Красій Марія Омелянівна

Красій Марія Омелянівна
Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук
Професійний досвід: – 5 р.
​​​​​​​Громадська діяльність: Участь у підготовці учнівської олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Адміністративне право;
Конституційне право;
Цивільне право;
Запобігання корупції

Наукова діяльність

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв’язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем» (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-8752-7371

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=QSW2Y8oAAAAJ

​​​​​​​

Вибрані публікації

1. Красій М. О. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв’язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем: монографія. Калуш: Петраш К.Т., 2020. 155 с.
2. Красій М. О. Деякі питання взаємозумовленості і взаємодії кримінально-правової та кримінальної процесуальної політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2015. Вип. 38. С. 213-223.
3. Красій М. О. Подія злочину з точки зору підстави кримінальної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 5. С. 239-241.
4. Красій М. О. Вирок з точки зору кримінально-правової, кримінальної процесуальної та кримінально-виконавчої політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2016. Вип. 41. C. 69-81.
5. Красій М. О. Інститут судимості: проблеми теорії і практики, необхідність вдосконалення. Вісник Асоціації кримінального права України. Харків. 2016. № 2 (7). С. 169-178.
6. Красій М. О. До питання взаємозв’язку напрямів кримінально-правової та кримінально-процесуальної політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. Вип. 44. C. 137-147.
7. Красій М. Звільнення від кримінальної відповідальності як основа в Кримінальному кодексі України і процедура в Кримінальному процесуальному кодексі України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică № 2 (18). 2016. С. 136-140.
Методичні матеріали:
1. Адміністративне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 35 с.
2. Адміністративне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 15 с.
3. Конституційне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 36 с.
4. Конституційне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 14 с.
5. Цивільне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 46 с.
6. Цивільне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 13 с.
Тези та матеріали конференцій:
1. Красій М. О. Диверсія і тероризм як загрози безпеці критичної інфраструктури: кримінально-правова характеристика. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Яремче, 26-28 квітня 2018 р.). Яремче, 2018. С. 265-268.
2. Красій М. О. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення: деякі проблемні питання кримінально-правової та кримінально-процесуальної політик. Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 119-123.
3. Красій М. О. Участь громадськості у протидії торгівлі людьми. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С. 70-73.
4. Красій М. О. Захист критичної інфраструктури, як один з елементів європейської безпеки. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Яремче, 12-13 вересня 2019 р.). Яремче, 2019. С. 272-278.
5. Білоцький О., Красій М. Інструкторська та суддівська практика зі спорту як дозволений вид діяльності в антикорупційному законодавстві України. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали ХІ науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 грудня 2019 р.). м. Дніпро, 2019. С. 164-166.
6. Красій М. О. Об’єкти національної безпеки як об’єкт конституційного права. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 28 лютого - 02 березня 2020 р.). м. Хмельницький, 2020. С. 125-127.
7. Красій М. О. Особи, до яких застосовано обмежувальні заходи за вчинення домашнього насильства як суб’єкти пробації. Травневі правові читання: матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (м. Черкаси, 7 травня 2020 р.). м. Черкаси, 2020. С. 351-352.
8. Красій М. О. Роль органів місцевого самоврядування у протидії насильству стосовно дитини та за участю дитини. Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 р.) м. Харків, 2020. С. 240-243.
9. Красій М. О. Реалізація державної політики у сфері захисту прав та свобод дитини підрозділами ювенальної превенції. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 30 квітня 2020 р.). м. Кривий Ріг, 2020. С. 196=198.

Контакти

+380951523259,

kmariia@ukr.net