Криштопа Святослав Ігорович

С. І. Криштопа
Спеціальність

Автомобілі та автомобільне господарство

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри автомобільного транспорту

Загальна інформація

Криштопа Святослав Ігорович народився 29 липня 1970 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення Івано-Франківського державного технічного університету нафти  і газу за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” прийнятий на роботу інженером на кафедру нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2003 році у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості” та в 2005 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту. З липня 2015 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри нафтогазового технологічного транспорту. У липні 2016 року у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості”. З квітня 2018 року завідувач кафедри автомобільного транспорту та у березні 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри автомобільного транспорту.

     Криштопою С.І. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 150 наукових статей (з них понад 20 – закордонні), отримані позитивні рішення на 9 патентів, видано більше 20 навчально-методичних праць, 3 підручник з грифом МОН, 1 навчальний посібник, 4 наукові монографії (з них одна – одноосібно та дві – реферовані у наукометричній базі даних Scopus). У 2013 році у співавторстві зроблено наукове відкриття на тему «Закономірність зміни знософрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя під час контактно-імпульсної взаємодії». Основні напрямки наукових досліджень: альтернативні палива, підвищення ефективності та надійності гальмівних механізмів, комп’ютерна діагностика авто­транспортних засобів.

Наукова діяльність

альтернативні палива, підвищення ефективності та надійності гальмівних механізмів, комп’ютерна діагностика авто­транспортних засобів.

Вибрані публікації

ORCID ID: 0000-0003-1880-9505, https://orcid.org/0000-0003-1880-9505

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1 Scopus Author ID:  57193362699;  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193362699

1. Composition and energy value research of pyrolise gases, Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Panchuk, M.Šmigins, R.Dolishnii, B., IOP Conference Series: Earth and Environmental Science2021628(1)012008.

2. Innovative Technologies for the Creation of a New Sustainable, Environmentally Neutral Energy Production in Ukraine Panchuk, M.Kryshtopa, S.Panchuk, A. 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA 2020, 2020, стр. 732–737, 9317165

3. ​​​​​​​Environmental Aspects of the Production and Use of Biofuels in Transport Panchuk, M.Kryshtopa, S.Sładkowski, A.Panchuk, A. Lecture Notes in Networks and Systems, 2020, 124, стр. 115–168

4. Determining the characteristics for the rational adjusting of an fuel-air mixture composition in a two-stroke engine with internal mixture formation Korohodskyi, V.Kryshtopa, S.Migal, V., ...Vasylenko, O.Osetrov, O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 2(5-104), стр. 39–52

5. Regularities of Wear of Metal-Polymer Friction Couples Under the Influence of Tribocurrents Kryshtopa, S.I.Prun’ko, I.B.Dolishnii, B.V., .Bogatchuk, I.M.Mel’nyk, V.M. Materials Science, 2019, 55(2), стр. 187–194

6. Perspectives for developing and using the torrefaction technology in Ukraine Panchuk, M.Kryshtopa, S.Panchuk, A., .Mandryk, I.Sladkowski, A. International Journal of Energy for a Clean Environment, 2019, 20(2), стр. 113–134

7. Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil Kryshtopa, S.Melnyk, V.Dolishnii, B., ...Zakhara, I.Voitsekhivska, T. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(10-100), стр. 1–8

8. Efficiency of production of motor biofuels for water and land transport | Učinkovitost proizvodnje motornih biogoriva u vodenom i kopnenom prijevozu Panchuk, M.Kryshtopa, S.Sladkowski, A., ...Panchuk, A.Mandryk, I. Nase More, 2019, 66(3), стр. 6–12

9. Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport Kryshtopa, S.Kozhevnykov, A.Panchuk, M.Kryshtopa, L. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, (3), стр. 87–93

10. Fuel economy raising of alternative fuel converted diesel engines Kryshtopa, S.Panchuk, M.Kozak, F., ...Mykytii, I.Skalatska, O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 4(8-94), стр. 6–13

11. Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels Kryshtopa, S.Panchuk, M.Dolishnii, B., ...Hnyp, M.Skalatska, O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 1(10-91), стр. 16–22

12. Surface Hardening of 40KH Steel by Electric-Spark Alloying Kryshtopa, S.І.Petryna, D.Y.Bogatchuk, I.М.Prun’ko, I.B.Меl’nyk, V.М. Materials Science, 2017, 53(3), стр. 351–358

13. Examining the effect of triboelectric phenomena on wear-friction properties of metal-polymeric frictional couples Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Bogatchuk, I.Prunko, I.Melnyk, V. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 1(5-85), стр. 40–45

14. Experimental research on diesel engine working on a mixture of diesel fuel and fusel oils Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Melnyk, V., ...Prunko, I.Demianchuk, Y. Transport Problems, 2017, 12(2), стр. 53–63

15. Main trends of biofuels production in Ukraine Panchuk, M.Kryshtopa, S.Shlapak, L., ...Yarovyi, V.S? dkowski, A. Transport Problems, 2017, 12(4), стр. 15–26

 

Researcher ID:   I-5173-2017  https://publons.com/researcher/2104100/sviatoslav-kryshtopa/

Контакти

Криштопа С.І. - auto.ifntung@ukr.net, 095-137-37-53