Кушнірюк Володимир Михайлович

Кушнірюк Володимир Михайлович
Alma mater

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаник, (1993)

Спеціальність

Вчитель історії. Методист з виховної роботи», (1993) 

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук, (2000)

Вчене звання

Доцент, (2005)

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Управлінське лідерство, організація діяльності публічного управлінця, службовий та діловий етикет, психологія публічного управління. ​​​​​​​

Державні нагороди

Подяка міського голови м.Івано-Франківська за особистий вклад у розвиток системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Професійний досвід:
20 років  викладацької діяльності

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування. Прикарпатський університет. Спеціальність «Вчитель історії. Методист з виховної роботи», 1993.

Навчальна робота

Бакалаврат: «Основи суспільствознавства» (модулі: Соціологія, Психологія), «Особисті якості» (модулі: Самоорганізація та комунікація, Менеджмент команди), «Теорія організацій» (модуль: Організаційна психологія та соціологія); 
Магістратура: «Організація діяльності публічного службовця», «Управління людськими ресурсами в системі публічної служби» (модуль: Лідерство та керівництво на публічній службі).​​​​​​​

Наукова діяльність

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктів у педагогічному процесі» (Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАН України, м. Київ).

​​​​​​​​​​​​​​Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-9842-2639
https://scholar.google.com/citations?user=ZGM_YysAAAAJ&hl=ru​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Вибрані публікації
  1. Кушнірюк В.М.  Організація діяльності держаного службовця: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012 – 544с.
  2. Кушнірюк В.М.  Етикет  публічного  управлінця:  Навчальний  посібник.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 372 с.

​​​​​​​Методичні матеріали:

  1. Кушнірюк В.М. Лідерство – як інструмент забезпечення спроможності територіальних громад // Конституційні  принципи  місцевого  самоврядування  та регіональна  політика  ЄС:  тези  доповідей  Міжнародної науково-практичної  конференції  (м.  Харків,  24  квітня  2020 року). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. - С.160-163.
  2. Кушнірюк В. М., Про формування і розвиток лідерів-функціонерів вітчизняної системи публічного управління і адміністрування на основі поєднання наукових досліджень з навчальним процесом // Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології: матер. щорічн. наук.-практ. конференції за міжнародною участю (31.10.2019-1.11.2019). – К.: НАДУ:Т.2. – С.18-22
Контакти

+380509666911
voltkush@gmail.com