Габльовський Богдан Богданович

Додаткова інформація
Фото Габльовський Б.Б.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2002

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Просторове інтегральне геолого-геофізичне моделювання будови геологічних середовищ

Навчальна робота

Нафтогазопошукова геофізика, Основи геофізики, Гравімагніторозвідка
 

Наукова діяльність

25.01.13 захист кандидатської дисертації:  "Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності"

Підвищення кваліфікації:

Вибрані публікації

1. Tsiupiak, A.I., Anikeyev, S.G., Hablovskyi, B.B. [2019] Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2019, DOI: 10.3997/2214-4609.201902040 (13-16 May 2019, Kiev, Ukraine, 15527)
2. Anikeyev S.G., Bagriy S.M., Hablovskyi B.B. Imitation modelling technology for gravity inversion cases // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology», № 51. – 2019, P. 8 – 25, Published 2020-01-18. doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-01

3. Петровский А.П. О сходимости итерационных процессов при решении обратных задач геофизики в критериальной постановке / А.П. Петровский, Т.А. Федченко, В.Н. Суятинов, Б.Б. Габлевский // Геофиз.журн. – 2008. - №3. – С.66-74.
4. Петровський О.П. Обґрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об’єктів в умовах північно-західної частини шельфу Чорного моря на основі сейсмогравітаційного моделювання / О.П. Петровський, Б.Б. Габльовський, Н.С. Ганженко, Т.О. Федченко // Науковий вісник Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу. –Івано-Франківськ: Факел, 2009. – С. 26-33.
5. Габльовський Б.Б. Апріорна просторова сейсмогравітаційна модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря-перший крок до розуміння / Б.Б. Габльовський, Т.О. Федченко, О.П. Петровський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.   2010. -№2 (35) – С.9 – 16. 
6. Петровський О.П. Прогноз нафтогазоносності відкладів осадового чохла північно-західного шельфу Чорного моря / О.П. Петровський, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський // Науковий вісник Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу. – 2010.   №4 (26) – С. 12-20. 
7. Петровський О.П. Новий погляд на перспективи нафтогазоносності та геологічну будову північно-західного шельфу Чорного моря за результатами інтегрального сейсмогравітаційного 3D гео-моделювання / О.П. Петровський, Б.Л. Крупський, О.Ю. Зейкан, В.В. Гладун, П.М. Чепіль, П.М. Мельничук, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський та ін. // Нафтова і газова промисловість. – Київ: 2011.   № 2. – С. 7-16. 
8. Габльовський Б.Б. Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності / Б.Б. Габльовський, О.П. Петровський, Т.О. Федченко, В.М. Суятінов // Геодинаміка. – Львів: 2011.   № 2(11). – С. 52-54.
9. Анікеєв С. Г. Імітаційне моделювання в структурній гравірозвідці / С.Г. Анікеєв, С.М. Багрій, Б.Б. Габльовський // Розвідка та розробка нафтогазових родовищ, № 2(71). – 2019. – С. 38-48. DOI: 10.31471/1993-9973-2019-2(71)-38-481.
 

Є Членом ГО «Спілка геологів України»

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: bohdan.hablovskyi@nung.edu.ua