Лопушинський Іван Петрович

Лопушинський І.П.
Alma mater

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ), 2006 р.

Спеціальність

150102 «Управління суспільним розвитком»

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Професійний та особистісний розвиток публічних службовців, управління людськими ресурсами, державна мовна політика, державна політика в соціогуманітарній сфері, забезпечення інституційної спроможності органів державної влади, децентралізація влади, адаптація місцевого самоврядування в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Державні нагороди

Медаль «За трудову відзнаку» (1976).
Подяка Прем’єр-міністра України (2006).
Грамота Верховної Ради України (2007).
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2007).
Нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Державна служба «За сумлінну працю» (2011).
Почесна грамота Верховної Ради України (2013).
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2016).
Пам’ятна медаль волонтера «За безкорисне служіння Батьківщині» (2016).
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2017).
Почесний громадянин м. Херсона (2019).
Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021).
Почесна відзнака Херсонської обласної ради (2022).
Медаль «Золотий фонд нації» (2023)та ін.

Професійний досвід:
Експерт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1172.
Експерт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 04.08.2020 р. № 1001.
Член спеціалізованої Вченої ради Д 38.053.03 Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (2017 – до ц.ч.).
Робота в ОДВ/ОМ: державний службовець 5-го рангу (голова Представництва Держкомпідприємництва в Херсонській області), посадова особа місцевого самоврядування 5-го рангу (голова Суворовської районної у м. Херсоні ради, голова виконавчого комітету
Член редколегії фахового видання «Публічне управління та митне адміністрування» Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро). Роки, (2020- до ц. ч.)
Член редколегії фахового видання «Публічне управління та регіональний розвиток» Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) (2019 – до ц.ч.).
Участь у міжнародному освітньому проєкті «Деескалююче спілкування під час поліцейських операцій» (DAAD). (2021-2022).
Участь у Міжнародному проєкті DAAD-2023 «Конфлікти в контексті допомоги біженцям» (2022 - 2023).
Експерт з проблем місцевого самоврядування Інституту Політичної Освіти (м. Київ) (2005- до ц.ч.)

Загальна інформація

Доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Україна (мова, культура, історія)
Ділова українська мова
Аналіз та оцінювання публічної політики
Методологія та організація наукових досліджень
Стратегічне управління людським розвитком

Наукова діяльність

2008 року в Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на тему: «Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України».
1996 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика навчання (української мови) на тему: «Лінгводидактичні основи методики роботи над художнім стилем мовлення в 5-7 класах середньої школи».

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7460-7476
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RYYIJuoAAAAJ&hl=uk&oi=ao&n…;
Scopus: 57210551642
Web of Science Researcher ID: B-2946-2019

 

Вибрані публікації

1.Lytvynenko V., Savina N., Pyrtko M., Baranenko R., Lopushynskyi I. Development, Validation and Testing of the Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcemet Agencies work.  (SCOPUS), наукові записки 2019 9 gth International Conference on Advanced Computer Informsrion Technologies, ACIT, 2019 – Proceedings 8780079, c. 252-256. DOI: 10.1109/acitt.2019.8780079. URL: https://am.booksc.eu/book/76576269/a5edab
2.Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Anna Pashnina, Roman Baranenko, Nataliia Krugla, Ivan Lopushynskyi. Development of the dynamic Bayesian network to evaluate the national Law enforcement agencies’ work (SCOPUS), наукові записки.  || Proceedings of the 2019 10 th IEEE International Conference on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application, IDAACS 2019 1.8924346. c. 418-423. DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924346. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8924346
3.Lytvynenko V., Savina N., Krejci I., (…), Lopushynskyi I., Vorona P. Dynamic bayesian networks in the problem of localizing narcotic substances distribution  (SCOPUS) Розділ монографії || Advances in Intelligent Systems and Cumputing 1080 AISC, c. 421 – 438, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-33695-0_29. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-33695-0_29
4.Lytvynenko, V., Lurie, I., Voronenko, M., Lopushynskyi, I., Krejci I., Vorona, P. The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution SCOPUS, наукові записки. || IEEE 2019 14 th International Scientific and Technics Conference on Computer Sciences ant Information Technologies, CSIT 2019 – Proceedings 2,8929835, c. 60 – 63.
5.Marharyta Sharko, Ivan Lopushynskyi, Natalia Petrushenko, Olena Zaitseva, Volodymyr Kliutsevskyi, and Yuliia Yarchenko. Management of Tourists’ Enterprises Adaptation Strategies for Identifying and Predicting Multidimensional Non-stationary Data Flows in the Case of Uncertainties. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making 2020 International Scientific Conference «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence». Volume 1246. Р. 135-150. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_9. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_9 SCOPUS
6.Filippova, Victoriia; Lopushynskyi, Ivan; Artemyev, Oleksandr; Maltsev, Ustin; Sikorskyi, Makarii; Andrievskyi, Oleh (+2021) Mechanisms of interaction between the state and territorial communities in the management of assets. Ad alta-journal of interdisciplinary research, Vol.11 (1). Special Edition 18. Р.57-62. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20697
7.Nepomnyashchyy, O. M., Marusheva, O. A., Prav, Y. G., Vovk, S. M., & Lopushynskyi, I. P. (2021). Formation of a Mechanism for Public Management of Higher Education Development in Ukraine. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14). DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4811. URL: https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/4811
8.Sych, T. V., Diegtiar, A. O., Lozynska, T. M., Lopushynskyi, I. P., & Vovk, S. M. (2021). Areas of Improvement of Organization and Research of Educational Management Problems. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(15). https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i15.4887. URL: https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/4887 SCOPUS
9.Lopushynskyi I., Hryhorieva L., Kazyuk Ya., Rushchenko R., Yatsenko V. Mechanisms of administrative and territorial reform during the power decentralization process in Ukraine. Journal of Interdisciplinary Research. 12/01-XXVI. 2022. Р. 95-100. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120126/papers/A_16.pdf Web of Science

Публікації у наукових фахових виданнях (категорія Б)
1.Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Підвищення національно-духовного розвитку особистості шляхом формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти України (підрозділ монографії 2.5). // Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціально-політичний аспекти: монографія / кол. авт.: Іжа М.М., Бакуменко В.Д., Попов С.А. та ін.; за ред. Іжа М.М., Бакуменка В.Д., Попова С.А. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 372 с. (авт. сс. 153-162).
2.Лопушинський І.П. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія. Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М.Плюща. Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 708 с. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/59759/355435/file/Громадівська%…
3.Лопушинський І.П. Референдум як форма партисипативної демократії. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А. І. та ін. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 234-265. URL: http://vmv.kymu.edu.ua/series/vipusk16/vipusk16.html
4.Lopushynskyi Ivan, Anastasiia Nekriach, Viktor Vinogradchii. Municipal reforms in eu countries in zhe context of realization of the principles of decentralization and deconcentrations of the authorities Evropsky politicky a pravni diskurs, 2019, Svazek 6, 3 vydani. C. 87-98. (Чехія)
5.Лопушинський І.П. Томос про автокефалію Православної Церкви України: новий етап розвитку державно-церковних відносин. //Публічне управління та митне адміністрування, 2019. № 2(21). С. 77-85. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3594
6.Лопушинський І.П. Державно-церковні відносини в Україні як механізм забезпечення національної безпеки в контексті євроінтеграції. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. Вип. 1 (10), Серія «Державне управління». С. 154-163. URL: http://vdu-nuczu.net/ua/arhivukr
7.Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Система вищої освіти в Республіці Польща: європейський орієнтир для України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2019. № 1. URL: http://www.srbss-nbuv.ua/
8.Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Національно-патріотичне виховання як невід’ємна складова забезпечення національної безпеки України. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю.М. Бардачов – голова; Ф.Г. Семенченко, Ю.О. Ватуля та ін. Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. С.94-99.
9.Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Система вищої освіти в Чеській Республіці: досвід для наслідування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2019. № 2. URL: http://www.srbss-nbuv.ua
10.Лопушинський І.П. Державна політика щодо розвитку галузі тваринництва: огляд світової практики в контексті застосування її в українських реаліях // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 2 (11), Серія «Державне управління». – С. 168-180. URL: http://vdu-nuczu.net/ua/arhivukr
11.Лопушинський І.П. Державна політика щодо розвитку тваринництва в Україні: регіональний аспект (на прикладі Херсонської області). Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2019. № 2. URL: http://www.srbss-nbuv.ua/
12.Лопушинський І.П., Дурман О.Л. Концептуальні підходи до проектування освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. Публічне управління та регіональний розвиток. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Миколаїв: Ємельянова Т.В. 2019. № 3. С. 92-113. DOI https://doi.org/10.34132/pard2019.03.06. . URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/purr_2019_3_8
13.Лопушинський І.П. Популізм як ментальна складова українського суспільства та його влади. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (12), Серія «Державне управління». URL: http://vdu-nuczu.net/ua/arhivukr
14.Lopushinskyi I., Durman M. Correlation of mechanism of public administration and state regulation in developing state regulatory policy / Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. P. 200-208. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2979ee6e305fe7fcd478539e48b…
15.Лопушинський І. П., Набока С. І., Медведєва А. М. Державна система управління персоналом «Poclick» як механізм електронного урядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2308-8834/2020.1.20. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua
16.Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Мовна політика Королівства Норвегія: актуальність для України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2308-8834/2020.1.19. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua
17.Лопушинський І.П., Набока С.І. «Оцифрування» («диджиталізація») механізму оцінювання ефективності управлінських рішень як дієвий засіб публічного управління. Polish Journal Of Science. №28 (2020). VOL. 4. Р. 52-55. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43072224
18.Лопушинський І.П., Дурман М.О. Удосконалення стратегічного планування розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням принципів державної регуляторної політики. 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління: зб. наук. пр.: у 2 т. Редкол: Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.К. Хаджирадєва (голова). Київ. НАДУ. 2020. Т. 2. С. 98-103.
19.Лопушинський І.П. Дурман О.Л. Удосконалення державного управління освітньою галуззю на прикладі формування єдиного освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління: зб. наук. пр.: у 2 т. Редкол: Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.К. Хаджирадєва (голова). Київ. НАДУ. 2020. Т. 2. С. 222-227.
20.Філіппова В. Д., Лопушинський І. П. Форсайт-ініціативи розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти. 100 ідей для Президента та Уряду України: зб. наук. пр. (інформ.-аналіт. зб. проєктів у сфері публ. упр.): у 2 т. / ред. кол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова). Київ: НАДУ, 2020. Т. 2. 248 с. C.241-246.
21.Лопушинський І.П. Зарубіжний досвід організації контролю за діяльністю та в органах місцевого самоврядування (розділ монографії). Контроль в органах влади в Україні: двадцять років по тому: монографія / В.П. Писаренко та ін. / За ред. д. держ. упр., професора В.П. Писаренка. Полтава: ПП «Астрая». 2020. С. 191-203.
22.Лопушинський І., Топалова Е. Учитель учнями живе: біографічний нарис про двох великих сходознавців – Агатангела Кримського та Омеляна Пріцака. Східні традиції державотворення Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / ред. рада вип.: Бондар Ю. В. (ред.), Грицак В. С. (слово до читача), Мищак І. М. (наук. ред.), Омельчук В. В. (кер. авт. кол., вступ), Орєхов С. М. (переднє слово) та ін. К.: Прометей, 2020. С. 186-194. URL: https://tsdkffa.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/zbirKrim.pdf…
23.Лопушинський І. П., Бондарева Л. В., Дурман М. О. Державна політика щодо попередження епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІДу: механізми впровадження на регіональному і місцевому рівні (на прикладі Херсонської області). Наукові перспективи: журнал. 2021. № 1 (7) 2021. С. 187-202. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/122/123 DOI: https://doi.org/10.32689/2708-7530-2021-1(7)-187-202
24.Лопушинський І. П., Ковнір О. І., Некряч А. І. Запобігання та протидія домашньому насильству: механізми реалізації в сучасній Україні. Наукові перспективи: журнал. 2020. №6 (6) 2020. С. 158-169. URL: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/12/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-…
25.Лопушинський І. П., Бондарева Л. В., Дурман М.О. Регіональна політика України щодо запобігання та протидії епідемії туберкульозу: механізми формування та реалізації (на прикладі Херсонської області). Наукові перспективи: журнал. № 2 (8) 2021. С. 149-166. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-2(8)-149-166 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/152 DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-2(8)-149-166
26.Лопушинський І. П., Бондарева Л. В. Механізми запобігання та протидії поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: збірник, 2021. № 1 (13) – лютий. Київ. Видавництво Ліра-К, 2021, С. 178-190 URL: https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/1-13-2021.html
27.Лопушинський І.П., Артем’єв О.С. Механізми інвестування діяльності регіональних аеропортів України в умовах перспективної євроінтеграції (на прикладі міжнародного аеропорту «Херсон»). Вісник ХНТУ № 1(76), 2021 р. С. 169-175. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.21. URL: URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/85103/491932/file/Вісник%201%20…
28.Лопушинський І. П., Ковнір. О. І. Механізми запобігання й боротьби із сексизмом: європейський досвід і вітчизняні законодавчі перспективи. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»). № 1 (28). 2021. С. 42-47. URI: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4399
29.Некряч А., Лопушинський І. Політико-управлінські підходи до підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти // Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаровари. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. - 216 с. (автор. сс. 84-94). URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/6509/politychnitransfo…
30.Lopushynskyi I., Kovnir O. Collaborationism as cooperation of a citizen of Ukraine with the aggressor state. International Conference on Relationship between public administration and business entities management (RPABM)., Estonia, mar. 2021. P. 71-72. Date accessed: 30 Mar. 2021. URL: https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2021/paper/view/156
31.Лопушинський І.П., Ємельянов В.М. Концесія в портовій галузі України як форма державно-приватного партнерства. Публічне управління та регіональний розвиток, 2021. № 11. С. 232-250. DOI: 10.34132/pard2021.11.11 URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1365341.pdf
32.Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Мобінг (цькування) в управлінні персоналом: механізми правового врегулювання в Україні та світі. Вісник Національного університету цивільного захисту. Державне управління. Випуск 1 (14) 2021. DOI: 10.52363/2414-5866-2021-1-13. URL: http://vdu-nuczu.net/ua/2-uncategorised/105-lopushinskij-i-p-kovnir-o-i…
33.Некряч А. І., Лопушинський І. П., Оленковська Л. П. Місцева влада України на шляху демократичного транзиту: політико-управлінські аспекти. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 89 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. С. 230-248. DOI: 10.33663/1563-3349-2021-89-230
34.Лопушинський І.П., Артем’єв О.С. Удосконалення державного регулювання та координація розвитку морегосподарського комплексу України. Вісник Херсонського національного технічного університету. 3(78). Херсон. 2021. С. 138-144. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.15 URL: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/visnyk/article/view/162
35.Лопушинський І. П., Філіппова В. Д. Управління ризиками у процесі розвитку і функціонування системи місцевого самоврядування. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”). № 3 (30). Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 79-86. DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2021-3.12. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2021/3/12.pdf
36.Лопушинський І.П., Філіппова В.Д., Плющ Р.М. Регіональна політика та розвиток сільських територій на сучасному етапі становлення Української держави. 169-174. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.19 URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/94700/542152/file/%D0%92%D1%96%…
37.Лопушинський І.П., Філіппова В.Д., Плющ Р.М. Розбудова в Україні громадянського суспільства як механізм ефективного державотворення. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник, 2021. № 6 (18) – грудень. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С.223-231. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-6(18)-223-231. URL: https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/6-18-2021.html
38.Lopushynskyi I., Kovnir O., Lomakina O. Modern methods for preventing and combating domestic violence and gerder-based violence in Ukraine. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, № 3. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2021. Р. 117-121. DOI https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-13
39.Лопушинський І.П., Григор’єва Л.М. Бюджетно-фінансова децентралізація в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 1(19) 2022. С.148-158. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-148-158
40.Лопушинський І.П., Філіппова В.Д., Плющ Р.М. Держава і політична система: потреба формування нової суспільної моделі в контексті децентралізації влади в Україні. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 1(19) 2022. С.159-174. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-159-1745.     41. Лопушинський І.П., Григор’єва Л.П. Управління майном територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 2(20) 2022. С. 125-137. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/archive
42.Лопушинський І. П., Філіппова В. Д., Плющ Р. М. Служба в органах місцевого самоврядування України: новації законодавчого забезпечення. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: збірник. № 1 (19) квітень. Київ. Видавництво Ліра-К. 2022. С. 103-113. URL: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-1(19)-103-113
43.Лопушинський І.П., Ковальська Н.М., Демченко В.М. Медіація як засіб вирішення суперечок у публічному управлінні: гуманістичний аспект. Вісник Херсонського національного технічного університету. 1(80). Херсон. 2022. С. 110-119. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.13. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/97003/554410/file/%D0%92%D1%96%…
44.Лопушинський І.П., Філіппова В.Д., Ковнір О.І. Система вищої освіти Іспанії в контексті болонського процесу: державноуправлінський аспект. Вісник Херсонського національного технічного університету. 1(80). Херсон. 2022. С. 120-127. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.14. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/97003/554410/file/%D0%92%D1%96%…
45.Лопушинський І.П., Філіппова В.Д., Плющ Р.М. Українська національна та громадянська ідентичність: формування та реалізація державної політики. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2022. №1. С. 139-150. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.14
46.Лопушинський І. П., Момоток О. М. Інститут іміджу та політичної репутації держави: сутність і механізми вдосконалення в умовах правового режиму воєнного стану в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2023. №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-2-8656
47.Лопушинський І.П., Татарченко О.Б., Момоток О.М. До проблеми статусного врегулювання правонаступництва України щодо Української Народної Республіки. Наукові перспективи: журнал. (Серія «Державне управління»). Київ. № 3(33) 2023. С. 108-130. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-3(33)-108-130
48.Лопушинський І.П. Механізми убезпечення у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”) № 4 (35). Видавничий дім «Гельветика» 2022. С. 66-73. DOI: https://doi.org/10.32782/2310-9653-2022-4.10
49.І. П. Лопушинський. Законодавче забезпечення етнічного та культурного розвитку національних меншин (спільнот) у контексті перспективної євроінтеграції України. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 2 (81). С. 180-186. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.2.22
50.І. П. Лопушинський, М. О. Дурман, О. В. Проніна. Законодавчі механізми забезпечення ефективного використання корисних копалин, що є у власності територіальних громад. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 2 (81). С. 170-179. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.2.21
51.І. П. Лопушинський, О. Л. Дурман, А. В. Чушак. Особливості функціонування системи вищої освіти України в умовах воєнного стану. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 3 (82). С. 145-152. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.20
52.І. П. Лопушинський, М. О. Дурман, Т. В. Малахова. Механізми забезпечення ефективності публічного управління та результативності адміністрування. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 3 (82). С. 135-144. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.19
53.І. П. Лопушинський, В. Д. Філіппова, Р. М. Плющ. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 4 (83). С. 154-160. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.4.22
54.І. П. Лопушинський, О. В. Козир, А. А. Кучма. Деякі аспекти формування та реалізації фінансово-бюджетної політики на місцевому рівні в умовах правового режиму воєнного стану. Вісник ХНТУ. Публічне управління та адміністрування. 2022. № 4 (83). С. 146-153. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.4.21
55.Лопушинський І. П., Клюцевський В. І., Момоток О. М. Псевдореферендум про приєднання тимчасово окупованої Херсонської області до Російської Федерації: законодавче підґрунтя проведення та фейкові результати. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 1. С. 27-43. DOI https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.5
56.Лопушинський І.П., Клюцевський В.І., Момоток О.М. Особливості надання публічних (електронних публічних) послуг в умовах воєнного стану в Україні. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 4(18) 2023. С. 110-123. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-4(18)-110-123
57.Лопушинський І. П., Момоток О. М., Татарченко О. Б. (2023). Титульна (українська) нація: потреба законодавчого закріплення в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, (7). DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-7-01-14
58.Лопушинський І. П., Момоток О. М. Інститут іміджу та політичної репутації держави: сутність і механізми вдосконалення в умовах правового режиму воєнного стану в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2023. №2. DOI: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-2-8656
59.Лопушинський І.П., Демченко В.М. «Деокупація» антропонімів як маркер національної самосвідомості та ідентичності українців. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 61. Том 4. С. 48-53. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_4/title.pdf. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-4-8
60.Лопушинський І.П.  До питання повернення графи «Національність» до державних реєстраційних документів громадян України. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х. Вид-во НУЦЗУ, 2023. Вип. 1 (18). 405 с. (Серія "Державне управління"). С. 25-44. DOI 10.52363/2414-5866-2023-1-4

Авторські свідоцтва:

  1. Авторське свідоцтво №106286 від 15.07.2021 р. на загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Організаційна культура органу публічної влади та впровадження змін»

  2. Авторське свідоцтво №106288 від 15.07.2021 р. на загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Комунікація і взаємодія в публічному управлінні»

Методичні матеріали:

  1. Програма атестаційного екзамену підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» друк. Херсон: ХНТУ, 2022. – 28 с. (співавт.).

  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень, управління науковими проєктами та інноваціями» для аспірантів першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Херсон: ХНТУ, 2021. – 11 с.

  3. Робоча програма навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення публічного управління та адміністрування» для аспірантів першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Херсон: ХНТУ, 2021. – 11 с.

  4. Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз та оцінка державної політики окремих галузей і сфер суспільного життя» для аспірантів першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Херсон: ХНТУ, 2021. – 11 с.

Тези та матеріали конференцій:
1. Забезпечення безбар'єрності в органах публічної влади України як рівної можливості всіх суспільних груп населення  // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» ( м. Хмельницький, 18 травня 2023 року) імені Леоніда Юзькова, Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2023. - сс. 45-48.
2. Особливості функціонування керівників органів місцевого самоврядування в умовах правового режиму воєнного стану // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 квітня 2023 р. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. -  сс.75-77.
3. Кадрові ризики при проходженні служби в органах публічної влади в умовах воєнного стану в Україні // Економіка в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України: управлінські та правові аспекти. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. – сс. 61-65.
4. Особливості прийому на роботу публічних службовців в умовах правового режиму воєнного стану // Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі». Електронний збірник матеріалів VIII  Регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Вінниця: КЗВО «ВАБО», 2023. – сс. 45-50.
5. Упровадження ґендерної рівності у сфері освіти як чинник досягнення сталого розвитку України // Публічне управління у сфері цивільного захисту: освіта, наука, практика / збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків,  16 березня 2023 р. / за заг. ред. С. М. Домбровської. – Харків: НУЦЗУ, 2023. – сс. 36-41.
6. Надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання регіонального рівня в повоєнному відновленні України  // Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 26-28 квітня 2023 р.). у 2-х т. Т. 2 / за ред. О. В. Чепелюк. – Одеса: Олді+, 2023. – С. 19-25.
7. До проблеми забезпечення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій в умовах повномасштабного вторгнення в Україну військ Російської Федерації // Політичні трансформації сучасного суспільства: зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 лютого 2023 р.) Полтава: ПДАУ, 2023. –  сс. 262-267.
8. Забезпечення демократичних засад в управлінні закладами вищої освіти України: нові законодавчі ініціативи // Актуальні проблеми освітньої галузі України: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (14 лютого 2023 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В.В., Кохановської О.В. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2023. - сс. 95-99.
9. Доступ громадськості до публічної інформації про бюджетні кошти як ефективний механізм запобігання корупції в Україні  // Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький - Херсон, 20 грудня 2022 р., Хмельницький – Херсон: ХНТУ, 2022. – С. 34-39.
10. Стан та перспективи виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану в Україні  // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи»: збірник матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференція / за наук. ред. проф. О. В. Чепелюк, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Хмельницький: ХНТУ, 2022. – С. 62-66.
11. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні національної безпеки України в умовах дії воєнного стану: законодавче підґрунтя // Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика. Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2022 року / за заг. ред. Т. М. Лозинської, О. В. Дорофєєва, Н. Л. Панасенко. Полтава: ПДАУ, 2022. – С. 219-222.
12. Служба в органах місцевого самоврядування: перспективи законодавчого врегулювання // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2022 р. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 138-141.

Сертифікати :

Контакти