Бурда Мирослав Йосипович

Додаткова інформація
jpg
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Спеціальність

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, ІІМ, кафедра зварювання, доцент

Наукові інтереси

Розроблення методів та пристроїв для дослідження процесів тертя та зношування. Використання триботехнологій для зміцнення робочих поверхонь деталей машин.

Державні нагороди

Нагороджений грамотами університету, Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради, Івано-Франківського міського виконавчого комітету, нагрудними знаками «Изобретатель СССР» та «Галицький кмітливець», бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

Навчальна робота

Матеріалознавство. Металознавство і зварювання. Газотермічне оброблення матеріалів.

Наукова діяльність

Методи та обладнання для дослідження процесів тертя та зношування.

Автор 152 авторських свідоцтв, патентів України та Росії на винаходи та корисні моделі.

Вибрані публікації

jpg

 

 

 

Автор 112 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі  статей опублікованих в журналах, які входять до наукометричної бази Scopus.

1. Бурове і нафтопромислове обладнання (Атлас технологічних схем та конструкцій) Костриба І.В., Шостаківський І.І., Бурда М.Й. - Київ: ЛОГОС, 2001 (102 плакати).

2. Бурда М.Й., Криль А.О. Визначення адгезійної складової коефіцієнту тертя твердозмащувального антифрикційного покриття./ Проблеми тертя та зношування. – 2013. - № 1. – С. 65-68.

3. Присяжнюк П.М. Розроблення зносо- та ударостійких покриттів на основі системи Fe-Ti-Mn-C для нафтогазового обладнання / П.М. Присяжнюк, Л.С Шлапак, Д.Л. Луцак, М. Й. Бурда, А.О. Молчанов, Р.В. Андрусишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2018. – № 4(69). – С. 50–56. 

Контакти

0502281600, burda@nung.edu.ua