ДЕЙНЕГА Руслан Олександрович

Дейнега
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Обладнання нафтових і газових промислів

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (інженер-механік)


 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

Наукові інтереси

Надійність машин нафтової і газової промисловості

ORCID ID: 0000-0003-1141-7672

 

Загальна інформація

У 2003 році закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Математика». Протягом 2003 – 2007 рр. працював у науково–дослідному інституті нафтогазової енергетики та екології ІФНТУНГ на посадах молодшого наукового співробітника та провідного фахівця.  Впродовж 2003 – 2008 р.р. паралельно навчався в ІФНТУНГ за спеціальністю «Обладнання нафтових та газових промислів». Протягом 2007 – 2010 рр. навчався в аспірантурі ІФНТУНГ та після її закінчення з 2011 працює асистентом кафедри нафтогазового обладнання.

 

Навчальна робота

1. Проектування гідроприводу.
2. Технічне обслуговування нафтогазового обладнання.
3. Нафтогазове обладнання
4. Машини і обладнання для видобутку нафти і газу
5. Нафтогазопромислові машини і комплекси
6. Нафтогазова механіка

 

Наукова діяльність

Напрям наукової роботи: надійність машин нафтової і газової промисловості.
Автор 12 патентів на винаходи серед яких:
1. Патент № 125921, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800265; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с. 
2 Патент № 125922, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800266; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с. 
3 Патент № 125915, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201713152; Заявл. 29.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. – 4 с.

 

Вибрані публікації

Автор та співавтор понад 90 наукових публікацій серед яких:
1 Артим В.І., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з'єднань бурильних труб. Молодий вчений. - 2017. - №11 (51). 
 2 V. І. ARTYM., O. Y. FAFLEI, V. V. MYKHAILIUK, A. V. SEMENCHUK, R. O. DEINEHA, I. I. YATSYNIAK. FEATURES OF CALCULATION OF DURABILITY OF MACHINE PARTS AND STRUCTURAL ELEMENTS UNDER CONDITIONS OF HIGH ASYMMETRIC LOW-AMPLITUDE LOADS. JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. - 2018. - №1 VOL.2. - P. 47-57 
3 Лях М.М., Концур І.Ф., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Канівець М.В. Аналіз технічних засобів для буріння з заданим вибійним тиском. ЛОГОС. Мистецтво наукової думки. № 5. 2019. С. 39-43. 
4 Федоляк Н., Лях М., Михайлюк В., Дейнега Р., Вакалюк В., Саладяк В. Вплив конструктивних особливостей вібросит на ефективність їх роботи. ЛОГOС. Мистецтво наукової думки. № 5. 2019. С. 44-46.
5. Федорович, Я. Т., Михайлюк, В. В., Дейнега, Р. О., Воржеїнова, А. О. Оптимізація конструкції клапана газомотокомпресора. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2016 - №2 – С. 71-76. 
6. Федорович, Я. Т.; Михайлюк, В. В.; Дейнега, Р. О.; Воржеінова, А. О. Дослідження протектора насосних штанг. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. – № 1 (62). – С. 25-34 
7. Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4(65). – С. 77-87. 
8. Аналіз сучасних конструкцій замкових з’єднань обважнених бурильних труб / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Нафтогаз. енергетика. – 2017. – № 2(28). – С. 22-30. 
9. Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг / В.В. Михайлюк, А. Р. Юрич, Р. О. Дейнега, Р. С. Кравчук, Р. А. Пінчак, Б. В. Харламов // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2018. - № 1(44). – С. 81-86.
10 Концур І.Ф., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Фафлей О.Я., Репало Д.С., Станович В.В. Дослідження та модернізація конструкції клапанного вузла бурового насоса. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2020 - №1(48) – С. 86-92.

Контакти