Гуменюк Володимир Володимирович

1
Наукові інтереси

Міжнародний готельно-туристичний бізнес і менеджмент.  Корпоративна культура. Ціннісно зорієнтоване управління підприємствами. Соціальна відповідальність. Фінансовий менеджмент. Актуальні проблеми державного регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг, фінансового забезпечення розвитку туризму; модернізації системи охорони здоров’я населення. Функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів, ефективність функціонування національного господарства; економічна політика держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

 

Державні нагороди

Подяка Трускавецької міської ради за вагомий особистий внесок в організації та проведення «Міжнародного курортно-рекреаційного форуму» (29-30 червня 2023 року, м.Трускавець) та підготовку висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Грамота Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за високі особисті досягнення в науковій діяльності і  з нагоди професійного свята – Дня науки. Наказ № 05/2 від 16.05.2023.

 

Загальна інформація

2019 р.  –  по даний час – гарант освітньо-професійної програми «Міжнародний готельно-туристичний бізнес».

26 червня 2019 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне  вчене звання професора кафедри туризму.

01 грудня 2013 р. – 30 листопада 2017 р. – навчався в докторантурі Київського національного торговельно-економічному університету.

19 лютого 2009 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне  вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної справи.

2023 р. – незалежна експертна  участь у процесі оцінки університетів для рейтингового звіту QS World University Rankings: Europe. Міжнародна експертиза Quacquarelli Symonds World University Rankings.

2020 р. – по даний час – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Навчальна робота

«Економічна теорія та конкурентна політика в туризмі», 

«Менеджмент в готельно-туристичному бізнесі»,

«Організація готельної справи»,

«Міжнародний туризм і сфера послуг гостинності»

 

Наукова діяльність

•2017 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Державне регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг»;

•2007 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації: «Фінансове забезпечення субʼєктів господарювання туристичної галузі».

Член редакційної колегії журналів:

 «Економічна теорія та право»

 «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»

Рецензент наукових видань:

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право;

Scientia Fructuosa;

Financial and credit activity: problems of theory and practice;

International Journal of Business and Economics Research;

International Journal of Hospitality & Tourism Management.

Голова організаційного комітету Міжнародного курортно-рекреаційного форуму

(Трускавець, 29-30 червня 2023 р.)

 

Облікові записи в наукометричних базах даних

GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZojiPMsAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-8493-4470

Web of Science ResearcherID: N-9466-2017

Scopus Author ID: 57218243640

 

Відомості про підвищення кваліфікації

Громадська організація «Прогресильні». Сертифікат про підвищення кваліфікації «7 днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище» (1 кредит ЄКТС), ПК-060, 15.10.2023 р.

International Center Internobmen. (Varna, Republic of Bulgaria) Certyfikate (6 credits ECTS). International Internship in the Field of «International Hotel and Tourism Business», No. B 00 01/30.08.2023.

Summer School “Urban Revitalization – an EU Experience for Ukraine” (the Jean Monnet Module 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union (Сertificate 30.06.2021)

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie (Warszawa, Rzeczpospolita Polska). Sertyfikat (6 kredytów ECTS). «Wspolczesne wiedzę i doświadczenie regulacji państwowej, zarządzania i marketingu w rozwoju system opieki zdrowotnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego». 10.01.2019.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Сертифікат (1 кредит ЄКТС). «Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи «Moodle». Реєстр ЦПМ дн № 23-000400.

Агенція регіонального розвитку Закарпатської області (Ужгород, 17.11.2021 – 15.12.2021). Сертифікат (1 кредит ЄКТС). Онлайн-курс «Академія готельного господарства» в рамках проєкту «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах). 15.12.2021.

British Council (17.02.2021 – 22.03.2021). Higher Education Enterprise Programme. Сертифікат (1 кредит ЄКТС). «Використання логіко-структурного підходу при написанні грантових заявок». Практикум в рамках проєкту Creative Spark (партнерство EV16043U1W), № CS21-0029. 22.03.2021

The Johns Hopkins University School of Nursing & The Ukrainian-American Concordia University. Certificate of Attendance. Online educational activity titled Covid-19 & Mental Health: Response and Management. 27.01.2022

Introduction to Communication Science an online non-credit course authorized by University of Amsterdam and offered through Coursera. Verify at coursera.org/verify/Y7PV9ZUQZLKS. 30.06.2020.

Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects an online non-credit course authorized by McMaster University and University of California San Diego and offered through Coursera. Verify at coursera.org/verify/36JBK9MJMP5N. 15.05.2020.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член ГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Член Асоціації курортів України.

Член Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Член ГО «ПРОГРЕСИЛЬНІ».

Керівник гуртка «Туристична ліга» (за науковим спрямуванням).

Діяльність в «Kole Naukowym Miast i Urbanizacji».

Діяльність в «Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Ochrony Przyrody».

 

Вибрані публікації

Монографії

 1. Target Business: The Future of Tourism / V. Humeniuk et al. Digital macro trends and technologies of the XXI century: Monograph. Praha, OKTAN PRINT s.r.o. 2022. 170 p.
 2. Гуменюк В.В. Конкуренція та конкурентна політика в умовах трансформації системи державного регулювання курортів і туризму. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. O. І. Черняка, П. В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с.
 3. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 372 с.

 

Статті у виданнях категорії А (Scopus, Web of Science)

 1. Humeniuk, V., Kaziuka, N., Malaniuk, T., Vivsiuk, I., & Betlej, A. (2022). International hotel and tourism business: anti-crisis management aspects. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice1(42), 493–501. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3738 (Scopus, Web of Science).
 2. Sytnyk N., Humeniuk V., Sych O., Hlevatska N. Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU MacroRegional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2022. Vol. 13, No. 1, P.33-44.    DOI: 10.24193/JSSP.2021.1.03 (Scopus, Web of Science)
 3. Humeniuk, V., Umantsiv, I., Dligach, A., Ivanova, N., & Umantsiv , H. (2021). State Financial Support for Small Business During the Coronavirus Crisis in European Countries. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice3(38), 326–332. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237463 (Web of Science)
 4. Trubenko O., Fedoryshyn D., Humeniuk V. Fedoryshyn S., Humeniuk M. Lithologic Subdivision of the Geological Cross Section of the Rusko-Komarivske Field by the Gamma Spectrometry Method. Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, Volume 2021, p.1 – 5.DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2014 (Scopus)
 5. Fedoryshyn D., Trubenko O., Dmytruk V., Fedoryshyn S., Humeniuk V. Peculiarities of geological structure of neogenic deposits of Haiv gas deposit and their influence on filtration capacity parameters. European Association of Geoscientists & Engineers Conference ProceedingsGeoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6 https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521044 (Scopus)
 6. Humeniuk, V., Kaziuka, N., Sheketa, Y. (2021). Socio-Demographic Factors influencing the Sustainable Development of Carpathian Euroregion: Case of Tourism Development. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(1): 106-122. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040108 (Web of Science BIOSIS Previews).
 7. Sytnyk N., Humeniuk V., Sych O.,Yasinovska I. Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2020. Vol. 11, No. 1, P.31-43.    DOI: https://doi.org/10.24193/JSSP.2020.1.04 (Scopus, Web of Science)
 8. Humeniuk V. (2019), Financial security of enterprises in resort and recreation sphere, Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol 1, No 28 P.87-94. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.164013 (Web of Science).

 

Статті у виданнях категорії Б та інших виданнях

 1. Гуменюк В., Костенко Г., Запухляк І. Фінансовий потенціал курортно рекреаційних територій Причорномор’я. Фінанси України. 2023. № 9. С. 118–128.
 2. Гуменюк В., Казюка Н., Шекета Є., Семирга Л. Інформаційні технології як засіб модернізації туроперейтингу й інноваційного розвитку готельно-ресторанної справи. Галицький економічний вісник.  Випуск 2 (81). 2023.  С. 106-114. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02
 3. Казюка Н.П.,  Гуменюк В.В., Семирга Л.І., Бєлан О.В. Міжнародні інформаційні технології та їх роль в підвищенні ефективності організації готельно-ресторанної справи. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.  Випуск 19 Том 2. 2023.  С. 29-41. DOI: 10.15330/apred.2.19.29-41
 4. Семирга Л.І., Хомин В.Р., Казюка Н.П., Гуменюк В.В. Формування екологічних компетентностей фахівців з міжнародного готельно-туристичного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.  Випуск 19 Том 1. 2023.  С. 289-298. DOI: 10.15330/apred.1.19.288-298
 5. Semyrga, L., Humeniuk, V., Kaziuka, N., Mykytyn, V., & Steliga, I. (2023). Security of Hotel and Tourism Business under Martial Law: A Case of Anti-Crisis Situational Management. Investments: practice and experience6, 93–99. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.6.93
 6. Дмитрук В. В., Гуменюк В. В. Генезис ціннісно зорієнтованого управління: міждисциплінарний і галузевий аспекти. Економічна теорія та право. 2022. №1 (48). С. 29–43. DOI: 10.31359/2411-5584-2022-48-1-29.
 7. Nikolaiets K., Umantsiv Y., Humeniuk V. The impact of non-economic coercion on the economic activity of agricultural producers in the late 1920s - early 1930 in Ukraine. Transformacje. 2022. Vol. 3, no. 114. P. 89–106. URL: http://surl.li/fkakt.
 8. Umantsiv, Yu. M., Humeniuk, V. V., & Kravchuk, O. O. (2021). Formation of the economic component of professional intellect of future lawyers: a competence vector. Economic Theory and Law, 4 (47), 116–129. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-47-4-116.
 9. Humeniuk V., Semyrga L., Umantsiv H. Economic Behaviour of Singles’ Consumers in the Tourism Services Market. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. P. 139-149. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.17
 10. Humeniuk V., Shtan M. Concepts of Regulation of Resort and Recreational Services Pricing in the Conditions of Globalization. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. – P. 428-438. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.50
 11. Levandivskyi O., Humeniuk V., Kaziuka N. Capital investments of agricultural producers in the globalization conditions // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifi cal and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova]. – Baku – Banska Bystrica – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. 616 p., P. 540-549.
 12. Гуменюк В.В. Солоджук Т.В. Валютне регулювання в системі чинників активізації зовнішньої торгівлі. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С.11-27. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Economic-Theory-and-Law-2-2019.pdf
 13. Гуменюк В., Кісь С., Солоджук Т., Кісь Г. Перспективи розвитку фінасових комунікацій банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 16–21. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_ 2019/5.pdf
 14. Запухляк І.Б., Кісь С.Я., Гуменюк В.В., Кісь Г.Р. Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 16–19.  URL:http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/5.pdf
 15. Гречаник Б.В., Гуменюк В.В., Кісь С.Я. Компаративний аналіз готельних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6842.
 16. Гуменюк В.В. Економічна безпека курортно-рекреаційного туризму. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7174

 

Матеріали конференцій

 1. Гуменюк В.В., Костенко Г.П., Семирга Л.І. Математичний інструментарій діагностування цінності партнерства в діловому туризмі. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2023 р. Одеса: ОНЕУ, 2023. С. 537-538.
 2. Гуменюк В.В., Семирга Л.І., Ямчук Д.А. Менеджмент готельно-туристичного бізнесу: кращі практики та рекомендації з досвіду організації міжнародного курортно-рекреаційного форуму. Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали шостої міжнар. наук.–практ. конф., 28-29 вересня 2023 р. – відпов. за випуск д.е.н., проф. Кузнецова І. О. – Одеса – C.105-107.
 3. Гуменюк В., Казюка Н. Напрями підвищення ефективності організації готельної справи з використанням управлінської технології блокчейн. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 31 берез. 2023 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 161–163. – Назва з титул. екрану. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/40711?show=full
 4. Гуменюк В. В. SWOT-аналіз розвитку готельно-курортної індустрії Карпатського регіону. Пріоритетні напрями наукових досліджень в Україні в умовах воєнного стану: Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції до Дня науки в Україні, Київ, 19 травня 2023 р. – К.: КТГГ, 2023. – С. 356-359.
 5. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Доброчесність як інструмент освітньо-наукового менеджменту та інституційної безпеки організаційного розвитку. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 груд. 2022 р. Київ, 2022. С. 46-47.
 6. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Державна політика у курортно-рекреаційній сфері: концепт управління змінами в умовах воєнного стану. Стратегічні орієнтири розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 липня 2022 р.). ЦФЕНД, 2022. С.11-13.
 7. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Концептуалізація антикризового управління безпекою готельно-туристичного бізнесу. Збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України. Економічна безпека: міжнародний і національний рівень: за матеріалами І-ї науково-практичної конференції (м. Харків, 27травня 2022 року) / за ред. С. В. Глібка, І. В. Яковюка, О. О. Петришина. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022. Електронне наукове видання. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/gumenyuk-semirga.doc
 8. Гуменюк В.В. Особливості формування та використання туристично-рекреаційного потенціалу Трускавецької територіальної громади в умовах геодинамічних процесів. Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. Вип. 14: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності” (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 26 травня 2022 р.) /редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. 2022. С.76-79.
 9. Гуменюк В.В. Міжнародний туризм і сфера послуг гостинності: чинники турбулентності й інструменти відновлення стійкості. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт., 2022 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С.258-260.
 10. Гуменюк В.В., Гуменюк М.В. Інтеграційний менеджмент  нафтогазовидобувних підприємств. Матеріали Міжнародної конференції "Нафтогазова енергетика", 21-24 вересня 2021 р. – Івано-Франківськ, 2021.  С.278-280.
 11. Гуменюк В.В. Економічний потенціал використання природної та  історико-культурної спадщини краю у міжнародному туризмі. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. Інтернет конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С.285-286.
 12. Гуменюк В.В., Дмитрук В.В. Актуальні проблеми менеджменту газових родовищ у контексті активізації інноваційних процесів.  Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С.126-128.
 13. Гуменюк В.В. Вектор відповідального розвитку в державному управлінні економікою знань. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової парадигми тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29.05.2019). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 76‒78.
 14. Гуменюк В.В. Кореспонденція міжнародного туризму у платіжному балансі. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29.03.2019). Дніпро: Національна металургійна академія України, 2019. URL: https://nmetau.edu.ua/ua/mnews/i6/p0/e3180
 15. Гречаник Б.В. Гуменюк В.В., Кісь С.Я. Інноваційний вектор управління  конкурентоспроможністю курортних готелів. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21.01.2019). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. URL: http://www.donnuet.edu.ua

 

Контакти

ІФНТУНГ, вул.Карпатська 15, 5 корпус, каб. 5214.

E-mail: volodymyr.humeniuk@nung.edu.ua