Данилейчук Руслан Богданович

Данилейчук Р.Б.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2001 р.

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра теорії економіки та управління, доцент

Наукові інтереси

державна підтримка малого бізнесу; розвиток регіональної інфраструктури малого підприємництва

Загальна інформація

З 1993 по 1998 р. навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «Фізика». З 1995 по 2001 р. навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію інженер-економіст.

З 2001 р. працював на кафедрах «Економічної теорії» та «Теорії економіки та управління» ІФНТУНГ. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Реалізація державної політики підтримки розвитку інфраструктури малого бізнесу» та отримав диплом кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством (ДК № 019728) у 2014 р.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії економіки та управління (АД №005101) у 2020 р.

 

Навчальна робота
 • Макроекономіка
 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
Наукова діяльність

Тема дисертації: Реалізація державної політики підтримки розвитку інфраструктури малого бізнесу, 2013 р.

Напрями наукової роботи

 • фінансово-кредитне забезпечення малого підприємництва та інфраструктури його підтримки;
 • особливості державного регулювання малого підприємництва в умовах кризи;
 • напрями регіональної політики щодо підтримки фінансової стійкості суб’єктів інфраструктури малого бізнесу;
 • управління сталим розвитком сільських територій;
 • основні напрями державної політики підтримки розвитку регіональної інфраструктури малого підприємництва;
 • напрями підвищення ефективності функціонування інститутів малого бізнесу країни.
Вибрані публікації
 1. Данилейчук Р.Б. Solution of economic problems of the region as the main activity of local self-government bodiesю. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
 2. Данилейчук Р.Б. Фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”). 2018. Вип. 1 (17). С. 62-72.
 3. Данилейчук Р. Б. Використання програм державно-приватного партнерства в сфері енергозбереження та розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу. Економічний форум. 2016. № 2.
 4. Данилейчук Р. Б. Використання функціонально-вартісного аналізу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу. Економічний форум.  2016. № 4. С. 140-146. 
 5. Romanko O.P., Savchyn I.Z., Kritsak Y.O., Danyleichuk R.B. and Kis S.Y. Ensuring the effectiveness increase of regional competitiveness management based on the usage of innovation and investment activities indexes. Contents lists available at Growing Science Management Science Letters. 2019. P. 1119-1130. URL: http://www.growingscience.com/msl/ Vol9/ msl _2019_ 83.pdf 
Контакти