Федоришин Сергій Дмитрович

Додаткова інформація
Фото Федоришин С.Д.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1998

Спеціальність

геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Доцент

Вчене звання

кандидат геологічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Методи дослідження порід-колекторів з низьким електричним опором у геологічному розрізі ДДЗ та Українських Карпат. Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складнопобудованих колекторів теригенних розрізів.

Навчальна робота

Елементна база геофізичних приладів, Прострільно вибухові роботи в свердловинах

Наукова діяльність

10.11.2010 захист кандидатської дисертації на тему "Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складнопобудованих колекторів теригенних розрізів".

Напрями наукової діяльності: Удосконалення методики визначення петрофізичних характеристик неогенового комплексу порід Передкарпатського прогину за геофізичною інформацією.

Підвищення кваліфікації:

Вибрані публікації

1. Fedoryshyn, D.D., Piatkovska, I.O., Trubenko, O.N., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. Improved methods of allocation reservoir rock from complex constructed geological sections by using mathematical statistics. 17th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects 2018. Kiev, Ukraine 14-17 May 2018. р. 5.
 2. Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. The factors of increased radioactivity in Neogene deposits within Bilche-Volytska zone precarpathian foredeep. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018.  р. 4.
3. Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. Criterion signs of oil and gas prospects in the rift zones. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018. р. 4.
4. Федоришин Д.Д. Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам’яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія“. Киїів:  – 2018. – № 2(81). – С. 39–43.
 5. D.D. Fedoryshyn, O.N. Trubenko, I.O. Piatkovska, S.D. Fedoryshyn Improvement the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (woc) and gas-water contact (gwc) by the results of neutron and electric methods / Geodynamics, JGD. 2019; 1(26)2019, № 1(26) : p. 90-95.
6. Федоришин Д.Д. Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин, Я. М. Коваль, Я.М. Фтемов// Геодинаміка. – Львів: Львівська політехніка. – 2016. № 2(21). – 134-144 с.
 

Є Членом ГО "Спілка геологів України"

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: serhii.fedoryshyn@nung.edu.ua