КОПЕЙ Богдан Володимирович

Копей Б. В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

 

Спеціальність

Обладнання нафтових і газових промислів

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (інженер-механік)

 

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

 

Вчене звання

Професор

 

Місце роботи, посада

Професор кафедри нафтогазових машин і обладнання

 

Наукові інтереси

Підвищення надійності нафтогазового обладнання

 

ORCID ID: 0000-0002-5445-103X

Google Scholar

 

 

Державні нагороди

Медаль "20 років перемоги у Великій вітчизняній війні"

 

Загальна інформація

  У 1962 році закінчив школу № 13 в м. Станіславі. В 1971 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ). Працював інженером, старшим інженером, молодшим та старшим науковим співробітником у НДС ІФІНГ, з 1978 року — асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри нафтового обладнання. З 2009 року – завідувач кафедри морських нафтогазових технологій, з 2016 по 2018 рік - завідувач кафедри нафтогазового обладнання.

  У 1986—1989 роках — викладач кафедри нафтогазового обладнання Національного інституту нафти, газу і нафтохімії (INH) в м. Бумердес, Алжир. Лекції читав французькою мовою. У 2001 році читав лекції з надійності машин в Університеті Реджайни (Канада). У 2012-2018 роках викладач кафедри буріння, нафти та газу Краківської гірничо-металургійної академії (AGH). Лекції читав англійською мовою.

  В 1999—2004 роках — засновник та керівник Івано-Франківського представництва (філії) ВМУРоЛ «Україна».

 

Навчальна робота

Обладнання для розробки морських нафтогазових родовищ.
Petroleum Engineering аnd Technology, Modul 4,Petroleum equipment.
Механіка руйнування матеріалів та методи прогнозування ресурсу машин і обладнання.
Новітнє обладнання для буріння і експлуатації свердловин на суходолі та на морі.

​​​​​​​

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація: «Дослідження замкових різьбових з’єднань бурильної колони та створення обладнання для їх зміцнення на трубних базах»– спеціальність 05.04.07 – Машини і агрегати нафтової і газової промисловості (12.06.1979 р.) Науковий керівник – к.т.н. Северинчик М.О.

Докторська дисертація: «Науково-технологічні методи комплексного підвищення ресурсу деталей свердловинного нафтогазового обладнання» – спеціальність 05.15.07 – Машини і агрегати нафтової і газової промисловості (0.12.1996 р.). Науковий консультант – д.т.н. Крижанівський Є.І.

Автор 46 патентів

 

Вибрані публікації

(2019 - 2023 р.р)

Монографії, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій

1.    Копей Б.В.Підвищення ефективності нафтогазопромислового обладнання: Монографія / Б.В.Копей, О.І. Стефанишин, А.Б. Стефанишин. Серія  «Нафтогазове обладнання»,  том  10.  –  Івано-Франківськ  : Симфонія форте, 2019. – 358 с.-ISBN 978-966-286-153-2
2.    Bogdan Kopey. Drill column life prediction. Monograph. Lambert Academic Publishing. Riga, Latvia, 2019 - 56 p. 
3.    Experience of safety monitoring equipment application in the production processes of coal mine in Ukraine / Valeriy LOPATIN, Bohdan KOPEY// W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 2, Social sciences / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8 ; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 68-75. — Bibliogr. s. 93, Abstr.
4.    Копей Б.В.Основи надійності нафтогазових машин та  обладнання: навчальний посібник / Б. В. Копей, С. І. Гладкий // Серія «Нафтогазове обладнання». Т. 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 304 с.
5.    Копей Б.В., Лях М.М. Розрахунок, конструювання, монтаж і експлуатація машин та обладнання для спорудження свердловин / Б. В. Копей, Лях М.М./Підручник. Серія «Нафтогазове обладнання», том 2 – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020 –750 с. 
6.    Копей Б.В. Контроль технічного стану та підвищення  ресурсу штангової свердловинної насосної установки: Монографія / Б.В.Копей, В.В.Лопатін, І.Б. Копей. Серія  «Нафтогазове обладнання», том 11.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 390 с. 
7.    Кафедрі нафтогазових машин та обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу –75 років. / Крижанівський Є.І., Концур І.Ф., Федорович Я.Т. та ін..–  Івано-Франківськ  : Симфонія форте, 2021. – 120 с.-ISBN ISBN978-966-694-366-1.
8.    Копей  В. Б. Нафтогазове обладнання: у 12 томах./ За заг.ред. Б.В. Копея. Т.12. Проєктування та міцність колон і з’єднань насосних штанг з полімерних композитів: Монографія / В.Б. Копей, Б.В.Копей. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 314 с. ISBN 978-966-694-381-4.
9.    Копей Б.В. Механіка руйнування та прогнозування ресурсу машин/ Конспект лекцій: Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. –136 с.
10.    Копей Б.В. Новітнє обладнання для буріння і експлуатації свердловин на суходолі  та на морі/ Конспект лекцій: Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. –185 с.
11.    Михайлюк В. В., Концур І. Ф., Копей Б. В., Дейнега Р. О.М. Гідромашини: атлас схем та конструкцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022 - 27 c.
12.    Копей Б.В.Обладнання для розробки морських нафтогазових родовищ. Підручник. / Б. В. Копей, Серія «Нафтогазове обладнання», том 13– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023 – 395 с. ISBN 978-966-694-417-0
13.        Коpey B. V., Shostakivskyi I.I. Oil and Gas Engineering and Technology. Textbook. Підручник.Series “Petroleum equipment”, volume 14 – Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2023. 348 p.
14.    Б.В. Копей. Нафтогазове обладнання: у 15 т. За заг. ред. Б.В.Копея. Т.15. Оцінка працездатності та підвищення довговічності насосних штанг/ Б.В. Копей, Я. Т. Федорович, В.В. Михайлюк. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 290 с.ISBN 978-966-694-418-7

Статті у наукометричних базах Scopus

1.    Abdelkader Guillal. Noureddine Abdelbaki. Mohamed El Amine Bensghier, Mourad Betayeb,Bogdan Kopei. Effect of shape factor on structural reliability analysis of a surface cracked pipeline-parametric study. Frattura ed Integrità Strutturale,№48, 2019, pp.142-148.
2.    B.V. Kopei, A.B.Stefanyshyn, and T.P. Venhrynyuk. Fatigue strength of hybrid pump rods. Material Science. Vol.54.No.5 March 2019, pp. 739-742
3.    B.V. Kopei, O. I. Zvirko, T. P. Venhrynyuk et al. Elevation of the fatigue strength of pump rods as a result of treatment with a special medium. Materials Science, Vol. 56, No. 1, July, 2020, pp.125-131.(Ukrainian Original Vol. 56, No. 1, January–February, 2020). DOI 10.1007/s11003-020-00406-0
4.    B. V. Kopei, H. V. Krechkovska,V. P. Nisonskyi, and B. M. Bakun. Regularities of growth of fatigue cracks in hybrid pumping rods. Journal Materials Science, Vol. 57, No. 4, January, 2022, p.549-556. DOI 10.1007/s11003-022-00577-y
5.    Halyna Krechkovska. Pecularities of fatigue cracks growth in steel and composite sucker rods. Halyna Krechkovska, Bogdan Kopey , Bohdan Bakun et al. / Procedia Structural Integrity 42 (2022) 1406–1413
6.    Kopei, B., Kopei, I., Kopei, V., Onysko, O., Mykhailiuk, V. (2023). Comparison of the Main Parameters of the Steel and Carbon-Fiber-Reinforced Plastic Band Traction Units for Long-Stroke Oil Well Pumps. In: Karabegovic, I., Kovačević, A., Mandzuka, S. (eds) New Technologies, Development and Application VI. NT 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 687. Springer, Cham. pp 86–97, https://doi.org/10.1007/978-3-031-31066-9_10
7.    B. V. Kopei, H. V. Krechkovska, I. B. Kopei, and B. M. Bakun. Specific features of corrosion-fatigue fracture of steel and hybrid pump rods. Materials Science. 2023. Vol. 58, No. 6, P. 768–773.
8.    Nengjun Ben, Oleg Vytyaz, Xin Jin, Roman Hrabovskyi, Bogdan Kopei. Failure analysis during the operation of offshore oil and gas structures. Analiza awarii podczas eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu. NAFTA-GAZ, August, 2023, p. 529- 536.

Статті фахові вітчизняні

1.    Копей Б.В. , Джус А.П. , Гусарова И.А. , Роменская О.П. Определение прочности углепластиковых трубопроводов при внутреннем давлении. Весник Новополоцкого технического университета № 2, 2019, с.34-38.
2.    Kopey B., Artym V., Rachkevych I., Rachkevych R. Estimation of the drill pipes residual resource under the multiaxial stress state. Technology audit and production reserves. №1/1(45), 2019 – рр.10-14.
3.    Копей Б.В., Білик Н.Д. Вдосконалення приводу обертача колони насосних штанг. Науковий вісник Івано-Франківського  національного технічного університету нафти і газу. №1(46),2019,- с.62-71.
4.    Б. В. Копей. Т. А. Манько, О. П. Роменская, И. А. Гусарова. Экспериментальные исследования характеристик углепластиковых элементов нефтепроводов в условиях, моделирующих эксплуатационные. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2019 (118), с 123-128.
5.    Копей Б.В., Михайлюк В.В., Охріменко С.О. Вдосконалення конструкцій перерізуючих плашок превентора. Науковий вісник Івано-Франківського  національного технічного університету нафти і газу. №2(47), 2019,- с.65-73 
6.    Б. В. Копей , О. І. Звірко , Т. П. Венгринюк, З. В. Слободян , Штойко І. П. Підвищення втомної міцності насосних штанг спеціальним технологічним середовищем. Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2020. – № 1. C.118-123.
7.    Копей Б.В., Мартинець О.Р. Дослідження та аналіз способів ремонту насосних щтанг. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - №1(78) 2021- с.43-50.
8.    Б. В. Копей, Г. В. Кречковська, В. П. Нісонський, Б. М. Бакун. Закономірності росту тріщин втоми в гібридних насосних штангах. Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – № 4. C. 104-110.
9.    Копей Б. В., Михайлюк В.В., Бакун Б.М.. Дослідження з’єднань вуглепластикових стрижнів зі сталевими головками при дії навантажень згину. Нафтогазова енергетика, 2021. No 2(36), с. 68-79
10.    Копей Б. В., Кречковська Г. В., Копей І. Б., Бакун Б. М. Особливості корозійно-втомного руйнування сталевих та гібридних насосних штанг. Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2022. – № 6. C 76-81.
11.    Копей Б.В., Копей І.Б., Канівець В.В, Бакун Б.М. Скінченно-елементний аналіз з’єднань гібридних насосних штанг. Розвідка і розробка нафтогазових родовищ. - №4(85) 2022- с.43-52.
 

 

Контакти