Богославець Володимир Васильович

Додаткова інформація
Богославець
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Буріння

Кваліфікаційний рівень

Магістр

 

Науковий ступінь

кандидат технічних наук (PhD)

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри буріння свердловин

Наукові інтереси

Розробка та дослідження бурових розчинів. Удосконалення технологій розкриття продуктивних горизонтів.

Державні нагороди

Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Лауреат Гранту Президента України для підтримки досліджень молодих  учених.

 

Загальна інформація

 

 

У 2009 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Буріння». Одразу після закінчення навчання з вересня 2009 року працює у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на кафедрі буріння свердловин. Спочатку обіймав посаду асистента, а з 10.11.2014 р. і до тепер доцент кафедри буріння свердловин.

У липні 2014 року захистив кандидацьку дисертаційну роботу за спеціальністю 05.15.10  - «Буріння свердловин», за темою «Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів».

З 2017 р. до теперішнього часу працює заступником директора інституту нафтогазової інженерії.

В 2019 році отримав вчене звання доцента кафедри буріння свердловин.

За час роботи в університеті підготував п’ятьох студентів призерів всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У виховній роботі займається організацією студентського активу в інституті нафтогазової інженерії. Чудово володіє організаторськими здібностями.

Володимир Васильович також здійснює перепідготовку промислових кадрів. Є керівником та організатором курсів «Бурові промивальні рідини згідно стандартів АРІ» для підприємств нафтогазового комплексу України. 

Володимир  Васильович проводить всі види навчальних занять з базових дисциплін кафедри, веде активну педагогічну та наукову роботу в підготовці фахівців для нафтогазової галузі.

Опублікував понад 40 наукових і навчально-методичних праць, є автором 4 патентів на корисні моделі України.

 

 

 

Навчальна робота

 

Гідромеханіка в бурінні

Бурові промивальні рідини

Комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

Моделювання процесів буріння

 

Наукова діяльність
Вибрані публікації

 

 

Статті  в Scopus

Мыслюк М.А. Об ухудшении коллекторских свойств продуктивных пластов /  М.А., Мыслюк, Ю.М. Салыжин, В.В.Богославец // Нефтеное хозяйство – 2014. – № 1. – С. 35-40.

Гриманюк В. І. Розробка рецептури армованого тампонажного матеріалу для цементування похило-скерованих ділянок свердловини / В. І. Гриманюк, В.В Богославець, В.І.  Колісник // Розробка родовищ корисних копалин/ Науковий вісник НГУ, 2017, № 6 ст. 23-28.

Статті  в міжнародних та наукових журналах України

Мислюк М.А. Гідравлічна програма цементування свердловин: сучасний стан і перспективи удосконалення / М.А. Мислюк, Ю.М. Салижин, В.В Богославець // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №.4 – С. 25-28.

Мыслюк М.А. Выбор оптимальной рецептуры бурового раствора для вскрытия продуктивных пластов / М.А. Мыслюк, Ю.М. Салижын, В.В. Богославец // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2012. – №3. – С. 34-39.

Мыслюк М.А. О применении биополимерной системы «Биокар» для  вскрытия низкопроницаемых продуктивных пластов /М.А. Мыслюк, Ю.М. Салыжин, В.В. Богославец, Ю.В. Лубан // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2014. – № 3. – С.35-40.

Мыслюк М.А. О контроле поверхностных явлений при вскрытии продуктивних пластов / , І.С. Кісіль, В.В Богославець, Р.Т.Боднар, В.Б. Біліщук //  Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2015. – №3 . – С.20 – 27.

Мыслюк М.А. Исследование реологических свойств биополимерной системы Биокар /М.А. Мыслюк, В.В. Богославець, Ю.В. Лубан, С.В. Лубан, С.О. Ляшенко // Москва, Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2015. – №8 . – С.31 – 36.

Мыслюк М.А., Лубан Ю.В., Богославец В.В., Лубан С.В., Ляшенко С.О. Исследование структурно-механических свойств биополимерной системы Биокар // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - 2016. - №1. - С.34-38.

Мыслюк М.А., Лубан Ю.В., Богославец В.В., Лубан С.В., Ляшенко С.О.,Клебан Л.І. Исследование фильтрационных свойств биополимерной системы биокар // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - 2016. - №7. - С.32-36.

Чудик І.І. Біополімер-силікатний буровий розчин для буріння горизонтальних свердловин / І.І. Чудик, В.В. Богославець, І.Ф. Дудич  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -  2016. - № 4(61)ст. 34-42.

Патенти на винахід та корисні моделі

Пат.71935 Україна, МПК С09К 8/02. Біополімерний буровий розчин / В.В.Богославець, М.А.Мислюк, Ю.М. Салижин (Україна): Заявл. 29.02.12; Опубл. 25.07.12, Бюл.№14. – 6 с.

Пат.80925 Україна, МПК С09К 8/02. Біополімерний буровий розчин для первинного розкриття продуктивних пластів / Я.С. Білецький, М.С. Білецький,   М.В. Сенюшкович, В.М. Соколик, В.В. Богославець, Т.Я. Шимко (Україна): Заявл. 18.01.13; Опубл. 10.06.13, Бюл.№11. – 6 с.

Коференції та тези доповідей 

 Мислюк М.А. До вибору рецептури бурового розчину для розкриття продуктивних нафтонасичених пластів / М.А. Мислюк, Ю.М. Салижин, В.В. Богославець // Тези доповідей науково-технічної конференції «Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України» 16 – 18 листопада 2010 р., м. Івано-Франківськ, 2010. – С. 44-48.

 Богославець В. В. Вплив поверхнево-активних речовин на характер зміни міжфазного натягу на границі розділу фаз нафта-фільтрат біополімерного бурового розчину / Тези доповідей міжнародної науково-технічної  конференції «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців нафтогазової галузі» 3 – 6 жовтня 2012 р., – Івано-Франківськ – 2012. – С. 45-47.

Богославець В.В. Застосування поверхнево-активних речовин при обробці біополімерного бурового розчин / В.В. Богославець, Є.В. Хівренко //  Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference. Actuálni vymozenosti vědy-2013 ‒ Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o , 27.06 − 05.07.2013. – С. 56-60.

Богославець В.В. Дослідження гуматно-біополімерного та гуматно-акрилокалієвого бурових розчинів оброблені поверхнево-активними речовинами/ Матеріали науково-технічної конференції «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання». – м. Івано-Франківськ,  14–16 листопада 2017 р. – С.113 – 115.

Навчально-методичні праці

Колісник В.І., Богославець В.В. Методичні вказівки першої виробничої практики – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. –   18  с.

Мислюк М.А., Салижин Ю.М., Богославець В.В. Лабораторний практикум з дисципліни моделювання процесів в бурінні - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 60 с. 

Мислюк М.А., Богославець В.В. Гідроаеромеханіка в бурінні.Методичні вказівки  для вивчення дисципліни – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -  48 с.

Богославець В. В. Магістерська робота: Методичні вказівки / В.В. Богославець,А.Р. Юрич,Я. С.Білецький І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, Я. М. Фем’як.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 60 с.

 

 

Контакти