Калиній Тетяна Валеріївна

Калиній
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2009

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, асистент кафедри ГРН

Наукові інтереси

Геологія поверхнева та глибинна

Загальна інформація

У 2004 р. закінчила Івано-Франківську СЗШ №13. У цьому ж році вступила на геологорозвідувальний факультет ІФНТУНГ.

У 2009 р. здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю "Геологія нафти і газу".

У 2010 р. здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю "Економіка підприємства".

У 2016 р. закінчила очну аспірантуру при ІФНТУНГ за спеціальністю "Геологія нафти і газу".

Трудова діяльність:

– з лютого 2016 р.  – асистент кафедри ГРН.

Навчальна робота

Лабораторні та практичні заняття з дисциплін: Основи гідрогеології та інженерної геології. Нафтогазова гідрогеологія. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ. Основи геології нафти і газу. Нафтогазоносні провінції світу. Нафтогазопромислова геологія.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

Геологія поверхнева та глибинна

Вибрані публікації

1. Подібні риси тектоніки і нафтогазоносності Західно-Канадського і Західно-Українського нафтогазоносних басейнів / О.О.Орлов, Т.В.Калиній, О.О.Орлова // Науковий вісник ІФНТУНГ. 2010. № 2(24).- с. 5-14.

2. Калиній Т.В., Омельченко В.Г. Старунський геодинамічний полігон – як палеонтологічне місцезнаходження світового значення. Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-техн. конф. Івано-Франківськ, 2018. с. 265-270.

3. Адаменко О.М., Калиній Т.В., Омельченко В.Г. Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. праць. – К., 2018. – 232 с

4. Геоморфологія, неотектоніка та палеогеографія території геологічної пам'ятки "Старуня" /Т. Калиній, В. Омельченко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія.– №3(86)–2019.– с. 6-12.

http://doi.org/10.17721/1728-2713.86.01

5. Калиній Т.В. Геоморфологія та неотектоніка Старунського геодинамічного полігону. Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-техн. конф. Івано-Франківськ, 2020  с. 144-146.

Контакти

tetiana.kalynii@nung.edu.ua