Долішній Богдан Васильович

Б. В. Долішній
Alma mater

Івано-Франківський інститут  нафти і газу

Спеціальність

Автомобілі та автомобільне господарство

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри автомобільного транспорту

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень: енергозберігаючі технології на транспорті. 

Загальна інформація

Заступник директора Інституту інженерної механіки

Народився 20 серпня 1957 р. у с. Колодіївка, Тисменецького району, Івано-Франківської області.  У 1978 р. поступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу на спеціальність "Автомобілі та автомобільне господарство". Після закінчення інституту в 1984 р. залишився працювати на кафедрі. Навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю "Нафтогазопроводи,бази та сховища". В 2003 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів". З 2004 р. працює на посаді доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. У 2006 р. отримав вчене звання доцента вище вказаної кафедри.  

Навчальна робота

Долішній Б. В. читає лекційні курси з дисциплін "Автомобілі", "Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту", "Основи педагогіки та методики викладання". Крім того, керує курсовим проектуванням, магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів.

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень: енергозберігаючі технології на транспорті. Долішній Б.В. є автором більше 80 наукових праць, в тому числі 38 наукових статей, шість з яких включені до наукометричної бази Scopus.

Вибрані публікації

https://orcid.org/0000-0002-0242-614X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194590348

1. Composition and energy value research of pyrolise gases Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Panchuk, M.Šmigins, R.Dolishnii, B. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 628(1), 012008

2. Regularities of Wear of Metal-Polymer Friction Couples Under the Influence of Tribocurrents Kryshtopa, S.I.Prun’ko, I.B.Dolishnii, B.V., ...Bogatchuk, I.M.Mel’nyk, V.M. Materials Science, 2019, 55(2), стр. 187–194

3. Perspectives for developing and using the torrefaction technology in Ukraine Panchuk, M.Kryshtopa, S.Panchuk, A., ...Mandryk, I.Sladkowski, A. International Journal of Energy for a Clean Environment, 2019, 20(2), стр. 113–134

4. Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil Kryshtopa, S.Melnyk, V.Dolishnii, B., ...Zakhara, I.Voitsekhivska, T. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(10-100), стр. 1–8

5. Fuel economy raising of alternative fuel converted diesel engines Kryshtopa, S.Panchuk, M.Kozak, F., ...Mykytii, I.Skalatska, O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 4(8-94), стр. 6–13

6. Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels Kryshtopa, S.Panchuk, M.Dolishnii, B., ...Hnyp, M.Skalatska, O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 1(10-91), стр. 16–22

7. Experimental research on diesel engine working on a mixture of diesel fuel and fusel oils Kryshtopa, S.Kryshtopa, L.Melnyk, V., ...Prunko, I.Demianchuk, Y. Transport Problems, 2017, 12(2), стр. 53–63

8. The identity of slavyanskite with tunisite. Dolishnii, B.V. Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 1981, 110, стр. 96

Контакти

Долішній Б.В. - bdolishniy@gmail.com, 0675897859