Дубей Наталія Володимирівна

Дубей Наталія Володимирівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1990 р.

Спеціальність

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ, доцент

Наукові інтереси

Геологічна неоднорідність підземних сховищ газу

Загальна інформація

У 1985 р. закінчила Івано-Франківську СШ№11. У цьому ж році вступила на геологорозвідувальний факультет ІФІНГ.

У 1990 р. здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю "Геологія нафти і газу".

З грудня 1992р. по грудень 1995 р. навчалася в очній аспірантурі при ІФІНГ . У березні 1996 р захистила дисертацію.

Трудова діяльність:

– з серпня 1990 р. по листопад 1992 р. – інженер ІІ категорії НДС ІФІНГ;

– з вересня 1996 р. по квітень 1999р. – асистент кафедри ГРН;

– з травня 1999 р. по даний час – доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ при ІФНТУНГ.

Навчальна робота

Основи гідрогеології та інженерної геології. Підземні сховища газу України. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ.

Наукова діяльність

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ‟Геолого-промислові особливості створення підземних газосховищ у виснажених газових родовищах, пов’язаних з неоднорідними колекторами (на прикладі ПСГ Прикарпаття).

Напрями наукової роботи: геологічна неоднорідність пластів колекторів ПСГ Західноукраїнського регіону.

За час наукової діяльності опубліковано 37 наукових праць, з них 6 праць, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 8 у фахових виданнях, прийнято участь у понад 18 конференціях.

Вибрані публікації

1. Optimization of method for gas-dynamic research of wells / Trubenko A.O., Dubei N.V.  // XVІII Internationale Conference «Geoinformatical: Theoretical and Applied Aspects». 13-16 May 2019, Kyiv, Ukraina.

2. Дубей Н. Вплив геологічної неоднорідності пластів на роботу підземних газосховищ / Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2(85)/2019. – с. 65-71. Наукометрична база Web of science.

3. Дубей Н.В. Гідрогеологічні напрямки «Прикладної гідрогеології» /East European Science Journal №3(55). – 2020. – с.17-20. 

4. On the study of geological characteristics of underground gas storage objects / V.M. Maniuk, N.V. Dubei, I.R. Mykhailiv, A.P. Boiko  // XІX Internationale Conference «Geoinformatical: Theoretical and Applied Aspects». 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraina.

5. Factors affecting the value of oil and gas reserves in the bowels / M. O. KarpenkoI. R. MykhailivA. P. BoikoN. V. Dubei // XІX Internationale Conference «Geoinformatical: Theoretical and Applied Aspects». 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraina.

Контакти

nata0509@i.ua