Коробейникова Ярослава Степанівна

Коробейникова Я.С.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Кваліфікаційний рівень

Гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра туризму ІФНТУНГ, в.о.зав.кафедрою, доцент

Наукові інтереси

Прикладні аспекти туризмознавства, сталий розвиток туризму, культурний туризм, проектна діяльність в туризмі, екологічна безпека територій туристичних дестинацій

Державні нагороди

Нагороджена грамотами ІФНТУНГ (2003, 2013, 2023),  обласного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (1999, 2000, 2001, 2002), обласного управління освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту (2013).

Загальна інформація

Народилася в с. Гузіїв Долинського району Івано-Франківської області. У 1986 році закінчила середню школу №4 м. Долини зі срібною медаллю. У 1991 році з відзнакою закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу, отримала кваліфікацію гірничого інженера-геолога. 1992 - 1996 рр. - навчання в аспірантурі при Івано-Франківському інституті нафти і газу.

У 1999 проходила стажування у США в рамках програми «Громадські зв’язки». Кандидат геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 - «екологічна безпека держави» (2003), отримала вчене звання доцента кафедри природних ресурсів та туризму  у 2004 р.

В структурі кафедри туризму ІФНТУНГ працює з часу її створення (з 2003 року). Переможець конкурсу «Кращий молодий вчений року» (2005).

 Під керівництвом Коробейникової Я.С. успішно захищена кандидатська дисертація. 

Науково-методичний доробок: більше 240 наукових та науково-методичних  праць. За 2019 - 2023 рр.  опубліковано  93 публікації, з них 19 статей (в тому числі 5 статей індексовані Scopus та 3 – у Web of Science ), 52 тези наукових конференцій, 22 навчально-методичні праці (в тому числі два навчальні посібники та два електронні навчальні курси).

Індекс Гірша - 3.

Громадська діяльність.

Член  Мережі знань Національної Туристичної Організації України (координатор від ІФНТУНГ), (http://www.ntoukraine.org/registries_ua.html), Наукової ради Верховинського національного природного парку Івано-Франківської області, Громадської ради Витвицької ОТГ Івано-Франківської області, Туристичної ради Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади, Член Івано-Франківського відділення Українського Географічного Товариства 

Підвищення кваліфікації:

1)ІФНТУНГ. Курси підвищення кваліфікації (дистанційного навчання), свідоцтво ЦДН №02070855/000072-18 від 15.06.2018 р, тема: "Управління проектами в туризмі для спеціальності "Туризм" (дистанційний курс)", 3 кредити ECTS https://drive.google.com/file/d/17iu94sxn0SzMKsb8pK1ouH7DWVIqnAuM/view?usp=sharing

2)  ІФНТУНГ, Курси підвищення кваліфкації при  центрі педагогічності майстерності, свідоцтво ЦПМ № 528 від 30.06 2018р. 3 кредити ECTS https://drive.google.com/file/d/1X8tRCKCNNYg6w252ZJwbz_Mb7CVhmnHE/view?usp=sharing

3) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, довідка про проходження стажування Тема: «Викладання дисциплін  у сфері  гостинності» № 03.01.20/ 71 від 25.05.2022 р.  6 кредити ECTS  https://drive.google.com/file/d/1bwLwQDxihbFFfM1gFDIMQDnqUC4BD7YK/view?usp=sharing

4) Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», Prometheus, НАЗЯВО, сертифікат від 17.08.2021 р.

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/029de7d1179a48f581cccb506cc7f82c

5) Літня школа 2021 рік 

6) Курс «Академія готельного господарства»,  Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, 17 листопада 2021 року – 15 грудня 2021 року, 1кредит ECTS

https://docs.google.com/document/d/1TB3PGAb_zvxha4TqP4lWBvWwsMlPu1ddA3aIrWpYgB0/edit?usp=sharing

7) Курс «University Education on the Way to Sustainable Development: Clean Environment and Life Safety»,  КНУ ім. Тараса Шевченка, сертифікат КШ-2022 № 000066, від 27. 02. 2022 р. 3 кред. ECTS https://drive.google.com/drive/folders/10NG9ynmt_dyWhoKZ2HjYwMk7uhuik6-O

8) Курс «Туристичні гіди». Prometheus,  НТОУ, сертифікат від 17.01.2022 р.

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9825e45d67aa4413ba5a73f04da6cfd3

9)Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, програма підвищення кваліфікації «Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи Moodle» (Тривалість навчання 30 год = 1 кредит ECTS), Сертифікат ЦПМ дн №23-000375, 10.03.2023.

10) Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вишої та фахової передвищої освіти. Програма підвищення кваліфікації «Школа наставників дуальної форми здобуття освіти». 24 березня - 28 квітня 2023 року. Сертифікат CC 38282994/2282-23. Тривалість навчання – 60 годин (2 кредити ЄКТС).

https://drive.google.com/drive/folders/10NG9ynmt_dyWhoKZ2HjYwMk7uhuik6-O

 

 

Навчальна робота

1.Вступ до фаху;

2. Безпека туристичної діяльності;

3. Організація туристичних подорожей;

4.Самодіяльний туризм;

5. Організація готельного господарства;

6. Організація екскурсійних послуг;

7.Туроперейтинг;

8. Логістика в туризмі;

9. Туристська статистика;

10. Менеджмент проектів в туризмі;

11. Управління якістю туристичних послуг;

12. Екскурсознавство і музеєзнавство.

13. Організація садиби сільського туризму

14. Активний туризм 

Наукова діяльність

Тема дисертації: Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат», Автореферат дисертації:  http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124032109 , 2003 р.

Наукові інтереси Прикладні аспекти туризмознавства, сталий розвиток туризму, екологічна безпека територій туристичних дестинацій

Патенти:1.Мурава Ю.І., Корчмелюк М.В., Архипова Л.М., Коробейникова Я.С. Пристрій для примусової витяжної вентиляції для сухого компостую чого екотуалету. Патент на корисну модель МПК (2016.01), F24F7/00, A47K 11/00, B60R 15/04 (2006/01). Реєстраційний  № u 2016 00354.  2. Мурава Ю.І., Коробейникова Я.С. Пристрій для збору та часткового розділення побутових відходів. Патент на корисну модель МПК (2016.01) B65 F1/00  . Реєстраційний  № u 201607847.  3. Мурава Ю.І., Коробейникова Я.С. Пристрій для пресування пластикової тари. Патент на корисну модель МПК (2016.01), В 29В 17/00, реєстраційний номер №113572

Orcid ID: 0000-0002-4882-8611

Researcher ID: K-5290-2017

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Yaroslava-Korobeinykova

 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vMtyIxsAAAAJ&hl=uk

 

Вибрані публікації

 

Статті.

1.Коробейникова Я.С.,Зоріна Г.П. Роль туризму в популяризації народного мистецтва. Народознавчі зошити. Збірник наукових праць. №1 (145) – Львів, 2019.—С.199 – 207. https://nz.lviv.ua/archiv/2020-5/9.pdf  DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1071 (видання кат. Б).

2. Коробейникова Я.С., Талашок Ю.Ю. (студент). Аналіз структури і територіальної організації готельного господарства Івано-Франківської області в контексті сталого розвитку територій туристичних дестинацій. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. Збірник наукових праць ДВНЗ «Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника» № 1-2 ( 12-13). 2019.- С.79 – 88. (видання кат. Б).

3. Коробейникова Я.С.,Юрас Ю. І. Проблеми туристичного ресурсокористування  в гірських туристичних дестинаціях. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал №1 (19).- Івано-Франківськ , 2019.- С. 111 – 121. (видання кат. Б).

http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7384

4. Коробейникова Я.С., Мельник О.Д. Перспективи розвитку рекреаційного туризму в контексті збалансованого ресурсокористування в гірських об’єднаних територіальних громадах (на прикладі Витвицької ОТГ Івано-Франківської області). Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування . Науково-технічний журнал № 2(19).- Івано-Франківськ , 2019.- С. 160- 168. https://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/406  (видання кат. Б).

5. Iuliia Iuras, Petro Raiter, Liubov Poberezhna. Methodology of actors analysis and modeling of the amounts  of solid municipal waste generation within tourist destinations. Ecological Questions 31 (2020), 2: 63-69.  https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/article/view/EQ.2020.014/25394 Scopus.

6. Коробейникова Я.С., Никодюк О.С. (студент) Роль туризму в популяризації культурної спадщини Бойківщини. Народознавчі зошити: часопис інституту народознавства НАН України, 2020, №5(155),  https://nz.lviv.ua/2020-5-9/  https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1071  . (видання кат. Б).

7. Korobeinykova Yaroslava. Patterns of Resource Use for Tourism Development in Mountainous Communities in Ukraine. Grassroots Journal of Natural Resources, 2021, 4(1): 17-28. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040102 Web of Science.

8. Коробейникова Я.С. Екологічна безпека територій туристичних дестинацій: визначення, механізми та проблеми забезпечення. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал № 1(23).- Івано-Франківськ , 2021.- С. 124- 134. DOI: https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-1(23)-124-134    (видання кат. Б).

9. Коробейникова Я.С., Побігун О.В. Проблеми використання елементів природно-заповідної та музейної спадщини в туризмі (на прикладі Івано-Франківської області). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Секція рекреаційна географія і туризм. №2 2021. – С.128   - 137. (видання кат. Б).

DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.21.2.15  

10. Рудий Р., Кисельов Ю., Коробейникова Я., Кирилюк В., Романчук С. Використання геоінформаційних технологій для шляху сходження снігової лавини як туристичного об’єкта. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Випуск II (42), 2021.- C. 76-84. (видання кат. Б).

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2-42-76-83

11. Коробейникова Я.С., Побігун О.В. Антикизовий менеджмент у сфері готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID – 19. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. № 1(25) (2022): https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-172-182  (видання кат. Б).

12. Liudmyla M. Arkhypova, Yaroslava Korobeynikova, Sofia Kachala, Igor Vinnychenko, Olena Pobigun, Victoria I. Hryniuk. Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 31 No 2 (2022): https://doi.org/10.15421/11223701 Web of Science

13. Andriy Melnyk, Nadiia Melnyk, Yaroslava Korobeinykova, Olena Pobigun, Iryna Ierko. Position of Spain in the global tourism market: its competitive capacity and priorities. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. vol. 5, no. 4, pp. 135–148. DOI:  http://dx.doi.org/10.16926/sit.2022.04.08    Scopus. 

14. Клапчук В.М., Коробейникова я. с., Палійчук Л.М., Поздняов О.В. Дослідження становлення та розвитку нафтогазопроводів у Галичині в кінці 19 поч 20ст в контексті формування програм промислового туризму. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал № 1(23).- Івано-Франківськ, 2023. (видання кат. Б).

15. Hryniuk, V., Arkhypova, L., Kachala, S., Korobeynikova, Y., Pobigun, O., & Pokolodna, M. (2023). Assessment of the attractiveness of material objects of the historical and cultural heritage of the Carpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology32(2), 266-275. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112325 Scopus

16. Побігун О.В., Коробейникова Я.С. Впровадження інноваційних технологій в готельну індустрію для підвищення якості надання послуг (кейси готелю  «RADISSON BLU HOTELS&RESORTS»). Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(27), 111–122. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-1(27)-111-122

Участь у конференціях.  

         За 2018 - 2023 (лютий) рр. всього опубліковано 66 публікацій - матеріалів наукових конференцій. Посилання на список публікацій:   http://surl.li/erqqg   (нижче - тези зі студентами).

1.N. PobihunY. KorobeinykovaO. Pobihun and I. Iuras. Ecological and monitoring studies of oil production territories and possibility of their use in recreation. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference ProceedingsMonitoring 2019, Nov 2019, Volume 2019, p. 1 – 5. Scopus. DOI:  https:// doi.org/10.3997/2214-4609.201903183

2. Olena Pobihun,  Yaroslava Korobeyinykova Olha Nykodiuk ,Andriy Melnyk. Mechanisms for ensuring the environmental safety of tourist destinations.  Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). E3S Web  Conf.Volume 280, 2021. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128009015

3. Коробейникова Я.С., Дехтяр Ю.І. Розробка геотурів як нових форм рекреаційної діяльності у Верховинському національному природному парку. «Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку». - Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції.- Мукачево, 21 березня 2018. – С.45 – 47.

4. Коробейникова Я.С., Кривяк О. Formation of a network of tourism shelters in the Carpathian national park. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 5».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – C. 163 - 168.

5.   Коробейникова Я.С., Мельник А. Розробка велосипедного екскурсійного маршруту у місті Івано-Франківську. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей Всеукраїнської  науково-практичної конференції.-  26.03.2019, Мукачево: РВВ МДУ, 2019.- С.27 – 29.

6. Коробейникова Я.С., Гонська О. Оцінка конкурентів готелю «Форест хаус» на ринку малих готелів с. Татарів ( Яремчанської міської ради). Молодь, наука, бізнес : матеріали  Всеукр. студ. інтер.-конф., 3-4 жовтня 2019 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – С.154 – 157.

7. Коробейникова Я.С., Никодюк О.С. Формування бази даних об’єктів культурної спадщини для потреб туризму. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С.602 – 605

8. Коробейникова Я.С., Пронюк М. Врахування мотиваційних аспектів в процесі оцінки студентом якості навчання у ЗВО. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С.99- 103.

9. Коробейникова Я.С., Никодюк О.С. Культурна спадщина Бойківщини як туристичний ресурс місцевих територіальних громад. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 листопада 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 44 - 47.

10. Коробейникова Я.С., Єланська К. Особливості структури і територіальної організації готельного господарства м. Одеси. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч. 1. Рівне : НУВГП, 2020. С. 292 – 295.

11. Коробейникова Я.С., Наконечна Л. Удосконалення рекреаційного використання Бурштинського водосховища. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч. 2. Рівне : НУВГП, 2020. С. 420 – 423.

12. Коробейникова Я.С., Винничук О. Особливості маркетингової стратегії просування туристичних продуктів національних парків. Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату». 25-27 лютого 2021 р.– Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2021. С. 38 – 40 (115-118).

13. Коробейникова Я.С., Нестерук Т. Інноваційні засоби просування туристичних продуктів національних парків. Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату». 25-27 лютого 2021 р.– Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2021. – С.74 – 76. (148 – 153).

14. Коробейникова Я.С., Люндяк І. Перспективи використанння SKY– простору готелю «Надія» у Івано-Франківську. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С.307-309.

15. Коробейникова Я.С., Никодюк О.С. Проблеми впровадження екологічного менеджменту в готелях. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк, 29 листопада 2021 р.) Луцьк : ПП Іванюк, 2021. С.112 – 114.

16. Коробейникова Я.С., Никодюк О.С. Екологічна обізнаність готельєрів як умова упровадження екологічного менеджменту на підприємствах гостинності. Зб. тез доповідей IІ Міжнародної інтернет-конференції «Екологічна безпека –сучасні напрямки та перспективи вищої освіти», Харків, 25 лютого 2022 року. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна 2022.–С.61-64.

17. Коробейникова Я.С. Чепіль О.Ю. Використання українських побутових традицій ресурсозбереження у  сільському туризмі. Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської школи "Університетська освіта на шляху до сталого розвитку: чисте довкілля і безпека життєдіяльності". – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. С. 88-91.

18. Федоряк Ю.В., Коробейникова Я.С. Розвиток туризму в ОТГ через державно-приватне партнерство. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика розвитку туризму: досвід,проблеми, інновації. Харків. 2023.С.201-203.

19. Присяжнюк Д.В., Коробейникова Я.С. Особливості розроблення планів ровитку туризму в ОТГ в умовах децентралізації (кейси Витвицької ОТГ). Наука, освіта, технології і суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 11 квітня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023.С.29-31.

20. Коробейникова Я.С., Самойленко Д.О. Напрямки відновлення туристичної галузі в Херсонській області після війни. Матеріали 7 Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Концептуальні проблеми розвитку гуманітарної та прикладної науки. Післявоєнна відбудова України».25травня 2023р., Івано-Франківськ.2023.

21. Коробейникова Я.С., Карабінович Р.І. Створення туристичних  маршрутів в м.Івано-Франківську на основі об’єктів креативних індустрій. IV Міжнародна науково-практична конференція

«Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан та перспективи розвитку»,19травня 2023 р.,м.Луцьк.2023. С. 48-52.         

 

         Участь у міжнародних проєктах.

  1. Міжнародний проєкт «Summer Field School «Mountain Ecosystems and Resource Management» 19-28 September 2021. Montreal, Canada.   Expert  Member

  2. Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020. Міжнародний проєкт «Карпатський культурний шлях» 2021-2022рр.