Габльовська Надія Ярославівна

Габльовська Н
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Метрологія та вимірювальна техніка», кваліфікація інженер з метрології та вимірювальної техніки

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри ЕЕМ

Загальна інформація

Доцент кафедри ЕЕМ ІФНТУНГ

акінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2001р.  Спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка», кваліфікація інженер з метрології та вимірювальної техніки".

Навчальна робота

Електротехнічні матеріали

Електротехніка та електропостачання

Технічна електродинаміка

Основи електротехніки (АКП)

Електротехніка та електроніка (ГМ, ПМІ)

Наукова діяльність

Тема дисертації: Вдосконалення методу контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 07.06.07.

Диплом ДК№049785 від 03.12.2008р. Тема: «Система контролю розвитку мікротріщин у металічних  напружено-деформованих конструкціях»

Доцент кафедри електротехніки: 12ДЦ№041308; 2015р.

Напрям досліджень: 

Контроль зародження та розвитку тріщин у напруженно-деформованих конструкціях.

Стажування:

1. Studia podyplomowe Metrologia w Przemysle w Wyzszej Szkole Zarzadzania. Ochrono Pracy w Katowicach (Республіка Польща)

2    Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, в рамках проекту Creative Spark (партнерство EV16043U1W). Використання логіко – структурного підходу при написанні грантових заявок, Сертифікат №СS21 – 0028, 17.02 – 22.03.2021

3. Tesol training international, Clobal Executive Search sp. z o.o., Certificate. New approaches to the evaluation of energy efficiency and energy saving systems as one of the components in the innovative model of state development, US0012308934, 10.01.2021 – 20.04.2021

4. Пройшла стажування у службі підстанцій АТ «Прикарпаттяобленерго» в період з 8 червня по 29 липня 2022 року, тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС) згідно з наказом №70/4 від 01.06.2022 р.

5. International Interdisciplinary Winter School “Smart Public Space in Prosument Energy Transition” в Сілезькому технологічному університеті у м. Глівіце (Польща) (Silesian University of Technology. Gliwice, POLAND), яка відбувалася в період з 01.02.2023 по 10.02.2023.  Сілезький технологічний університет

Сертифікат на знання мови

Certificate of proficiency in English, Upper- Intermediate – B2, Warsaw, Poland, Szkola Jezykow Obcych “SayHello School”, 29.04.2021

 

https://orcid.org/0000-0001-6204-9713 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58249430600

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Nadiia-Hablovska-2165878316

Вибрані публікації

Останні наукові праці:

1. Зміна напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів при бандажуванні / Н.Я. Габльовська, А.П. Олійник, Х.В. Паньків, Б.С. Незамай, С.М. Швець // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. В. Даля. – 2014. - № 5(212) Ч.1 – С.127-130.

2. До питання можливості виявлення глибини залягання мікродефекту при двосторонньому доступі до зони контролю елементів металевих конструкцій, що перебувають під дією навантажень / Н.Я. Габльовська, М.А. Кононенко, Т.І. Луцишин, Д.С. Румежак // Системи обробки інформації. – 2015. - № 6 (131). – с. 32-35.

3. Розрахунковий  метод оцінювання якості різьбової частини труб нафтового сортаменту. ./ М.А. Кононенко, Н.Я.Габльовська //Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – 2016. - №6 (143). – С. 65-68.

4. Габльовська Н.Я. До питання врахування психологічних закономірностей сприймання навчального матеріалу студентом при проведенні експериментальних досліджень при вивченні дисциплін за дистанційною формою навчання./ М.А. Кононенко, Н.Я.Габльовська // Вісник  Східноєвропейського національного університету ім. В.Даля. – 2014. - № 18 (207). Ч.2 – С.156 – 160.

5. Габльовська Н.Я. Результати досліджень зміни якісних показників різьбової частини насосно-компресорних труб в процесі експлуатації. ./ М.А. Кононенко, Н.Я.Габльовська // Вісник  Східноєвропейського національного університету ім. В.Даля. – 2013. - № 16(205). – С.126 – 130.

6. Н.Я.Габльовська. Дослідження зміни зведеного показника якості різьбової частини труб НКТ від найбільш вагомих показників та їх зміни протягом експлуатації/ М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. - Dubai, UAE, 2017. - №7(23), Vol.2. - P.40-44

7. Я. М Скляр, М. А. Кононенко, Н. Я Габльовська - 2017 До питання оцінювання необхідної точності вимірювання геометричних параметрів різьби труб НКТ

8. С.  П Яцишин, Н. Я Габльовська.Поверхнева температурна діагностика зародження мікротріщин у напружено-деформованих металах, 2019.

9. Габльовська Н.Я. Дослідження зміни зведеного показника якості різьбової частини труб НКТ від найбільш вагомих показників та їх зміни протягом експлуатації/ М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. - Dubai, UAE, 2017. - №7(23), Vol.2. - P.40-44.

10. Габльовська Н.Я. Напрямки вдосконалення термодинамічної моделі перед дефектного стану елементів металевих конструкцій, що перебувають у напружено-деформованому стані / М.А. Кононенко, Н.Я.Габльовська, Д.С. Румежак // Материали за 11-а международна научна практична конференція, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2015. Том 19, Технологии. - София, «Бял ГРАД-БГ» ООД – с.13-15.

11. Габльовська Н.Я. Аналіз можливості застосування коефіцієнту Трапезнікова для комплексного оцінювання якості різьбової частини труб НКТ за ГОСТ 632-80 в процесі експлуатації / М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська // Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Прикладні науково-технічні дослідження». - Івано- Франківськ. - 05-07 квітня 2017 р. - с.131.

12. Габльовська Н.Я. Використання комп’ютеризованої системи для комплексного моніторингу зміни інформативних параметрів від джерел енергопотоків в матеріалі конструкції, що перебуває під дією навантажень. ./ М.А. Кононенко, Н.Я.Габльовська // Збірник матеріалів І Всеукр. конф. «Теоретико-практичні проблеми використання математичних мето-дів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». – Київ. - 19 травня 2017р.- с.125-126.

13. Hablovska N. On the question of estimation the error and uncertainty of the results of photometric measurements / N. Hablovska, N. Beharuk, M. Kononenko // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 2».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. –с. 22-25.