Грабчук Андрій Богданович

Грабчук Андрій Богданович
Alma mater

Львівський державний інститут фізичної культури

Спеціальність

Фізичне виховання

Кваліфікаційний рівень

Магістр з фізичного виховання і спорту

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, старший викладач

Загальна інформація

З 1986 до 1989 року навчався в ЗОШ № 11, а з 1989 до 1994 року навчався в ЗОШ № 23. В цьому ж році вступив на перший курс Івано-Франківського технікуму фізичного виховання і спорту, який згодом був реорганізований у Коледж фізичного виховання і спорту. На другому курсі виконав норматив ІІ-го розряду з плавання. Закінчивши коледж фізичного виховання і спорту, в 1997 році вступив до Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника на ІІІ курс. На IV курсі виконав норматив І-го розряду з плавання. Закінчив університет у 2000 році.

Навчаючись на V-му курсі був призначений на посаду вчителя фізичної культури в ЗОШ № 21, де працював до 2004 р. В 2001 році вступив до магістратури Львівського державного інституту фізичної культури, який закінчив у 2002 році. З 2004 до 2007 рр. працював керівником гуртків в Івано-Франківському обласному державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді.

В 2004 році вступив до аспірантури Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, тема дисертаційного дослідження «Шляхи оптимізації загальної та спеціальної фізичної підготовки юних туристів».

З 2007 року  призначений на посаду викладача фізичного виховання кафедри фізичного виховання та спорту. З 2010 року виконує громадську роботу «Відповідальний за науково-дослідну роботу» на кафедрі.

Навчальна робота

Фізичне виховання і спорт

Вибрані публікації
1. Федьків А., Крижанівський В., Грабчук А. Вплив ритмічної гімнастики на фізичні показники студенток не профільного вузу. с. 173-177 Фізична культура, спорт та здоров"я нації. Збірник наукових праць. Вип. 3(22) Вінниця ТОВ "Планер", 2017
2. Грабчук А., Зазаркевич Т. Порівняльна характеристика впливу спортивних туристських походів першої та другої категорій складності на організм школярів 12-13 річного віку с. 331-336 Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 грудня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Вип. 5.
3. Улізько В.М., Грабчук А.Б., Кушнір В.В.  Вплив спортивних туристських походів на фізичний розвиток дітей середнього шкільного віку Електронне  наукове фахове видання:«Спортивна наука України»-№1. – Львів:Режим доступу:http//www.nbuv.gov.ua. 2010.- №1. – С.86-92
4. Улізько В.М., Кушнір В.В., Грабчук А.Б. Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу  Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№5. – С.155-158
5. Грабчук А.Б. Вплив профілактора Євмінова на покращення постави студентів студентів спеціального медичного відділення V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магастрів та аспірантів ЛНУ ім.. І. Франка 2014 р.  – с. 169-175

Influence of psychophysiological factors on the effectiveness of competitive activity of volleyball players (girls) aged 16 to 18 Journal of Physical Education and Sport  ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 4), Art 326 pp 2392 – 2399, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051  © JPES