Давибіда Лідія Іванівна

davybida
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Екологія та охорона навколишнього середовища

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики, доцент

Наукові інтереси

Питання умов формування ресурсів підземних вод і гідрогеологічного режиму в природних і техногенно порушених умовах під впливом змін клімату, процесів експлуатації водоносних горизонтів, вивчення взаємозв'язків динаміки підземних вод із розвитком небезпечних екзогенних геологічних процесів, а також використання геоінформаційних систем і технологій у зазначених дослідженнях.

Загальна інформація

У 2008 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», отримавши кваліфікаційний рівень магістра. Протягом 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. 18.04.2013 захистила дисертацію кандидата геологічних наук (спеціальність 04.00.05 – геологічна інформатика) на тему «Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму ґрунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2018 році отримала звання доцента кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики. У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу працює з 2011 року, спочатку на посаді асистента, а з 2013 року і до тепер – на посаді доцента кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики. 

Член редакційної колегії фахового журналу "Нафтогазова енергетика" з 2019 року і по даний час.

Рецензент фахового журналу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» (з 2022 р.)

Рецензент журналу „Budownictwo i Architektura” (Польща, Scopus) – (з 2023 р.)

Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (з 2021 р.)

Експерт Національного Фонду досліджень України (з 2020 р)

 

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладає:

Є автором 35 виданих навчально-методичних праць (конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок тощо).

Наукова діяльність:

Є автором та співавтором більш, ніж 50 наукових публікацій, серед яких 29 індексуються у Scopus та/або Web of Science. 

Наукові профілі:

   scopus      publons      ORCID    scholar.google

Вибрані публікації:

 1. Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей / Е.Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда, С. М. Багрій, І. В. Чепурний // Мінеральні ресурси України . 2020. – № 4. – С. 30-37. https://doi.org/10.31996/mru.2019.4.30-37
 2. Давибіда, Л. І. Геоінформаційна оцінка ризику забруднення підземних вод Чернігівської області / Л. І. Давибіда, В. М. Подголов // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 59-68. DOI: 10.31471/2415-3184-2019-1(19)-59-68 
 3.  Давибіда, Л., &; Тимків, М. (2020). Геостатистичний аналіз і оптимізація державної мережі гідрогеологічного моніторингу в межах басейну Прип’яті (Україна). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (52), 35-50. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-03 
 4. Давибіда, Л. І. (2021). Аналіз можливостей і досвіду використання платформи GOOGLE EARTH ENGINE для вирішення задач моніторингу довкілля. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (2(24), 75–86. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-2(24)-75-86
 5.  Davybida, L., Wyczałek, I., & Plichta, A. . (2022). Using GIS and SDSS Tools in the Design of a Photovoltaic System for a Built-up Roof. Geomatics and Environmental Engineering, 16(4), 31–58. https://doi.org/10.7494/geom.2022.16.4.3
 6. Davybida L., Worsa-Kozak M., Górniak-Zimroz J., Michalak A. Spatial and Temporal Trend Analysis of Meteorological, Hydrological and Hydrogeological Data (by the Example of the San River Basin). – Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», Oct 2021, Volume 2021, p.1 – 5. https://doi.org/10.3997/2214- 4609.20215K3039
 7. Assessment of Observation Network and State of Exploration as to Groundwater Dynamics within Ukrainian Hydrogeological Province of Dnieper River / L.I. Davybida, E. D. Kuzmenko // Geomatics and Environmental Engineering, 12(2), 2018. – pp. 19-31.
 8. Hydrogeological Conditions and Natural Factors Forming the Regime of Groundwater Levels in the Ivano-Frankivsk Region (Ukraine) / L Davybida, D Kasiyanchuk, L Shtohryn, E Kuzmenko, M Tymkiv // Journal of Ecological Engineering, Issue 19(6), 2018. – pp. 34-44.
 9. S. M. Bagriy, L. I. Davybida, E. D. Kuzmenko. Spatial modeling and prediction of environmental situation when filling Dombrowski quarry: GIS approach. Науковий вісник НГУ №2 (158), 2017. – С. 106-111.
 10. Design of digital hydrogeological models for the territory of the Stebnyk deposit of potassium salt [Електронний ресурс]: (матеріали 18-ї Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти») / Давибіда Л., Кузьменко Е., Карпінський Б., Багрій С., Чепурний І. – Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики, 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902133;  DOI: https://doi.org/ 10.3997/2214-4609.201902133
 11. Geoinformation analysis and modelling groundwater conditions within the Ivano-Frankivsk region (Ukraine) [Електронний ресурс]: (матеріали 18-ї Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти») / Давибіда Л., Карпінський Б., – Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики, 2019. – – Режим доступу до ресурсу: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902086; DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902086

Участь у міжнародних проектах:

2020 рік - лауреат нагороди імені Івана Виговського (Польща), в рамках якої здійснено науково-дослідне стажування в університеті «Вроцлавська Політехніка» (08.02-08.04.2021р.) та спільно з науковцями факультету геоінженерії, гірництва і геології реалізовано проект на тему "Інтерпретація багаторічної мінливості рівнів підземних вод під впливом змін клімату в межах транскордонних територій Польщі та України", а також - науково-дослідне стажування на факультеті цивільної інженерії і транспорту університету «Познанська Політехніка» (18.10-18.12.2021р.), під час якого виконано проект "Застосування інструментів GIS i SDSS для проектування розміщення сонячних панелей на забудованому даху".

2023 рік - лектор міжнародної англомовної літньої школи з технологій супутникового моніторингу Землі (The International Summer School on Remote Sensing).

Громадська діяльність: 

 

Контакти

lidiia.davybida@nung.edu.ua