Габльовський Богдан Богданович

Додаткова інформація
Фото Габльовський Б.Б.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2002

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Просторове інтегральне геолого-геофізичне моделювання будови геологічних середовищ

Навчальна робота

Нафтогазопошукова геофізика, Основи геофізики, Фізика Землі, Ядерна геофізика та радіометрична розвідка, Екологічна геофізика та радіоекологія, Методологія наукових досліджень.
 

Наукова діяльність

25.01.13 захист кандидатської дисертації:  "Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності"

Вибрані публікації

1. Tsiupiak, A.I., Anikeyev, S.G., Hablovskyi, B.B. [2019] Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2019, DOI: 10.3997/2214-4609.201902040 (13-16 May 2019, Kiev, Ukraine, 15527)
2. Anikeyev S.G., Bagriy S.M., Hablovskyi B.B. Imitation modelling technology for gravity inversion cases // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology», № 51. – 2019, P. 8 – 25, Published 2020-01-18. doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-01

3. Петровский А.П. О сходимости итерационных процессов при решении обратных задач геофизики в критериальной постановке / А.П. Петровский, Т.А. Федченко, В.Н. Суятинов, Б.Б. Габлевский // Геофиз.журн. – 2008. - №3. – С.66-74.
4. Петровський О.П. Обґрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об’єктів в умовах північно-західної частини шельфу Чорного моря на основі сейсмогравітаційного моделювання / О.П. Петровський, Б.Б. Габльовський, Н.С. Ганженко, Т.О. Федченко // Науковий вісник Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу. –Івано-Франківськ: Факел, 2009. – С. 26-33.
5. Габльовський Б.Б. Апріорна просторова сейсмогравітаційна модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря-перший крок до розуміння / Б.Б. Габльовський, Т.О. Федченко, О.П. Петровський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.   2010. -№2 (35) – С.9 – 16. 
6. Петровський О.П. Прогноз нафтогазоносності відкладів осадового чохла північно-західного шельфу Чорного моря / О.П. Петровський, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський // Науковий вісник Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу. – 2010.   №4 (26) – С. 12-20. 
7. Петровський О.П. Новий погляд на перспективи нафтогазоносності та геологічну будову північно-західного шельфу Чорного моря за результатами інтегрального сейсмогравітаційного 3D гео-моделювання / О.П. Петровський, Б.Л. Крупський, О.Ю. Зейкан, В.В. Гладун, П.М. Чепіль, П.М. Мельничук, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський та ін. // Нафтова і газова промисловість. – Київ: 2011.   № 2. – С. 7-16. 
8. Габльовський Б.Б. Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності / Б.Б. Габльовський, О.П. Петровський, Т.О. Федченко, В.М. Суятінов // Геодинаміка. – Львів: 2011.   № 2(11). – С. 52-54.
9. Анікеєв С. Г. Імітаційне моделювання в структурній гравірозвідці / С.Г. Анікеєв, С.М. Багрій, Б.Б. Габльовський // Розвідка та розробка нафтогазових родовищ, № 2(71). – 2019. – С. 38-48. DOI: 10.31471/1993-9973-2019-2(71)-38-481.
 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: geophys@nung.edu.ua