортифікації періоду XVII – XVIII ст. міст Західної України”, Проблемы теории и истории архитетуры Украины. Сборник научных трудов, Выпуск 18, Одеса, сс. 103-114.
 • Lukomska, Z. (2016.) “Unchanged elements of the hictoric environment in cities of Western Ukraine”, Architecture in the forming of cities culture. Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology,Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ss. 107– 125.
 • Lukomska, Z. (2016), "An interdisciplinary approach focused on finding ways for research of valuable historic complexes", Current issues in research, conservation and restoration Of historic fortifications, Вип. 8, Видавництво Львівської політехніки, Chelm – Lviv, pp.141-148. 
 • Лукомська, З., Прокопців, П. (2014), "Ознакування історико-архітектурної спадщини колишньої фортеці Станіславова (Івано-Франківська)", Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць за результ. V міжнародної конференції молодих науковців, Вип. 6, Видавництво Львівської політехніки, Львів, сс. 24-33.

Участь у воркшопах, конференціях, науково-практичних семінарах, конкурсах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні” (Святогірськ, 2005 р.),
 • Міжнародна конференція “Проблеми підготовки фахівців з охорони та реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини в Україні: існуючий стан і перспективи“ (Київ, 2006 р.),
 • Щорічні наукові конференції Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка“ (2003–2006 рр.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція Туризмознавство: наукові та практичні аспекти (Івано-Франківськ, 2011р.) ;
 • Міжнародна конференція реставраторів “Карта краківська – 10 років потому” (Краків, 2011);
 • Конференція „Цінність пам’яток архітектури” (Варшава. 2013 р.);
 • V міжнародна конференція молодих науковців “Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій -Львів – Зборів – Урич ”, - (Львів, 2013);
 • Геодезія, архітектура і будівництво. 5-та міжнародна конференція молодих науковців. – ( Львів, 2013).
 • VІ міжнародна конференція молодих науковців “Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій -Львів –”, - (Львів, 2014);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва” (Полтава 16 – 18 травня 2016);
 • VІІІ міжнародна конференція молодих науковців “Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій – Львів – Холм”, (Львів, Холм 2016);
 • ІІІ міжнародна наукова конференція “Памятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання” (7 – 8 квітня 2016, Львів – Урич);
 • Міжнародна наукова конференція “Предмет – архітектура – місто” (Кошалін (Польща) 2016);
 • Міжнародна наукова конференція “Давні фортифікації – для туризму, рекреації, культури” (Торунь (Польща), 2016);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Культурний ландшафт та проектована зелень – складова частина історико-культурних комплексів” (Жовква, 2016).
 • IV/VII міжнародна конференція Архітектура без границь ”Місто – столиця культури”, (Вроцлав, 2016);
 • Міжнародна наукова конференція “Предмет – архітектура – середовище” (Кошалін, 2017);
 • VІІІ міжнародна конференція молодих науковців “Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій – Львів – Холм”, (Львів, Холм 2016)
 • Міжнародна I науково-практична конференція “Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє”, - Організатор (Івано-Франківськ, 2018)
 • Міжнародний 26 - й огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських Вищих шкіл- Співорганізатор (Івано-Франківськ, 2017)
Контакти