Качала Софія Віталіївна

Качала Софія Віталіївна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Екологія та охорона навколишнього середовища

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

доцент кафедри туризму

Наукові інтереси

Підвищення рівня екологічної безпеки водних екосистем, визначення ступенів екологічного ризику в умовах виникнення природно-техногенних небезпек та вдосконалення методів їх прогнозування. Дослідження розвитку екотуризму в Карпатському регіоні.

Загальна інформація

Провідний інженер Центру прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття

У 2012 р. завершила навчання в ІФНТУНГ та здобула кваліфікацію спеціаліста з екології та охорони навколишнього середовища.

У 2012 р.  завершила навчання у Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташица, Краків, Польща, та здобула ступінь магістра інженера у сфері захисту навколишнього середовища.

У 2011 р. проходила стажування в університеті LEUPHANA, Люнебург, Німеччина.

З 2012 р. аспірант за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека, ІФНТУНГ.

У 2018 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра)» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Наукова діяльність

У 2018 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра)» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Опубліковано 60 наукових праць, з них 2 праці, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 13 у фахових виданнях, прийнято участь у понад 35 конференціях, отримано 2 патенти на корисну модель.

Деклараційний патент на корисну модель UA 103504 U. Заявка u201503769 від 21.04.2015. Опубліковано 25.12.2015, Бюл.№ 24, 2015 р. «Пристрій для визначення вологості ґрунту» Качала С.В.

Деклараційний патент на корисну модель UA 107759 U. Заявка u201511646 від 25.11.2015. Опубліковано 24.06.2016, Бюл.№ 12, 2016 р. «Пристрій для контролю кислотності дощових опадів» Качала С.В., Климишин Я.Д.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cPQcizgAAAAJ&hl=en

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996146200

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1084-2968

Вибрані публікації

Пернеровська С.В. Прогноз гідрологічних параметрів водних об’єктів методом сингулярного спектрального аналізу / Л. М. Архипова, С. В. Пернеровська // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2. – С. 45-50

Kachala, S., Yatsyshyn, T., Glibovytska, N., Skitsa, L., Liakh, M., Investigation of Biotechnogenic System Formed by Long-Term Impact of Oil Extraction Objects / Yatsyshyn, T., Glibovytska, N., Skitsa, L., Liakh, M., Kachala, S. // Systems, Decision and Control in Energy I. Springer, Cham. - 2020. С. 165-177.

Качала С.В. Проблематика та методика дослідження комплексного гідроекологічного ризику / С.В. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Науково-технічний журнал Івано-Фрнакіфвськ:1 (13) 2016р. С. 136-140

Качала С.В. Роль впливу кислотних опадів при визначенні ступеня гідроекологічного ризику / С.В. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

Науково-технічний журнал Івано-Франківськ: № 2 (14) 2016р. С. 58-63

Качала С.В. Вдосконалення системи організації мережі моніторингу водних об’єктів / С.В. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Науково-технічний журнал Івано-Франківськ:  №1(15) 2017. С. 90-96

Качала, С. В. До питання методології екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії на прикладі МГЕС / Качала, С. В., Архипова, Л. М., Мандрик, О. М., Приходько, М. М. // Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(16) 2017. С. 164-172

Kachala S. Investigation of the importance of Starunia paleontological location of the pleistocene fauna of the rhinoceroses and the mammoths for quaternary geology / S. Kachala, K. Radlovska // Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions, 2019: Proceedings of the 3rd annual conference. C. 86-88

Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра) / С.В. Качала, Т.Б. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (19(2). 2020. С. 94-101

Качала С.В. Monitoring of soil roof in the field of deposits / С.В. Качала, Т.Б. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (19(2). 2020. C. 76-83