Козак Федір Васильович

Ф. В. Козак
Спеціальність

Машини і апарати хімічних виробництв

Кваліфікаційний рівень

Кандидат технічних наук

Науковий ступінь

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри автомобільного транспорту

Загальна інформація

     Козак Федір Васильович народився 22 вересня 1943 року на Одещинні. У 1967 р. закінчив машинобудівний факультет Одеського політехнічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1972 році  захистив кандидатську дисертацію. У 1978 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а в 1991р. – професора. З 1973року він працює в ІФНТУНГ. Тут пройшов шлях від старшого викладача, завідувача кафедрами теплотехніки (1973 - 1983) нафтового технологічного транспорту  (1990 - 2014) до декана механічного факультету (1976 - 1979). З 1980 р. професор навчальної роботи, а з 2005 р. до 1 листопада 2017 р. – перший проректор університету.

    Професор  Козак Ф.В. – дієвий учасник розбудови і розбудови вищої освіти України. Він є автором та співавтором окремих нормативних положень діяльності вищої школи незалежної України. В 1993 – 1996 роках працював у складі Міжгалузевої акредитації комісії при Міністерстві освіти України. З 2203 по 2008 рік – член робочої групи  Міністерстві освіти і науки України з розроблення методичних рекомендацій та положень із запровадження Болонської декларації з метою прискорення інтеграції вищої освіти України у Європейський освітній простір.

    Освітньо – педагогічну освіту діяльність з підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів проф.. Козак Ф.В. завжди поєднував  з науково – методичною роботою. Він автором і співавтором понад 100 наукових публікацій. Має більше 70-ти науково – методичних робіт серед яких 7 підручників та навчальних посібників, довід-ник, 5 конспектів лекцій та ін. Підготував чотирьох кандидатів наук, і з них троє – Демянчук Я.М., Долішній Б.В., Мельник В.М. – доценти університету.

  За активну науково – педагогічну та громадську діяльність відзначений урядовими та галузевими нагородами. У 2007 р. за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність Ф.В. Козаку указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Наукова діяльність

Теоретичні та прикладні проблеми теплотехніки й автомобільного транспорту,

альтернативні палива.