КІСЬ Святослав Ярославович

Кісь
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Директор інституту післядипломної освіти 

Наукові інтереси

Розвиток суб’єктів господарювання в умовах інтелектуальної економіки;
управління розвитком людського капіталу підприємств;
інтелектуалізація діяльності підприємств.

Загальна інформація

Народився 22 липня 1976р. в селі Голгоче, Підгаєцького району, Тернопільської області.  З 1983 по 1993 роки навчався у ЗОШ №18 міста Івано-Франківська. У 1999 закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 1999 по 2001 роки працював на посадах провідного економіста, менеджера приватних підприємств сфери роздрібної торгівлі та аграрного бізнесу. З 2001 року працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Науково-педагогічні посади в ІФНТУНГ: асистент, старший викладач, доцент, професор. Адміністративно-управлінські посади в ІФНТУНГ: методист навчального відділу, заступник декана факультету, в.о. завідувача кафедри, директор інституту.

На сьогоднішній день – директор інституту післядипломної освіти (основне місце роботи), професор кафедри теорії економіки та управління (за сумісництвом).

 

Навчальна робота

Інституційна економіка, стратегічне управління розвитком людських ресурсів, інтелектуалізація управління.

 

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Управління економічною безпекою нафтогазових підприємств», 2010р.
Тема докторської дисертації: «Наукові засади інтелектуалізації діяльності підприємств», 2016р.
Автор комп’ютерної програми „Графічний інтерпретатор просторової моделі оцінки якості функціонування організації” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 04.06.2010 року (№33570) (Державний департамент інтелектуальної власності).

ORCID ID: 0000-0001-9426-0951

Scopus Author ID: 57208469842

Google Scholar

 

Вибрані публікації

1.    Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології. Монографія. Івано-Франківськ: видавництво ІФНТУНГ, 2015. 268 с.
2.    Кісь С.Я., Петренко В.П., Кісь Г. Р. Андибур А.П.Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов’язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”, 2016.  №1(13). С. 10-17.
3.    Кісь С.Я., Кісь Г. Р. Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2017. №1(15). С. 22–29.
4.    Kis S., Yasinska J., Petrenko V.,Humeniuk V. Naukowe i praktyczne podejscie do potrzeb oceny, realizacji i przewiidiwania skutkow zmian na podstawie intelektualizacji (na przykladzie firm naftowych i gazowych Ukrainy). Monografija naukowa. Katowice 2017. S. 154.
5.    Кісь С., Петренко В. П., Бно-Айріян М. К., Ггандір Х. Енергодипломатія як важливий інструмент управління процесами формування і гарантування енергетичної безпеки держави. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №3(10). С. 10-17.
6.    Кісь С.Я., Кісь Г. Р., Гнатюк І.А. Роль післядипломної освіти у професійному розвитку працівників підприємств нафтогазового комплексу. Економіка промисловості. 2018. № 2 (82). С. 118–129. 
7.    Кісь С.Я., Гречаник Б.В., Гуменюк В.В. Готельно-ресторанна справа в системі координат ціннісно-орієнтованого управління. Фінансовий простір. 2018. №4 URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua
8.    Kis S., Yasinska J. Zarządzanie sytuacjami problemowymi (case study). Monografija naukowa. Warszawa 2019. S. 124.
9.    Kis S., Malynovska G., Petrenko V., Yatsiuk O. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), in series: Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 95, Khmelnytskyi, Ukraine, October 4-6, 2019. (ISBN 978-94-6252-790-4, ISSN 2352-5428) ), [Online]. – Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917672
10.    Kis S., Romanko O.P., Savchyn I.Z., Kritsak Y.O., Danyleichuk R.B. Ensuring the effectiveness increase of regional competitiveness management based on the usage of innovation and investment activities indexes Management Science Letters, 2019. Vol. 9, Iss. 7. pp. 1119-1130. URL: http://www.growingscience.com/msl/Vol9/msl_2019_83.pdf
11.    Kis S., Mosora L., Mosora Y., Yatsiuk O., Malynovska G.,  Pobihun S. Personnel Сertification As a Necessary Condition for Enterprise’ Staff Development. Management Systems in Production Engineering, 2020. Volume  28, Issue 2, pp. 121-126.
12.    Kis S., Malynovska G., Kalambet Y., Yatsiuk O. A mathematical and testing tool for personal human capital research assessment. Management Science Letters, 2020. Vol. 10, Iss. 14. pp. 3291-3298. URL: http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020_187.pdf
13.    Кісь С.Я., Запухляк І.Б., Яцюк О.С., Малиновська Г.В. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я України: новий підхід до розвитку управлінського персоналу. Економічний аналіз. Тернопіль, 2019. Том 29. № 4. С. 17-28.
14.    Кісь С.Я., Ґгандір Х., Петренко В.П. Роль мас-медіа в управлінні змінами, покликаними гарантувати соціальну безпеку суспільства. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. 1(21). С. 18-25.

Контакти