Чепурний Ігор Валерійович

Чепурний Ігор Валерійович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
екологія та охорона навколишнього середовища (2010)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
освітня програма "Геодезія" (2023)

 

Науковий ступінь

кандидат геологічних наук (2010)

Вчене звання

доцент (2015)

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики

Загальна інформація

У 2004 році закінчив ІФНТУНГ. З 2004 р. працював фахівцем 2 категорії Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій. У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти газу. По закінченню аспірантури працював на посадах завідуючого лабораторіями кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики ІФНТУНГ, асистента кафедри, а з січня 2011 по даний час – на посаді доцента. У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. 22 грудня 2010 року ВАК України присвоєно звання кандидата геологічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента за кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • ГІС в кадастрових системах
 • Інтернет технології в картографії
 • Спеціальне програмне забезпечення геодезичних та землевпорядних робіт
 • Основи систем автоматизованого проектування графіки
 • Бази геопрострових даних та геопортали
Наукова діяльність

Напрям наукової діяльності:

 • Геоінформаційні системи і технології
 • Моделювання та прогнозування ризиків розвитку небезпечних геологічних процесів
 • Питання дослідження закономірностей розвитку та прогнозування небезпечних екзогенних геологічних процесів із використання геоінформаційних систем і технологій

Scopus (Author ID): 56369374300

Web of Science (ResearcherID): I-2249-2017

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2109-3827

 

Вибрані публікації

 

Автор 50 наукових праць з них:

Монографії:

 • Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту /  Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний, П.П. Чалий // Монографія., Івано-Франківськ. – 2012.
 • Прогнозування зсувів [Текст] : монографія / за редакцією Кузьменка Е. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601 с.
 • Основні публікації:
 • [GeoTerrace-2023-017] Geoinformation analysis of mudflow danger and threat assessment for bridge structures within the territory of Transcarpathia T. Chepurna, A. Haydeychuk, *I. Chepurnyi, Y. Fedyk, V. Rushchak (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas) 10/2023

  Чепурна, Т. Б., Кузьменко, Е. Д., Чепурний, І. В., & Гайдейчук, А. В. (2023). ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СЕЛЕВОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ ДЛЯ МОСТОВИХ СПОРУД В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯВісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки28(1(42), 148–161.

 • Chepurnyi, I., Bagriy, S., Kuzmenko, E., & Chepurna, T. (2020). Time series analysis of karst breakdown development on the potassium salt deposit areas within Precarpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(2), 258-268. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112024

 • Chepurna, T., Salyha, V., & Chepurnyi, I. (2022). To the issue of monitoring of mudflows within Carpathian region using modern web GIS technology. Paper presented at the 2022 International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2022, doi:10.3997/2214-4609.2022590024 Retrieved from www.scopus.com (Scopus)
   
 • Kuzmenko, Е & Maksymchuk, V. & Chepurnyi, I. & Bagriy, S. & Romaniuk, О & Kuderavets, R.. (2022). DOMINICAN CHURCH IN CHORTKIV: GEOLOGICAL CONDITIONS, THE CRYPT GEOMETRIZATION, THE BUILDING STABILIZATION. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology. 49-58. 10.17721/1728-2713.98.06. (WOS)
 •  
 • Karpinskyi, B. & Chepurnyi, I. & Chepurna, Tetiana. (2022). Geospatial Database of Karst Processes Manifestations for the Territory of the Administrative Region as the Basis of the Geoportal // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, р. 1-5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580253 - Scopus.
   
 • Matvii, Y. V., & Chepurnyi, I. V. (2019). Time analysis of geodynamic displacements based on observations of GNSS stations as a factor in the development of landslide processes. Paper presented at the 18th International Conference;Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects;, Geoinformatics 2019 https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902138
 • Geoinformation toolkit for risk assessment of karst processes development / I. ChepurnyiV. PodholovT. Chepurna and B. Karpinskyi // Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5 https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo142

 • Subsidence and failures within the territory of Precarpathian salt fields and the possibility of their prediction Kuzmenko, E.D.Chepurnyi, I.V., Chepurna, T.B.Bagriy, S.M. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, 2020(2), pp. 5–10. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/005
 • Кузьменко, Е. Д. Закономірність розвитку приповерхневого карсту в питаннях надійності експлуатації нафто- і газопроводів [Текст] / Е. Д. Кузьменко, О. П. Вдовина, І. В. Чепурний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 4.
 • Чепурний, І. В. Довгострокове прогнозування розвитку сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Передкарпаття (на прикладі території Львівської області) [Текст] / І. В. Чепурний // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – № 3.
 • The methodical principles of the temporal prediction of the landslides activation (on the example of the right bank of Kiev Reservoir)/ Kuzmenko, E.D. and Chepurnyj, I.V. and Nikitash, O.O. and Shtogryn, L.V. //Geoinformatics 2012 - 11th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.- 2012
 • Чепурний, І. В. Аналіз умов прояву сульфатного та карбонатного карсту як фактор безпечної експлуатації нафтогазопроводів [Текст] / І. В. Чепурний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4.
 • Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики [Текст] / Т. Б. Чепурна, Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний // Геоінформатика. – 2016. – № 2.
 • Розрахунок еколого-геологічної оцінки ризиків зсувної небезпеки / Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, Т. Б. Чепурна, І. В. Чепурний // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 1(10).
 • The interconnection between surface settling and rock capacity margins (illustrated by Kalush-Holyn potassium salt field as an example)/ Kuzmenko, E.D. and Bagriy, S.M. and Chepurnyi, I.V. and Dzoba, U.O.// 16th International Conference Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects.- 2017.
 • Комплексування методів електророзвідки у задачах прогнозування техногенних просідань і провалів на родовищах солі Передкарпаття./ Е. Д. Кузьменко, В. Ю. Максимчук, С. М. Багрій, О. Я. Сапужак, І. В. Чепурний, С. А. Дещиця, У. О. Дзьоба// Гоединаміка.-2019.-№2(27).- С.56-67. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.054
Контакти

igor.chepurnyi@gmail.com