Дубей Ольга Ярославівна

Додаткова інформація
dubei
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОП – Газонафтопроводи та газонафтосховища)

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри видобування нафти і газу

Загальна інформація

 

В 2012р. закінчила ІФНТУНГ за спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища».

У 2012-2015 рр. навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю «Машини нафтової і газової промисловості», та працювала за сумісництвом асистентом кафедри нафтогазової гідромеханіки.

У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію і отримала диплом кандидата технічних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) та з жовтня 2018 року працює на посаді доцента кафедри видобування нафти і газу.

Автор 25 наукових публікацій (в тому числі є ті, які індексуються в наукометричній базі Scopus).

 

Навчальна робота

Технологія експлуатації нафтових свердловин

 

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової діяльності є підвищення ефективності процесів видобування нафти при використанні струминних апаратів.

 

Вибрані публікації

Статті:

  1. Паневник О.В. Визначення розподілу тиску і температури вздовж стовбура нафтової свердловини / Паневник О.В., Дубей О.Я. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: 2015. – №4 (148). –С. 98-103.
  2. Дубей О.Я. Методика визначення параметрів газорідинної суміші свердловини при її експлуатації штанговим насосом / О.Я. Дубей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2019. – №1. – С. 60-69.
  3. Dubei O. Analytical study of the efficient operation modes of oil-gas jet pumps used in oil wells / O. Dubei // AGH DRILLING, OIL, GAS. QUARTERLY. – Krakow, 2019. - Vol. 36. – №1, p. 19-29.
  4. Дубей О.Я. Дослідження впливу геометрії струминних апаратів на їх основні технологічні показники / О.Я. Дубей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2019. – №73. – С. 24-34.
  5. Грудз В.Я. Вимушені коливання відкритої ділянки магістрального газопроводу при проходженні нею очисного поршня / В.Я. Грудз, Т.Ф. Тутко, О.Я. Дубей //  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2020. – №75. – С. 7-15.
  6. Tutko T. Determination of Radial Displacement Coefficient for Designing of Thread Joint of Thin-Walled Shells / T. Tutko, O. Dubei, L. Ropyak, V. Vytvytskyi // Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. – 2021. – p. 153-162.

 

Матеріали конференцій:

  1. Дубей О.Я. Моделювання геометрії струминних апаратів для встановлення характерних параметрів, які визначатимуть раціональні режими їх експлуатації / О.Я. Дубей // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні». (27-29 березня 2018 р.). – Дніпропетровськ. – 2018. – С. 65.
  2. Дубей О.Я. Дослідження випливу конструктивних особливостей тандемних установок на ефективність процесу видобування нафти із свердловин з високим газовим фактором / О.Я. Дубей // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018». (24-27 квітня 2018 р.). – Івано-Франківськ. – 2018. – С. 117-118.
  3. Dubei O.Ya. Calculation of optimal inlet parameters for the working flow of the jet pump installed in the oil well / O.Ya. Dubei // “Science, Research, Development #11. Technics and Technology”. (29-30 Nov. 2018). – Rotterdam. – 2018. – V. 2, p. 62-64.

 

Контакти

olgadubej@gmail.com