Кінаш Ірина Петрівна

Кінаш Ірина Петрівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1990 р.

Спеціальність

Економіка та організація нафтової і газової промисловості

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри менеджменту та адміністрування

Наукові інтереси
 • Соціальний розвиток держави
 • Інфраструктурне забезпечення розвитку бізнесу
 • Аспекти розвитку персоналу підприємств
Загальна інформація

Навчання:

 • Івано-Франківський технікум радянської торгівлі (спеціальність «Товарознавсто та організація торгівлі продовольчими товарами» (1984 р., диплом з відзнакою).
 • Івано-Франківський технічний університет нафти і газу (спеціальністю «Економіка та організація нафтової і газової промисловості» (1990 р.).

Професійний досвід:

 • майстер виробничого навчання, викладач, зав.відділом підготовки молодших спеціалістів (професійно-технічне училище №18 м. Івано-Франківськ);
 • декан економічного факультету ПВНЗ «Галицька академія»;
 • доцент кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ.
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • менеджмент і підприємництво
 • управління персоналом
 • публічне адміністрування
 • стратегія сталого розвитку
Наукова діяльність

Кандидатська дисертація захищена у Раді вивчення продуктивних сил НАН України (м. Київ) на тему «Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах трансформації економіки (на прикладі Західного регіону)», 2003.

Докторська дисертація захищена в Національному  університету харчових технологій (м. Київ) на тему «Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України», 2014 р.

Напрями наукової роботи:

 • інфраструктурне забезпечення розвитку бізнесу в Україні;
 • аналіз та оцінка сучасного стану соціального розвитку держави, виявлення проблем, формування механізму розвитку;
 • аспекти розвитку персоналу підприємств.
Вибрані публікації
 1. Kinash, I.P. (2016) Formation of a management model for the development of basic infrastructure of the social sphere in Ukraine. Actual Problems of Economics. 2016. №1(175), р. 225-230.
 2. Kinash I. Р., Arkhypova L. M., Polyanska A. S., Dzoba O. G., Andrusiv U. Y. and Iuras Iu.I. Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine International. Conference on Applied Sciences 9–11 May 2018, Banja Luke, Bosnia and Herzegovina Volume 477 (2019)  doi:10.1088/1757-899X/477/1/012020
 3. Kinash, I., Shtogryn H., Sakal O., & Zapukhliak I. (2019) The ecologization of housing and communal services of Ukraine in the context of sustainable development. JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH Vol.6. No.1. (2019). рр. 113-130.
 4. Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O., & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Management Science Letters. Vol. 9.(Special Issue 13), pp. 2403-2414.
 5. Zapukhliak, I., Zaiachuk, Y., Polyanska, A., & Kinash, I. (2019). Applying fuzzy logic to assessment of enterprise readiness for changes. Management Science Letters. Vol. 9. Special Issue No. 13. 2019. Pp. 2277-2290.doi:10.5267/j.msl.2019.7.026
 6. Kinash I.Р., Savchyk L.M. Features of use of the newest technologies of management in the sphere of healthcare of Ukraine. Information and technologies in the development of socio-economic systems. Collective monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. p. 232-238.
 7. Головня О., Кінаш І. Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 49-55.
 8. Kinash, L. Savchuk Сomparative analysis of the economic provision of health care of foreign countries and Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol.6. No.2 (2019) рр.319-330. DOI: http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v6i2.286
 9. Попадинець  I. Р, Кінаш І.П. Мотивація як чинниr розвитку персоналу організації: методичний підхід. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2019. 2 (20). С. 175-186.
 10. Ostrovska, H., Tsikh, H., Strutynska, I., Kinash, I., Pietukhova, O., Golovnya О., Shehynska, N. (2021). Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6 (13 (114), 49–59. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.244916 (SCOPUS).

ORCID

ResearcherID: E-8652-2019

Scopus Author ID: 57148613400

Google Scholar (Академія)
 

Контакти