Чернова Мирослава Євгеніївна

Чернова Мирослава Євгенівна
Мирослава
Alma mater

Чернівецький ордена Трудового

Червоного Прапора державний університет

Спеціальність

Фізика

Кваліфікаційний рівень

Фізик, викладач

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ,

професор кафедри загальної та прикладної фізики

Наукові інтереси

Фізичні процеси

при бурінні глибоких

нафтогазових свердловин

Загальна інформація

Народилася 22 січня 1962 року у місті Калуш на Івано-Франківщині (за прізвищем батька - Сімків). Навчалась у Калуській  СШ №5 (1969-1979рр.). По закінченні школи працювала три роки в дослідній лабораторії метрології ВО «Хлорвініл» (м. Калуш). У 1982 році вступила на фізичний факультет (стаціонарно) до Чернівецького державного університету (тоді - ордена Трудового Червоного Прапора, а тепер - ім. Юрія Федьковича), де отримала кваліфікацію «Фізик, викладач», завершивши навчання на кафедрі теоретичної фізики.

Навчальна робота

Протягом 1987-1988 навчального року працювала вчителем фізики та астрономії в одній з чернівецьких середніх шкіл, а впродовж 2-х наступних років (1988-1989) працювала молодшим науковим співробітником на кафедрі експериментальної фізики Чернівецького державного університету.

Переїхавши до м. Івано-Франківськ у грудні 1989 року, розпочинає роботу в ІФІНГ ( тоді - Івано-Франківський інститут нафти і газу) на кафедрі фізики інженером-демонстратором (демонстрація відеофільмів та дослідів на лекціях з фізики). У 1993 році вступає до очної аспірантури цього ж інституту за спеціальністю 05.15.10. – Буріння свердловин. Тут же захистила кандидатську дисертацію і продовжує працювати на кафедрі фізики на посаді доцента. Володіючи знаннями і фізики, і процесів у бурінні нафтогазових свердловин, дуже доступно і професійно читає лекції з фізики найбільшим потокам ВУЗу за спеціальностями «Нафтогазова справа» і «Гірництво», у той же час випускає порядку 10-ти посібників з грифом Міністерства освіти України для студентів цих спеціальностей, за що й отримала звання «Відмінник освіти України». У той же час стає член-кором Спілки буровиків України. Таким чином навчальна робота Мирослави Євгеніївни та її наукова робота тісно переплітаються.

 

Наукова діяльність

Поєднання знань фізика і розуміння фізичних процесів у бурінні свердловин дає можливість Черновій М.Є. плідно працювати в науковому напрямку, отримавши понад 60-ть наукових праць, з них 10 патентів. Ця плідна праця виливається в захист докторської дисертації (без відриву від основної роботи) у листопаді 2019 року, за тією ж спеціальністю, що й кандидатська робота. Донині продовжує плідно працювати в ІФНТУНГ на кафедрі загальної та прикладної фізики на посаді професора кафедри.

Вибрані публікації

1) Б.О.Чернов, Т.О.Кріцак, М.Є.Чернова, О.Є.Федоров Збірник тестових завдань для абітурієнтів. (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2005. С.573.

2) Б.О.Чернов, Т.О.Кріцак, М.Є.Чернова, О.Є.Федоров Збірник задач з фізики для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів та підготовчих відділень вищих освітніх закладів. (надано гриф МОНУ) Коломийська міська друкарня. 2006 С.219.

3) М.Є. Чернова Лекційний курс з фізики для спеціальностей «Нафтогазова справа». Ч.1 «Механіка твердих тіл, рідин і газів» (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2008 С.217.

4) М.Є. Чернова Лекційний курс з фізики для спеціальностей «Нафтогазова справа». Ч.2 (надано гриф МОНУ) «Електрика, магнетизм, оптика, елементи квантової фізики» Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2009 С.294.

5) М.Є. Чернова Навчальний посібник «Фізика» ч.1 «Механіка твердих тіл, рідин і газів» (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2011 С.228.

6) М.Є. Чернова, Т.О.Кріцак (за загальною редакцією проф. Б.О. Чернова) Навчальний посібник Збірник задач з фізики. (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2011 С.392.

7) М.Є. Чернова, Б.О. Чернов, В.Б. Гевик Навчальний посібник «Фізика» ч.2 «Електрика, магнетизм, оптика, елементи атомної і квантової фізики». (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2014 С.294.

8) М.Є. Чернова Навчальний посібник «Фізика» ч.2 «Електромагнетизм, коливання та хвилі». (надано гриф МОНУ) Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2016 С.290.

9) М.Є. Чернова, Б.О. Чернов, В.Б. Гевик Навчальний посібник «Фізика» ч.3 «Елементи хвильової оптики, атомної та ядерної фізики» Івано-Франківськ ФНТУНГ, «Факел» 2016 С.176.

10) М.Є. Чернова Двомовний збірник задач з фізики (українсько-англійський) (надано гриф ІФНТУНГ). ІФНТУНГ 2019. С.434.

11) М.Є. Чернова Двомовний навчальний посібник (англійсько-український) «Як розв’язувати задачі з фізики (How to resolve problems in physics) (в 2-х частинах) Ч.1 (надано гриф ІФНТУНГ). ІФНТУНГ 2020. С.312.

 

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6014-3087

Контакти