Бережницька Уляна Богданівна

Додаткова інформація
Бережницька У. Б.
Alma mater

1) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ), 2004 р., економіка підприємства, магістр.

2) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), 2004 р., право, бакалавр з права

Науковий ступінь

кандидат економічних наук, PhD of Economic Sciences

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри прикладної економіки

Наукові інтереси

Основними напрямами наукових досліджень Бережницької У. Б. є: стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні; система підтримки малого і середнього підприємництва: вітчизняна практика та досвід країн-членів ЄС; організаційні форми інноваційної діяльності: бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси, регіони науки; методи державного регулювання економіки, соціалізація ринкового механізму, бюджетне цільове програмування соціально-економічних процесів.

Керівництво науковою роботою студентів здійснюється в основному за такими напрямами: 1. Економічна безпека на рівні держави, підприємства, особи. 2. Розвиток та підтримка підприємництва, в тому числі малого і середнього бізнесу. 3. Інтелектуальний бізнес, інтелектуальний капітал, інтелектуальна економіка

Державні нагороди

Бережницька У.Б. має чимало нагород, серед яких: почесна грамота за високі трудові здобутки, активну діяльність, спрямовану на підтримку приватної підприємницької ініціативи і розвиток підприємництва в Івано-Франківщини та вагомий внесок у справу сприяння реформування економіки України (Український фонд підтримки підприємництва, м. Київ, 01.09.2007 р.), почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за ваговий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та створення ринкової інфраструктури в Україні (04.09.2009 р.), грамота Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток підприємництва області (2010 р.), грамоти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: за добросовісну працю в освіті (2006 р.) та за високі досягнення у науковій діяльності (13.04.2011 р.).

У 2019 році нагороджена подякою міського голови Івано-Франківська за ваговий особистий внесок в організацію ефективної співпраці з Івано-Франківською міською радою, її виконавчим комітетом щодо реалізації багатьох соціальних та освітніх програм і проектів (завантажити)

У 2021 році нагороджена грамотою ІФНТУНГ за високі показники у праці, сумлінне виконання виробничих завдань та з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України   (завантажити)

Загальна інформація

У 2002 році розпочала трудову діяльність економістом-юристом у державній організації сфери підтримки підприємництва, а через півтора року призначена заступником директора. Посади, які додатково обіймала до 2013 року: керівник Консультаційного центру, керівник проектів та програм.

З 2004 року – асистент кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ, дещо пізніше – аспірантура. 9 квітня 2010 року – захист кандидатської дисертації у Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України, на початку 2013 року отримано вчене звання доцента.

З 2010 року – штатний працівник ІФНТУНГ. Досвід управлінської роботи в університеті: завідувач ЦРП «Бізнес-Інкубатор» (2013–2019 рр., зараз – координатор), заступник директора ІЕМ (2013–2015 рр.), завідувач кафедри (з 2018 р. і по сьогодні).

Бережницькою У.Б. пройдено ряд програм навчання, підвищення кваліфікації за сферою наукових інтересів (для прикладу, курс навчання щодо розробки та впровадженню проектів, програм підтримки малого і середнього бізнесу, планування та аналізу ефективності інвестицій, стажування у Німеччині згідно програми Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України з перепідготовки управлінських кадрів сфери підприємництва «Українська ініціатива», 3-х місячне практичне стажування у Республіці Польща (у Польській агенції розвитку підприємництва – ПАРП) згідно міжнародної програми підготовки менеджерів – Мanagement Training Programme та ряд інших). Це все допомагало при підготовці та впровадженні різноманітних міжнародних грантових проектів в області, в тому числі з науковою складовою (обґрунтування проблематики, організація виконання наукових досліджень, розробка аналітичних звітів та рекомендацій тощо). Вміє поєднувати теорію з практикою, наполеглива в досягненні намічених планів.

 

Навчальна робота

Соціально-економічна безпека, Капітал: формування та використання, Інтелектуальний бізнес

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва» (спеціалізована вчена рада Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України), рік захисту – 2010 р., м. Київ.

 1 липня 2010 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (PhD) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2013 році отримано вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Ідентифікатор ORCID  0000-0001-5354-8502

Scopus  57217105224

Google Scholar    Уляна Бережницька, Uliana Berezhnytska (https://scholar.google.com/citations?user=9m9oqz0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Інтелектуальна власність:

1) Авторське право на твір: «Бережницька У. Б. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва / У. Б. Бережницька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : науковий журнал. – 2010. – № 1. – С. 44–58.», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90396 від 02.07.2019.

2) Громадська організація «Бізнес-Інкубатор в Івано-Франківській області», Свідоцтво на знак для товарів і послуг №182268 від 25.02.2014 р., очікувана дата закінчення терміну дії свідоцтва - 03.01.2023 р.

Проєкти тощо

Бережницька У.Б. має значний досвід проектної діяльності, приміром:

1) Керівництво проектом гендерної ініціативи «Успіх в бізнесі» (з науковим моніторинго-аналітичним компонентом) в рамках спільного проекту міжнародної технічної допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (м. Київ) та Федерації канадських муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, 09.2019 р.-02.2020 р.

2) Координатор міжнародного проекту з науковою складовою під назвою: «Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону шляхом створення інституцій підтримки підприємництва» Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013», 09.12.2010-30.06.2013 рр., інші.

В рамках діяльності ЦРП «Бізнес-Інкубатор» ІЕМ ІФНТУНГ під координуванням Бережницької У.Б. здійснюється:

  • інформаційно-довідкове та консультаційне обслуговування, а також ресурсна підтримка осіб, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості та зголосилися відкрити власну справу (здійснюється на постійній основі);
  • теоретико-практичний курс з основ започаткування та ведення підприємницької діяльності «Успіх в бізнесі» (впроваджується систематично для жінок – потенційних підприємниць);
  • ряд соціальних проектів для міста та області на кшталт безоплатних курсів «Основи програмування» для учасників, ветеранів АТО/ООС, а також членів їхніх сімей, «Основи комп’ютерної грамоти» та «Англійська мова» для осіб пенсійного віку, інші;
  • підготовка проектів та програм для залучення інвестицій в місто та область, організація заходів просвітницького характеру, першочергово – щодо розвитку малого та середнього підприємництва.

Бережницька У. Б. є автором понад 50-ти наукових та навчально-методичних праць, з яких: 18 статей у фахових та метричних виданнях, 2 – співавторства у колективних монографіях (з них 1 в іноземному видавництві), 22 тези наукових конференцій, 3 навчальних посібники (у співавторстві). Щодо наукової діяльності, відзначимо ще такий досвід та напрацювання:

1. Керівництво кафедральною держбюджетною науковою темою: «Науково-прикладні засади розвитку соціально-економічних систем на основі раціонального ресурсокористування», 2018-2020 рр. (в рамках комплексної зареєстрованої теми №017U003830: «Наукові та прикладні засади управління розвитком галузевих та регіональних суспільних систем» (2018-2020 рр.)).

2. Щорічна участь у виконанні держбюджетних тематик кафедри в якості відповідального виконавця окремих розділів, зокрема таких тем протягом останніх років: 1) Мале та середнє підприємництво як інструмент розвитку національної економіки (2019-2020). 2) Формування інтелектуального капіталу інституцій сфери підтримки підприємництва за рахунок ефективного використання їх потенціалу (2018-2019). 3) Формування системи організаційно-економічного забезпечення активізації розвитку суб’єктів господарювання (2017-2018 рр.).

Вибрані публікації

 

1.Uliana Berezhnytska, Olena Dobrovolska, Liudmyla Uniiat, Alisa Shevchenko, Yuliia Horiashchenko, Lina Halaz. Institutional principles of intensifying the innovative development of small and medium agribusiness. Journal of Agriculture and Crops, Volume 8, Issue 4, 2022. pp. 275–282. DOI: 10.32861/jac.84.275.282. Scopus. URL: https://arpgweb.com/pdf-files/jac8(4)275-282.pdf 

2. Бережницька У.Б. Мале і середнє підприємництво – інститут розвитку національної економіки. Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу. 2021. Вип. 17. С. 18–24. DOI: 10.37320/2415-3583/17.3

3. Бережницька У.Б. Інституціональне середовище розвитку малого та середнього підприємництва. Review of transport economics and management. Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна, 2021. Випуск 5(21). С. 21–29. DOI: 10.15802/rtem2021/225804

4. Бережницька У.Б. Інфраструктурне забезпечення політики розвитку малого та середнього бізнесу: теоретичний аспект. Інфраструктура ринку. 2021. № 54. С. 31–35. DOI: 10.32843/infrastruct54-6

5. Бережницька У.Б. Засади функціонування організацій підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва. Економіка і прогнозування. Київ : Інститут економіки та прогнозування. №2/2021. С. 143–159. DOI: 10.15407/eip2021.02.143

6. Berezhnytska Uliana B., Nepomnyashchyy Oleksandr M., Marusheva Oleksandra A., Medvedchuk Oksana V., Lahunova Iryna A. Mechanisms of public administration of the small and medium-sized enterprises. Public Policy аnd Administration. 2021, Vol. 20, No 5, pp. 692–702. DOI: 10.13165/VPA-21-20-5-12. Scopus

7. Deineha I., Maslov A., Potryvaieva N., Berezhnytska U., Verbivska L., Koliadych O. Institutional environment tools for small and medium-sized enterprises development. Estudios de Economía Aplicada : Sustainable economics. 2021. Vol. 39. No. 3. 12 p. DOI: 10.25115/eea.v39i3.4798. Scopus Indexed, Web of science  https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4798 

8. Vitrenko A., Tarasiuk H., Basiurkina N., Shlapak A., Berezhnytska U., Kosichenko I. Features of internationalization of SMEs under the influence of the institutional environment. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Scopus Indexed, 2020. Volume 11, Issue 5. pp. 204–218. DOI: 10.34218/IJARET.11.5.2020.002http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5

9. Berezhnytska U. Directions of the development of small and medium-sized entrepreneurship at the local level. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Chapter «Economic sciences» : Collective monograph. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. p. 1–19. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-24 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/5/25/71-1.

 

Тези та матеріали конференцій 

1.Бережницька У.Б. Тенденції розвитку бізнес-середовища України в умовах воєнного стану. Trends in science and practice of today. Economic Sciences : Proceedings of the ХХIX International Scientific and Practical Conference. 26-29 July 2022, Stockholm, Sweden. 2022. pp. 74–79. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/07/Trends-in-science-and-practice-of-today.pdf. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.29. URL: https://isg-konf.com/trends-in-science-and-practice-of-today-3/

2. Бережницька У.Б. «Три кити» політики розвитку МСП в Україні. Актуальні проблеми науки, освіти та технологій. Cекція 3 «Економічні науки» : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД. 2022. С. 16–18. URL: http://www.economics.in.ua/2022/08/blog-post_3.html.

3. Berezhnytska, T. Sheydai, O. Yatsiuk, Y. Bui. A model for Forecasting Environmental Problems Arising Because of Oil and Gas Industry. ISCSEES 2022 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (Ivano-Frankivsk, June 22-24, 2022)

4. Бережницька У.Б., Гембач Н.В. Перешкоди розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Економічні перспективи підприємництва : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. м. Ірпінь, 18-19 лютого 2022 р. Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. С. 22–24. URL: https://drive.google.com/file/d/1qiHmvpYx02ZI64NJmq0GT7XpV8bNYziQ/view

5. Berezhnytska U. Ensuring economic and institutional sustainability through the clustering of consulting services for SME in the regions of Ukraine. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 25-26, 2021) / Gen. Edit. Anzor Devadze. Tallinn: Teadmus OU, 2021, pp. 7–10. URL: https://api.teadmus.org/storage/published_books/monthly_thesis_book_03_2021/book.pdf.

6. Sheydai T., Nykyforuk O., Berezhnytska U., Melnychuk I. and Mandryk I. Environmental Management in Small and Medium-sized Enterprises of Oil and Gas Industry. ISCSEES 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012021 IOP : Proceedings of the 2020 8th Conference on ISCSEES2020 (Ivano-Frankivsk, October 21-22, 2020). P. 1–13. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012021/pdf. Scopus.

7. Berezhnytska U. Innovative Model of SME Development / Uliana Berezhnytska // Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) : Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Ivano-Frankivsk, October 24-25, 2019). – https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919204. – С. 139–143.

8. Бережницька У. Б. Використання інтелектуального потенціалу інфраструктури сприяння розвитку бізнесу / У. Б. Бережницька, М. В. Горда // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» (м. Львів, 23-25 травн. 2019). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.470–471.

9. Бережницька У. Б. Особливості та переваги академічних бізнес-інкубаторів в системі вищої освіти України / У. Б. Бережницька // матеріали круглого столу Міністерства освіти і науки України «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України» : Всеукр. фестиваль інновацій (Київ, 16 травн. 2019 р.), відп. ред. Д. Ю. Чайка. – Київ, 2019. – 128 с. – С. 63–66. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/publikatsiyi/kruglogo-stolu-2019-3005.pdf.  

10. Бережницька У. Б. Демографічна безпека в Україні: оцінка стану та аналіз актуальних загроз / У. Б. Бережницька, О. І. Маслій // матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах» (Івано-Франківськ, 11-12 квітн. 2019 р.). – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 332 с. – С. 18–21. 

11. Бережницька У. Б. Соціалізація економіки України як об’єктивна необхідність ринкової трансформації / У. Б. Бережницька // Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин : матеріали  всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 19-20 квітн. 2018 р.). – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – С. 104–107

Методичні матеріали 

1.Бережницька У. Б. Інтелектуальний бізнес : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 54 с.

2. Бережницька У. Б. Капітал підприємства: формування та використання : практикум / У. Б. Бережницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 77 c.

3. Соціально-економічна безпека : навчальний посібник [У. Б. Бережницька, О. Я. Савко] ; за ред. М. О. Данилюка та У. Б. Бережницької. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 264 с.

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (0342) 72-71-44 , bi_if@ukr.net