Лагойда Андрій Іванович

Лагойда А.І.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Автоматизоване управління технологічними процесами

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент

Загальна інформація

Народився 12 лютого 1988 року у селі Мединя Галицького району Івано-Франківської області.

З 1994 року по 2005 рік навчався в Мединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів де здобув повну загальну середню освіту.

З 2005 року по 2010 рік навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобув кваліфікацію інженер з автоматизації.

З 06 вересня 2010 року по 01 жовтня 2014 працював інженером І категорії кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

З 01 жовтня 2014 року переведений на посаду асистента кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Івано-Франківського національного технічного університетк нафти і газу до обрання за конкурсом.

З 10 грудня 2014 року асистент кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Івано-Франківського національного технічного університетк нафти і газу згідно контракту.

З 19 грудня 2015 року назву кафедри «Автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології» змінено на «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

З 01.12.2011 року до 30.11.2015 року навчався в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 05.13.07 - автоматизація процесів керування, на підставі наказу № 102/14 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу від 24 листопада 2011 р. п.2.3 (науковий керівник - д.т.н., професор Семенцов Г.Н.).

08 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

11 жовтня 2017 року на підставі рішення Атестаційної колегії МОН присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 02 січня 2018 року переведений на посаду доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу до обрання за конкурсом.

З 04 червня 2018 року доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу згідно контракту.

26 лютого 2020 року на підставі рішення атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2023 року є гарантом освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" другого (магістерського) рівня за спеціальністю 174 – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

З 11 жовтня 2023 року виконувач обов'язків завідувача кафедри Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. 

Навчальна робота

1. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління.

2. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами.

3. Мікроконтролери та програмовані логічні контролери.

4. Технології організації баз даних.

Наукова діяльність

Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки, 2017.

Вибрані публікації

№ п/п

Назва

Характер роботи

Видавництво, журнал (номер, рік) чи номер патенту на винахід

Об-сяг, стор.

Співавтори

1

Розроблення алгоритму програми-інтерфейсу для автоматизованої системи контролю технічного стану магістральних газопроводів

Тези

Анотації доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи" 20-23 жовтня 2009 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - С. 90.

1

Когуч Я.Р., Куровець Я.В.

2

Алгоритм програми-інтерфейсу автоматизованої системи контролю газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. -  № 2(11). - С. 35-39.

Фахове видання.

5

Когуч Я.Р., Куровець Я.В.

3

Автоматизація процесу буріння нафтових і газових свердловин з використанням системи ДМРС

Тези

Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України" 16-18 листопада 2010 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - С. 82-85.

4

Когуч Я.Р., Сабат Н.В.

4

Моделювання системи автоматичного керування дуговим зварюванням

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - № 1(12). - С. 64-69.

Фахове видання.

6

Когуч Я.Р., Заміховський Л.М., Матвієнко Р.М.

5

Оцінювання статистичних характеристик сигналу акустичного давача, встановленого на газоперекачувальному агрегаті

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -  № 2(13). - С. 70-76.

Фахове видання.

7

Петеш М.О., Рудавський Я.В.

6

Аналіз динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами за умов дії факторів невизначеності

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. -  № 1(14). - С. 76-84.

Фахове видання.

9

Семенцова А.О., Ужелин Я.А.

7

Прогнозування очікуваних концентрацій аерозолей у повітрі робочої зони компресорних станцій магістральних газопроводів при зварювальних процесах

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Безпека об’єктів нафтогазового комплексу" 5-7 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - С. 35-37.

3

Куровець Я.В., Семчук Я.М.

8

Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин

Тези

Анотації доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика-2011" 10-14 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - С. 67.

1

Сабат Н.В., Гутак О.В.

9

Розроблення динамічної інформаційної моделі буримості гірських порід в умовах дрейфу

Тези

Сборник научных трудов SWorld. – 2011. – № 4. – С. 9.

1

Головата Ю.Б., Гутак О.В., Сабат Н.В., Семенцов Г.Н.

10

Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - № 2(15). - С. 78-84.

Фахове видання.

7

Сабат Н.В., Гутак О.В.

11

Результати аналізу динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами

Тези

Матеріали за VIII международна научна практична конференция "Ключови вьпроси в сьвременната наука - 2012" 17-25 април 2012 г., м. София. - София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. - С. 48-60.

12

Семенцова А.О., Ужелин Я.А.

12

Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - № 3(16). - С. 86-95.

Фахове видання.

10

Семенцов Г.Н., Гіренко С.Г.

13

Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу

Стаття

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2012. - № 3(44). - С. 166-176.

Фахове видання.

11

Борин В.С.

14

Оптимізація підсистеми автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату

Тези

Матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика 2012» 26-28 вересня 2012 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. - С. 257-258.

2

Семенцов Г.Н., Гіренко С.Г.

15

Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об'єкта керування

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - № 2. - С. 72-85.

Фахове видання.

14

Бляут Ю.Є., Лесів Є.М., Семенцов Г.Н.

16

Застосування аналогових та нечітких багатопараметричних регуляторів для керування роботою ГПА

Тези

Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Інтелектуальні технології в системному програмуванні 2013" 18-19 квітня 2013 р., м. Хмельницький. - Хмельницький, 2013. - С. 218-225.

8

немає

17

Ідентифікація витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів для задач антипомпажного регулювання

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - № 1. - С. 81-90.

Фахове видання.

10

Бляут Ю.Є., Давиденко Л.І., Семенцов Г.Н.

18

Модель синтезу багатопараметричного ПІДД2-регулятора для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання

Тези

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8-11 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 12-14.

3

немає

19

Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання

Тези

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика 2013" 7-11 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 70-73.

4

Семенцов Г.Н.

20

Автоматична ідентифікація витратно-напірних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання

Тези

9 Міжнародна науково-практична конференція "Нафта і газ України-2013" 04-06 вересня 2013 р., м. Яремче. - Київ, 2013. - С. 112-113.

2

Бляут Ю.Є., Давиденко Л.І., Семенцов Г.Н.

21

Підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання і захисту компресора від помпажу

Тези

4 та науково-практична конференція студентів і молодих учених "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання" 26-27 листопада 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 95-96.

2

немає

22

Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату

Тези

Сборник научных трудов SWorld. - 2013. - № 9. - С. 35-45.

11

Семенцов Г.Н.

23

Синтез багатопараметричного регулятора на засадах методів fuzzy logic

Тези

Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції за міжнародною участю "Інформатика та системні науки (ІСН-2014)" 13-15 березня 2014 р., м. Полтава. - Полтава: ПУЕТ, 2014. - С. 277-279.

3

Семенцов Г.Н.

24

Синтез багатопараметричного регулятора для системи автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом

Тези

Матеріали І міжнародної науково – практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2014" 16-17 квітня 2014 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ», 2014. - С. 25-26.

2

немає

25

Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням багатопараметричних регуляторів

Стаття

Восточно-Европейский журнал передовых технологий . - 2014. - № 4/8(70). - С. 34-39.

Індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus.

6

Семенцов Г.Н.

26

Використання багатопараметричного регулятора для складних технологічних об’єктів

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - № 1(21). - С. 94-100.

Фахове видання.

7

немає

27

Метод підвищення швидкодії системи автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом з газотурбінним приводом Д336-2

Тези

Матеріали XXІ Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика 2014» 23-27 вересня 2014 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. - С. 128-129.

2

немає

28

Визначення оптимального перехідного процесу в системі антипомпажного регулювання газоперекачувальним агрегатом

Стаття

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5/8(71). - С. 26-30.

Індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus.

5

Семенцов Г.Н.

29

Шуми вимірювань при автоматичному вводі в комп’ютер інформації про процес компримування природного газу

Тези

Международная конференция «Плюрализм и взаимотерпимость как условия эффективного научного поиска» 18 жовтня 2014 р., м. Донецьк. - Донецьк, 2014. - С. 12-15.

4

Семенцов Г.Н.

30

Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату

Стаття

Нафтогазова галузь України. - Львів: ТзОВ «Компанія Імперіал Груп», 2014. - № 1. - С. 35-37.

Фахове видання.

3

Семенцов Г.Н.

31

Застосуванн багатопараметричних регуляторів для керування газоперекачувальним агрегатом

Стаття

Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 6/4(20). - С. 39-41

Індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus.

3

немає

32

Розробка швидкодіючого багатопараметричного керуючого пристрою для антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату

Тези

Сборник научных трудов SWorld. - 2014. - № 4(37). - С. 56-60

5

Семенцов Г.Н.

33

Синтез оптимального за швидкодією закону керування відцентровим нагнітачем газоперекачувального агрегату

Стаття

Технологічні комплекси. - Луцьк: Луцький НТУ, 2014. - № 2(10). - С. 50-55.

Індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus.

6

Семенцов Г.Н.

34

Удосконалення оптимального керування газоперекачувальним агрегатом на основі багатопараметричних регуляторів

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - № 1(23). - С. 61-68.

Фахове видання.

8

Семенцов Г.Н.

35

Під-контролер з фазі-блоком (тюнером) автоматичного налаштування коефіцієнтів

Тези

Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 6-9 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - С. 26-27.

2

Семенцов Г.Н.

36

Проблема стійкості математичної моделі динаміки відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату з газотурбінним приводом

Тези

Мир науки и иннований. - 2015. - №2(2). Т.2. - С. 39-48.

10

Семенцов Г.Н.

37

Визначення зв’язку запасу стійкості по амплітуді математичної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату як об’єкта керування зі ступенем підвищення тиску газу

Тези

Научные труды SWorld. - 2016. - № 1(42). Т.2. - С. 22-28.

7

Семенцов Г.Н.

38

Моделювання системи «відцентровий нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід» як динамічного об’єкта керування

Тези

Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, студентів: «Автоматиззація та комп’ютерно-інтегрповані технології – 2016», 20-21 квітня, 2016, НТУ «КПІ» – «КПІ», 2016. – С.13-15.

3

Семенцов Г.Н.

39

Математичне моделювання явища помпажу у відцентровому нагнітачі природного газу

Стаття

Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 1(25). - С. 44-48.

Фахове видання.

5

Горбійчук М.І., Когутяк М.І., Ткачешак Н.В.

40

Розробка імітаційної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату з врахуванням байпасу

Стаття

Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - №5/2(31). - С. 4-9.

Індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus.

6

Семенцов Г. Н. Когутяк М.І.

41

Дослідження багатопараметричних та фазі регуляторів на основі розробленої імітаційної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату

Стаття

Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 2(37). - С. 108-118.

Фахове видання.

11

немає

42

Computer­integrated technology for the early detection of breaches in the borehole walls stability in the drilling process

Стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - №1/2(85). - С. 48-55.

Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

8

Golovata Yu., Kohutiak M., Sabat N., Sementsov G.

43

Автоматизація технологічного процесу осушення природного газу на основі методів нечіткої логіки

Тези

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2017" 19-20 квітня 2017 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ», 2017. - С. 9-10.

2

Джурин А.В.

44

Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату

Тези

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2017" 19-20 квітня 2017 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ», 2017. - С. 13-14.

2

Кропельницький С.В.

45

Побудова і функціонування ПІ-фазі-регулятора в складі підсистеми автоматичного АПР «ВН ГПА - ТП»

Тези

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Майбутній науковець – 2017" 1 грудня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. - С. 250-253.

4

Зварич Д.М.

46

Інформаційно-довідкова система для дипломного та курсового проектування

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 165-166.

2

Когутяк М.І., Процак С. З.

47

Дистанційне проведення лабораторних робіт з використанням web-технологій

Тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 167-168.

2

Семенцов Г.Н., Когутяк М.І.

48

Analysis of interrelations between the criteria of optimal control over the process of drilling the wells

Стаття

Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/3(86). – 2017. – С.40-51.

Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

12

Семенцов Г.Н. Копистинський Л.О., Кропивницька В..Б.

49

Сигнальна ідентифікація і моделювання процесу поглиблення свердловин на засадах енергоінформаційного підходу

Стаття

Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ, №1(27), 2017.С.79-88.

Фахове видання.

10

Семенцов Г.Н., Зварич Д.М.

50

Аналіз режимів роботи відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату при змінах витрати в мережі на засадах методів FUZZY LOGIC

Стаття

Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - № 1(40). - С. 42-48.

Фахове видання.

7

немає

51

Modeling of dynamic stability of the well deepening process based on the catastrophe theory

Стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2018. - №4/3(94). - С. 36-46.

Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

11

Kropyvnytska V., Humenuik T., Sementsov G.

52

Синтез автоматизованої системи управління оливоабсорбційної установки на основі нечіткої логіки

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 198-199.

2

Дідоха А.М.

53

Синтез і аналіз автоматизованої системи управління блоку стабілізації установки каталітичного риформінгу на засадах інтелектуальних технологій

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 200-201.

2

Семанишин Р.І.

54

Визначення оптимальних структур регуляторів для відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату при змінах витрати в мережі

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 202-203.

2

немає

55

Інформаційна мережа кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ) ІФНТУНГ

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 205-206.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П.

56

Інформаційно-довідкова система для дипломного та курсового проектування кафедри АКІТ

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 207-208.

2

Когутяк М.І.

57

Цикл фахової технічної підготовки. автоматизована навчальна лабораторія з дисципліни «Технічні засоби автоматизації»

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 209-210.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

58

Мікропроцесорні регулятори, засоби сигналізації та блокування (сенди 1, 2)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 211-213.

3

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

59

Задавачі та підсилювачі потужності (стенд 3)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 214-215.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

60

Керування трикоординатним маніпулятором (стенд 4)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 216-217.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

61

Пневматичні системи з контролерним керуванням (стенд 5)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 218-219.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

62

Пневматичні системи з мікропроцесорним керуванням (стенд 6)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 220-221.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

63

Технологічні індикатори та нормалізатори (стенд 7)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 222-223.

2

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

64

Аналітичні прилади та лічильники-таймери (стенд 8)

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 224-226.

3

Когутяк М.І., Майкович Є.П., Лагойда Л.І.

65

Дисципліна «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління»

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 233-234.

2

Лагойда Л.І.

66

Дисципліна «Мікроконтролери та програмовані логічні контролери»

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 240-246.

7

Когутяк М.І., Лагойда Л.І.

67

Дисципліна «Програмно-технічні комплекси автоматизації»

Тези

Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту (Івано-Франківськ, 17 - 19 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 247-249.

3

Когутяк М.І., Лагойда Л.І.

68

Синергетика в автоматизованому управлінні бурінням

Тези

Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 10-11 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 17-18.

2

Семенцов Г.Н.

69

Удосконалення системи автоматизації установки гідроочистки керосину

Тези

Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 10-11 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 26-28.

3

Чернега Р.М.

70

Удосконалення системи автоматизації процесу екстракції ароматичних вуглеводнів на засадах методів нечіткої логіки

Тези

Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 10-11 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 107-109.

3

Баран М.М.

71

Розробка системи автоматизації процесу абсорбційного осушення природного газу на засадах методів нечіткої логіки

Тези

Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 10-11 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 110-111.

2

Копитчак О.М.

72

Дослідження властивостей відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів як об’єктів керування

Тези

Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 10-11 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 112-113.

2

Йонда Т.М.

73

Статистична ідентифікація динамічних характеристик бурових насосних установок для задач оптимізації управління

Стаття

Modern engineering and innovative technologies. - 2019. - №9(2). - С. 12-31.

Індексується у наукометричній базі даних IndexCopernicus.

19

Семенцов Г.Н.

74

Fuzzy-моделювання багатовимірного динамічного нелінійного процесу для задач керування

Стаття

International periodic scientific journal «SWorldJournal». - 2019. - №2(1). - С. 90-103.

Індексується у наукометричній базі даних IndexCopernicus.

14

Семенцов Г.Н., Зварич Г.Г.

75

Моделі автокореляційних функцій ергодичних випадкових процесів у системі керування бурінням свердловин

Стаття

Modern engineering and innovative technologies. - 2019. - №10(1). - С. 43-52.

Індексується у наукометричній базі даних IndexCopernicus.

10

Майкович Є.П., Зварич Г.Г.,  Лагойда Л.І.

76

Дослідження зв’язку запасу стійкості за амплітудою математичної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату як об’єкту керування із ступенем підвищення тиску газу

Стаття

Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - № 2(43). - С. 111-119.

Фахове видання.

9

Лагойда Л.І.

77

GSM-системи автономної сонячно-вітрової електростанції

Тези

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (15 травня 2020 р., м. Херсон) / за ред. О.М. Лободи, Г.О. Димової та ін. - Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. - С. 227-228.

2

Чернега Р.М.

78

Системний аналіз і моделювання динаміки елементів гідросистеми промивання свердловин для задач адаптивного і робастного керування

Стаття

Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - № 1(44). - С. 89-98.

Фахове видання.

10

немає

79

Development of an automated system of control over a drilling mud pressure at the inlet to a well

Стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - №4/2(106). - С. 82-94.

Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

13

Boryn V., Sementsov G., Sheketa V.

80

Інформаційна технологія діагностування передпомпажного стану газоперекачувального агрегату на основі акустичних сигналів

Тези

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - С. 48-49.

2 Зубіль Н.В.
81 Синтез логічної функції для системи автоматичного захисту від помпажу відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - С. 52-53. 2 Коваль В.І.
82 Розробка системи керування процесом гідравлічного розриву пласта нафтогазових родовищ на основі методів нечіткої логіки Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - С. 56-57. 2 Чернега Р.М.
83 Розробка системи керування газоперекачувальним агрегатом з нечітким регулятором Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - С. 60-61. 2 Явірницький С.І.
84 Ідентифікація та моделювання процесу буріння свердловин для задач автоматичного регулювання продуктивності насосів Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 7 жовтня 2021 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. - С. 63-64. 2 Кос Б.Ю.
85 Ідентифікація та автоматизація визначення реальних приведених характеристик відцентрових наrнітачів Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 7 жовтня 2021 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. - С. 67-68. 2 Буднік А.І.
86 Fuzzy-моделювання процесу керування тиском бурового розчину на вході у свердловину Стаття Modern engineering and innovative technologies. - 2022. - №19(1). - С. 121-127. 7 Лагойда Л.І.
87 Хаотична поведінка показників процесу буріння свердловин електробурами Стаття International periodic scientific journal «SWorldJournal». - 2022. - №15(1). - С. 28-33. Індексується у наукометричній базі даних IndexCopernicus. 6 Чигур Л.Я., Лагойда Л.І.
88 Розробка системи керування трубчастою піччю блоку стабілізації установки каталітичного риформінгу Тези Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 13 жовтня 2022 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. - С. 245-246. 2 Мельник В. Д.
Навчально-методичні праці

89

Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами

Навч. посібник

Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.

74

Семенцов Г.Н.

90

Дипломне проектування

Методичні вказівки

Методичні вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

40

Семенцов Г.Н., Дранчук М.М., Когутяк М.І., Шавранський М.В.

91

Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації. Ч. 2. Автоматизовані системи керування підприємствами

Навч. посібник

Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.

141

Когутяк М.І.

92

Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами

Методичні вказівки

Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

42

Семенцов Г.Н., Борин В.С.

93

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Методичні вказівки

Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

91

Когутяк М.І.

94

Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації: навч. посіб. Ч.1. Програмовані логічні контролери

Навч. посібник

Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

236

Когутяк М.І.

95

Переддипломна практика

Методичні вказівки

Методичні вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

37

Семенцов Г.Н., Дранчук М.М., Когутяк М.І., Борин В.С.

96

Виробнича практика

Методичні вказівки

Методичні вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.

17

Семенцов Г.Н., Дранчук М.М., Когутяк М.І., Борин В.С.

97

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Методичні вказівки

Лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2015.

80

Когутяк М.І.

98

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Методичні вказівки

Практичні заняття  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2015.

82

Когутяк М.І.

99

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери

Методичні вказівки

Лабораторний практикум. Ч. 1: Лабораторний комплекс з дослідження контролера МІК-51 – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.

62

Когутяк М.І., Майкович Є.П.

100

Технічні засоби автоматизації

Методичні вказівки

Лабораторний практикум. Ч. 1: Пневмоавтоматика – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.

83

Когутяк М.І., Майкович Є.П.

101

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери

Методичні вказівки

Метод. вказ. для сам. роботи. Ч. 2: Навчальний модуль "Програмовані логічні контролери" – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.

32

Когутяк М.І.

102

Програмовані логічні контролери

Методичні вказівки

Метод. вказ. до виконання курсової роботи – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.

81

Когутяк М.І.

103

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери

Методичні вказівки

Методичні вказівки до сам. роботи для дист. навчання – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.

27

Когутяк М.І.

104

Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації: навч. посіб. Ч.2. FBD-програмування PLC

Навч. посібник

Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.

189

Когутяк М.І.

105 Мікроконтролери та програмовані логічні контролери Методичні вказівки Лабораторний практикум. - Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2020. 88 Когутяк М.І.
106 Основи комп'ютерно-інтегрованого управління Методичні вказівки Лабораторний практикум. Ч. 1 - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 168 Когутяк М. І., Лагойда Л. І., Зварич Г. Г.
107 Технології організації баз даних Методичні вказівки Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023 128 Лагойда Л. І.
108 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами Методичні вказівки Лабораторний практикум. Ч. 1. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 227 Лагойда Л. І.
109 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання курсового проекту. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 66 Когутяк М. І., Лагойда Л. І.
110 Мікроконтролери для систем автоматизації Навч. посібник n&bsp;Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 290 Когутяк М.І.
111 Алгоритмізація та програмування промислових контролерів Методичні вказівки Лабораторний практикум. Ч. 1: Синтез логічних автоматів. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 120 Когутяк М. І., Лагойда Л. І.
112 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи в нафтогазовій промисловості Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання курсового проекту – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 14 М. І. Горбійчук, В. С. Борин, М. І. Когутяк
113 Автоматизація технологічних процесів та виробництв Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання курсового проекту – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 40 М. І. Горбійчук, В. С. Борин, М. І. Когутяк
114 Магістерська робота Методичні вказівки Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерських робіт – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 69 М. І. Когутяк, М. І. Горбійчук
115 Алгоритмізація та програмування промислових контролерів Методичні вказівки Лабораторний практикум. Ч. 2: Синтез цифрових статичних та динамічних коректорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 89 М. І. Когутяк, Л. І. Лагойда
116 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами Методичні вказівки Конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 26 -
117 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами Методичні вказівки Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 87 М. І. Когутяк, Л. І. Фешанич
Контакти

Тел.:+380972060659

E-mail: lahoidaandrii@gmail.com

andrii.lahoida@nung.edu.ua