Гречаник Богдан Васильович

Гречаник Богдан Васильович
Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Управління  місцевим економічним розвитком
Інновації та інноваційна діяльність

Державні нагороди

Грамота Івано-Франківської обласної ради (2006 р.)
​​​​​​​Професійний досвід: Понад 20 років викладацької роботи у закладах вищої освіти
Громадська діяльність: Понад 20 років активної участі у проєктах місцевого економічного розвитку

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Публічні закупівлі
Європейська регіональна політика
Децентралізація та регіональний розвиток
Фінансовий менеджмент
Управління змінами та інновації в публічному управлінні
Стратегічне управління
Проєктний менеджмент

Наукова діяльність
Вибрані публікації

1. Особливості використання спеціалізованих інформаційних систем (ІС) в процесах управління вітчизняними підприємствами / Б.В. Гречаник, В.А. Лагдан. // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтогазовій промисловості”, Випуск 1 (9). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – Вип. 1 (11). – 156 с.
2. Природні монополії: проблеми функціонування та реорганізації в контексті розвитку нафтогазової промисловості // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтогазовій промисловості”, Випуск 2 (14). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – Вип. 2 (14). – 156 с.
3. Імплементація енергетичних хартій (третього енергопакету) країн ЄС в енергетиці України: проблеми та перспективи // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтогазовій промисловості”, Випуск 1 (15). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – Вип. 1 (18). – 76 с.
4. Компаративний аналіз готельних інновацій. Б.В. Гречаник, В.В. Гуменюк, С.Я. Кісь .[Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6842 (дата звернення: 31.01.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.46
5. Децентралізація та очікування мешканців громад. / С.М. Васильченко, Б.В. Гречаник  // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія “Економіка”. Випуск 14.  Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, – 2019. – 252 с.]

Методичні матеріали:
1. Гречаник Б.В. Регіональна соціально-економічна політика: Навч. посіб. / Б.В. Гречаник, Г.В. Васильченко, М.В. Канавець. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. — 404 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник (лист (№1/11-6429 від 08.05.12).
2. Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М.О. Данилюка. 2-е видання / М. Данилюк, Р. Бойчук, Б. Гречаник, В. Гречаник. — Львів: “Магнолія 2006”, 2013. — 328 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки
3. Особливості формування та реалізації державної інноваційної політики. Навчально-методичний посібник. — Івано-Франківськ, ІФОЦППК. 2018. – 90 с.

Тези та матеріали конференцій:
1. До питання інвестиційно-інноваційних систем [Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (Луцьк, 24-25 травня 2017 р.): Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. Л.Г. Ліпич –– Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 208 с.]
2. Особливості класифікації інновацій у сфері готельного господарства [Електронний ресурс]. [Innovative development of science and education / Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Athens, Greece. (26-28 April 2020)] – Publishing House, Athens, Greece. 2020. – 620 c. Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPME…
3. Проблеми управління реформами місцевого самоврядування в Україні [Державне управління в Україні: виклики та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р.) – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. – 124 с.
4. Особливості програмування місцевого соціально-економічного розвитку [Електронний ре-сурс]. [Science, society, education: topical issues and development prospects / The 6th International scientific and practical conference (May 10-12, 2020)]. – SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. – 1125 c. Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUC…
5. Основні чинники управління змінами в соціально-економічних системах [Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30 травня 2020 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2020. – 152 с. (С. 64 – 67).

Контакти