Грабовський Роман Степанович

Грабовський Р.
Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, професор

Загальна інформація

Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Напрямки наукових досліджень:


- визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металу об’єктів тривалої експлуатації із урахуванням дії експлуатаційних чинників;

- вивчення впливу різних корозивних середовищ на циклічну та статичну тріщиностійкість металу об’єктів тривалої експлуатації;

- дослідження процесів зародження корозійних пошкоджень та утворення і розвитку поверхневих тріщиноподібних дефектів;

- оцінювання умов руйнування об’єктів тривалої експлуатації;

- оцінювання та прогнозування роботоздатності об’єктів тривалої експлуатації.

Автор 99 наукових праць, з них:

88 – наукових праць,

11 – навчальні та навчально-методичні праці.

Керівник науково-дослідної лабораторії кафедри будівництва та енергоефективних споруд:

„Механіка руйнування матеріалів та міцність елементів конструкцій у експлуатаційних середовищах”.

Вибрані публікації

– Дмитрах І. М. До оцінки допустимої глибини тріщиноподібних дефектів у трубопроводах енергоустав / І. М. Дмитрах, А. М. Сиротюк, Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2001. – Т. 37, № 5. – С. 69-74.
–  Грабовський Р. С. До оцінки кінетики росту втомних тріщин в стінках трубопроводів / Р. С. Грабовський, В. С. Лужецький, Т. М. Горб’як // Машинознавство. – 2005. – №4 (94). – С. 7-10.
–  Грабовський Р. С. Встановлення ресурсних можливостей тривало експлуатованих нафтогазопроводів / Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2009. – Т. 45, № 2. – С. 145–152. (Hrabovs’kyi R. S. Determination of the Resource Abilities of Oil and Gas Pipelines Working for a long Time // Materials Science. – 2009. – 45, № 2. – Р. 309–317.).
– Грабовський Р. С. Оцінка міцності нафтопроводу з корозійно-механічними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 3 (36). – С. 38-42.
– Грабовський Р. С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4 (37). – С. 71-82.
– Грабовський Р. С. Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів / Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – №1 (27). – С. 79-86.
– Крижанівський Є. І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – №1 (31). – С. 42–54.
– Крижанівський Є. І. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, О. М. Мандрик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 105-110. (Kryzhanivs’kyi, E. I., Hrabovs’kyi R. S., Mandryk O. M. Estimation of the serviceability of oil and gas pipelines after long-term operation according to the parameters of their defectiveness // Materials Science. – 2013. – 49, № 1. – Р. 117-123.).
– Крижанівський Є. І. Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, І. Я. Федорович, Р. А. Барна // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 1. – С. 13-19.
– Hrabovskyy R. Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline / R. Hrabovskyy, M. Mazur, A. Hrytsanchuk, V. Habinskyy // Scientific journal of the TNTU – 2017. – № 3. – P. 38-48.
– Крижанівський Є. І., Грабовський Р. С., Витязь О. Ю.  Врахування геометрії корозійно-втомних тріщин в оцінюванні залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації  // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 40–47.